Психомоторний розвиток дітей раннього віку в регіоні легкого йодного дефіциту

Наталія Анатоліївна Бєлих

Анотація


Мета роботи — оцінити психомоторний розвиток дітей раннього віку в регіоні легкого йодного дефіциту та ефективність різних способів анте­ і постнатальної йодної профілактики.

Матеріали та методи. Оцінку психомоторного розвитку дітей проводили за шкалою Бейлі (n = 672). Функціонування гіпофізарно­тиреоїдної системи визначали у 252 вагітних у третьому триместрі за даними вмісту тиреотропіну (ТТГ) та вільного тироксину. Рівень ТТГ у новонароджених визначали за результатами скринінгу на вроджений гіпотиреоз. Ефективність анте­ і постнатальної йодної профілактики (ЙП) оцінювали у групах дітей, матері яких отримували препарати калію йодиду (200 мкг/добу), вживали йодовану сіль та не застосовували ЙП.

Результати та обговорення. На динаміку показників психомоторного розвитку (за шкалою Бейлі) дітей у ранньому віці не впливали стать дитини, тривалість грудного вигодовування, наявність у матері під час вагітності зоба та показники йодурії вагітної (р > 0,05). Встановлено негативний вплив гестаційної гіпотироксинемії, що супроводжувалася зростанням вмісту ТТГ у вагітної, та неонатальної гіпертиреотропінемії на психомоторний розвиток дітей (р < 0,05). Проведене дослідження довело, що найефективнішим засобом антенатальної йодної профілактики є прийом матір’ю протягом усієї гестації препаратів калію йодиду (200 мкг/добу) порівняно із вживанням йодованої солі (р < 0,05). Застосування матір’ю індивідуальної ЙП лише під час лактації сприяло поліпшенню показників психомоторного розвитку дитини.

Висновки. Застосування адекватної індивідуальної ЙП протягом усієї вагітності та лактації найбільш позитивно впливає на показники психомоторного розвитку дітей раннього віку.


Ключові слова


йодний дефіцит; гестаційна гіпотироксинемія; психомоторний розвиток; індивідуальна йодна профілактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Фундаментальная и клиническая тироидология. — М.: Медицина, 2007. — 816 с.

Бєлих Н.А. Йодна забезпеченість вагітних, матерів-годувальниць та дітей грудного віку на сході України // Современная педиатрия. — 2012. — № 6 (46). — С. 69—72.

Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років. — Наказ МОЗ України від 31.03.2008 № 149 / МОЗ України. — К., 2008. — 45 с. (Нормативний документ МОЗ України).

Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. — М.: МедиаСфера, 2012. — 312 с.

Сапронов Н.С., Масалов О.О. Нейрофизиологические эффекты тиреоидных гормонов // Психофармакология и биологическая наркология. — 2007. — Т. 7, № 2. — С. 1533—1541.

Bath S.C., Rayman M.P. Iodine deficiency in the U.K.: an overlooked cause of impaired neurodevelopment? // Proc. Nutr. Soc. — 2013. — Vol. 72 (2). — P. 226—235.

Bayley N. Bayley Scales of Infant Development II; The Psychological Corp. — San Antonio, TX, USA, 1993.

Behrooz H.G., Tohidi M., Mehrabi Ya. et al. Subclinical hy¬¬pothyroidism in pregnancy: intellectual development of offspring // Thyroid. — 2011. — Vol. 21 (10). — P. 1143—1147.

Berbel P., Mestre J.L., Santamaria A. et al. Delayed neurobehavioral development in children born to pregnant women with mild hypothyroxinemia during the first month of gestation: the importance of early iodine supplementation // Thyroid. — 2009. — Vol. 19 (5). — P. 511—519.

Chevrier J., Harley K.G., Kogut K. et al. Maternal thyroid function during the second half of pregnancy and child neurodevelopment at 6, 12, 24 and 60 month of age // Jornal of Thyroid Reserch. — 2011. — http://dx.doi.org/10.4061/2011/426427.

De Escobar G.M., Obregon M.J., Escobar del Rey F. Role of thyroid hormone during early brain development // European Journal of Endocrinology. — 2004. — Vol. 151. — P. 25—37.

Freire C., Ramos R., Amaya E. et al. Newborn TSH concentration and its association with cognitive development in helthy boys // European Journal of Endocrinology. — 2010. — Vol. 163. — P. 901—909.

Henrichs J., Bongers-Schokking J.J., Schenk J.J. et al. Maternal thyroid function during early pregnancy and cognitive functioning in early childhood: the generation R study // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2010. — Vol. 95 (9). — P. 4227—4234.

Li Y., Shan Z., Teng W. et al. Abnormalities of maternal thyroid function during pregnancy affect neuropsychological development of their children at 25—30 months // Clin. Endocrinol. (Oxf.). — 2010. — 72. — Р. 825—829.

Murcia M., Rebagliato M., Iniguez C. et al. Effect of iodine supplementation during pregnancy on infant neurodevelopment at 1 year of age // Am. J. Epidemiol. — 2011. — Vol. 173 (7). — P. 804—812.

Pop V.J., Brouwers E.P., Vaderet H.L. et al. Maternal hypothyroxinaemia during early pregnancy and subsequent child development: a 3-year follow-up study // Clinical Endocrinology. — 2003. — Vol. 59. — P. 282—288.

Skeaff S.A. Iodine Deficiency in Pregnancy: The Effect on Neurodevelopment in the Child // Nutrients. — 2011. — Vol. 3 (2). — P. 265—273.

Zimmermann M. The Effects of Iodine Deficiency in Pregnancy and Infancy // Paediatric and Perinatal Epidemiology. — 2012. — Vol. 26 (1). — P. 108—117.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020