Вікові та статеві особливості виявів метаболічного синдрому в дітей та підлітків

Наталя Василівна Шляхова, Олена Анатоліївна Будрейко

Анотація


Мета роботи — оцінити поширеність компонентів метаболічного синдрому (МС) і біохімічні показники в дітей та підлітків, що страждають на ожиріння, залежно від віку та статі.

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 354 дітей 6—18 років, у тому числі 40 дітей 6—9 років (22 хлопчики і 18 дівчаток) та 314 дітей і підлітків 10—18 років (192 хлопці та 122 дівчини) з ожирінням. У 106 хворих 10—18 років (72 хлопці та 34 дівчини) зареєстровано вияви МС за критеріями IDF (2007). Визначали показники ліпідного спектра крові (рівень загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів низької та дуже низької щільності). Стан вуглеводного обміну оцінювали за рівнем глюкози крові та імунореактивного інсуліну (ІРІ) із розрахунком показників інсулінорезистентності (НОМА­IR), чутливості до інсуліну (НОМА­% S) та секреторної функції b­клітин підшлункової залози (НОМА­% b) за допомогою моделі НОМА2 (Homeostasis Model Еssessment) з використанням HOMA Calculator v. 2.2. Статистичний аналіз здійснено з використанням SPSS 19.0.

Результати та обговорення. Поширеність МС серед дітей 10—18 років становила 33,7 % і вірогідно не залежала від віку у хлопців (41,4 % у 10—15 років і 41,9 % у 16—18 років), на відміну від дівчат, у яких поширеність МС удвічі зростала з віком (20,6 % у 10—15 років і 46,2 % у 16—18 років). Виявлено наявність достатньої кількості критеріїв для встановлення діагнозу МС у 7,5 % дітей молодшого віку (6—9 років). У дітей з МС були вищі рівні глюкози натще, ІРІ, НОМА­IR, ТГ, мікроальбумінурії та знижена секреторна функція b­клітин підшлункової залози. Доведено, що найстійкіші складники МС у пацієнтів дитячого віку — це ожиріння, артеріальна гіпертензія (із перевагою у хлопців) і зниження рівня ХС ЛПВЩ (незалежно від статі). Гіпертригліцеридемія — менш значущий критерій МС у дітей, за винятком хлопців 10—15 років.

Серед порушень вуглеводного обміну, асоційованих із виявами МС у дітей, більш значущою є інсулінорезистентність (у 75—88 % випадків), а не дисглікемія, яка виявляється у складі МС лише у 27 % хворих 10—15 років і зростає до 42 % серед хворих 16–18 років, переважно у хлопців старшої групи, у більшої половини з яких (58 %) гіперглікемія натще слугує критерієм МС.

Висновки. Серед дітей та підлітків з ожирінням досить поширені ознаки МС, частота й характер виявів якого залежать як від віку, так і від статі. Найпоширеніші складники МС у пацієнтів дитячого віку – підвищення артеріального тиску та зниження рівня ХС ЛПВЩ. Ознаки МС можуть виявлятися вже в дітей молодшого віку, що зумовлює важливість профілактики та лікування ожиріння своєчасно, починаючи вже з раннього дитинства.


Ключові слова


ожиріння; діти; підлітки; метаболічний синдром; інсулінорезистентність; артеріальна гіпертензія; дисліпідемія

Повний текст:

PDF

Посилання


Балыкова Л.А., Солдатов О.М., Самошкина Е.С. и др. Мета­­болический синдром у детей и подростков // Педиатрия. — 2010. — Т. 89, № 3. — С. 127—134.

Синицын П. А. Метаболический синдром у детей и подростков. Клинико-генетические параллели: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. — 14.01.08 — «Педиатрия», 03.02.07 — «Генетика». — М., 2009. — 27 с.

Atabek M.E., Pirgon O., Kurtoglu S. Prevalence of metabolic syndrome in obese Turkish children and adolescents // Diabetes Res. Clin. Pract. — 2006. — Vol. 72, N 3. — Р. 315—321.

