Чинники ризику формування дисліпопротеїдемій у підлітків з артеріальною гіпертензією та ожирінням

І. Д. Савво

Повний текст:

PDF


© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019