Chen F., Wang Y., Shan X. et al. Association between Childhood Obesity and Metabolic Syndrome: Evidence from a Large Sample of Chinese Children and Adolescents // PLoS One. — 2012. — Vol. 7, N 10. — doi: 10.1371.

Cook S., Weitzman M., Auinger P., Nguyen M., Dietz W.H. Prevalence of a metabolic syndrome phenotype in adolescents: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988—94 // Arch. Pediatr. Adolesc. Med. — 2003. — Vol. 57. — Р. 821—827.

Evia-Viscarra M.L., Rodea-Montero E.R., Apolinar-Jiménez E., Quintana-Vargas S. Metabolic syndrome and its components among obese (BMI ≥ = 95th) Mexican adolescents // Endocr. Connect. — 2013. — Vol. 8, N 2 (4). — Р. 208—215.

Ford E.S., Li C. Defining the metabolic syndrome in children and adolescents: will the real definition please stand up? // J. Pediatr. — 2008. — Vol. 152. — Р. 160—164.

Holst-Schumacher I., Nuñez-Rivas H., Monge-Rojas R., Barrantes-Santamaría M. Components of the metabolic syndrome among a sample of overweight and obese Costa Rican schoolchild­ren // Food Nutr. Bull. — 2009. — Vol. 30, N 2. — Р. 161—170.

Kamal N.N., Ragy M.M. The effects of exercise on C—reactive protein, insulin, leptin and some cardiometabolic risk factors in Egyptian children with or without metabolic syndrome // Diabetol. Metab. Syndr. — 2012. — Vol. 12, N 4 (1). — Р. 27. — doi: 10.1186/1758—5996—4—27.

Morea M., Miu N. Metabolic syndrome in children // HVM Bioflux. — 2013. — Vol. 5. — Р. 103—108.

Nassis G.P., Papantakou K., Skenderi K. et al. Aerobic exercise training improves insulin sensitivity without changes in BW, body fat, adiponectin, and inflammatory markers in over-­­weight and obese girls // Metabolism. — 2005. — Vol. 54. — Р. 1472—1479.

Rodrigues L.G., Mattos A.P., Koifman S. Prevalence of metabolic syndrome in overweight and obese outpatient children and adolescents: comparative analysis using different clinical definiti­­ons // Rev. Paul. Pediatr. — 2011. — Vol. 29, N 2. — Р. 178—185.

Santos A.C., Severo M., Barros H. Incidence and risk factors for the metabolic syndrome in an urban South European population // Prev. Med. — 2010. — Vol. 50, N 3. — Р. 99—105.

Sarrafzadegan N., Gharipour M., Sadeghi M. et al. Differences in the prevalence of metabolic syndrome in boys and girls based on various definitions // ARYA Atheroscler. — 2013. — Vol. 9, N 1. — Р. 70—76.

Weiss R., Dziura J., Burgert T.S. et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents // N. Engl. J. Med. — 2004. — Vol. 350. — Р. 2362—2374.

Wilsgaard T., Jacobsen B.K. Lifestyle factors and incident metabolic syndrome. The Tromsø Study 1979—2001 // Diabetes Res. Clin. Pract. — 2007. — Vol. 78, N 2. — Р. 217—224.

Yin J., Li M., Xu L. et al. Insulin resistance determined by Homeosta­sis Model Assessment (HOMA) and associations with metabolic syndrome among Chinese children and teenagers // Diabetol. Metab. Syndr. — 2013. — Vol. 15, N 5 (1). — Р. 71. — Doi: 10.1186/1758—5996—5—71.

Zaki M.E., Mohamed S.K., Bahgat K.A., Kholoussi S.M. Metabolic syndrome components in obese Egyptian children // Ann. Saudi Med. — 2012. — Vol. 32, N 6. — Р. 603—610.

Zimmet P., Alberti K.G., Kaufman F. et al. The metabolic syndrome in children and adolescents — an IDF consensus report // Pediatr. Diabetes. — 2007. — Vol. 8, N 5. — Р. 299—306.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021