Обґрунтування напрямів патогенетичного лікування неалкогольної жирової хвороби печінки як компонента метаболічного синдрому в дітей та підлітків з ожирінням

Автор(и)

  • Людмила Костянтинівна Пархоменко Харківська медична академія післядипломної освіти
  • Л. А. Страшок Харківська медична академія післядипломної освіти
  • А. В. Єщенко Харківська медична академія післядипломної освіти
  • О. В. Бузницька Харківська медична академія післядипломної освіти
  • Е. М. Завеля Харківська медична академія післядипломної освіти
  • М. Ю. Ісакова Харківська медична академія післядипломної освіти

Ключові слова:

метаболічний синдром, неалкогольна жирова хвороба печінки, ожиріння, діти та підлітки

Анотація

Мета роботи — на основі клініко­інструментального та біохімічного обстеження дітей та підлітків з ожирінням виявити маркери метаболічного синдрому (МС) та визначити напрями патогенетичного лікування.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 304 хворих з ожирінням віком 7—18 років. Проведено клініко­анамнестичне обстеження, УЗД органів гепатобіліарної системи, біохімічне дослідження білкового, ліпідного, пігментного та вуглеводного обміну, визначали показники оксидантного стресу. Наявність інсулінорезистентності (ІР) визначали за індексом НОМА.

Результати та обговорення. У всіх обстежених виявлено гіпотонію жовчного міхура, неоднорідності вмісту жовчного міхура. У 1/3 хворих з ожирінням були УЗД­ознаки стеатогепатозу, більш виражені в осіб з ІР. У ліпідному спектрі визначали атерогенні зміни (підвищення рівня тригліцеридів і холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності), більш виражені за наявності ІР. Ознаки оксидантного стресу виявлялися підвищенням рівня малонового діальдегіду. Тобто при ожирінні в дитячому й підлітковому віці є достатньо ознак як для виявлення МС, так і для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки.

Висновки. Під час лікування та профілактики прогресування патологічних змін у печінці обґрунтовано призначення гепатопротекторів — стандартизованих екстрактів артишоку, есенціальних фосфоліпідів та урсодезоксихолевої кислоти.

 

Біографії авторів

Людмила Костянтинівна Пархоменко, Харківська медична академія післядипломної освіти

д. мед. н., проф., зав. кафедри підліткової медицини

Л. А. Страшок, Харківська медична академія післядипломної освіти

L.A. Strashok

А. В. Єщенко, Харківська медична академія післядипломної освіти

A.V. Yeschenko

О. В. Бузницька, Харківська медична академія післядипломної освіти

O.V. Buznytska

Е. М. Завеля, Харківська медична академія післядипломної освіти

E.M. Zavelya

М. Ю. Ісакова, Харківська медична академія післядипломної освіти

M.Yu. Isakova

Посилання

Буеверова Е.Л., Драпкина О.М., Ивашкин В.Т. Атерогенная дислипидемия и печень // Российские медицинские вести. — 2008. — Т. ХIII, № 1. — С. 17—23.

Красноперова О.И., Смирнова Е.Н., Мерзлова Н.Б. Факторы, приводящие к развитию ожирения у детей и способству­­ющие его трансформации в метаболический синдром // Фундаментальные исследования. — 2012. — № 4 (Ч. 2). — С. 306—310.

Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Ещенко А.В., Бузницкая Е.В. Вопросы диагностики неалкогольной жировой болезни печени в подростковом возрасте // Научно-практический журнал «Здоровье ребенка». — 2011. — № 7 (34). — С. 107—112.

Просоленко К.О. Сучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому // Ліки України. — 2012. — № 3—4 (1). — С. 30—34.

Радченко О.М. Неалкогольна жирова хвороба печінки: проблеми лікування // Рациональная фармакотерапия. — 2012. — № 3. — С. 9—13.

Степанов Ю.М., Филиппова А.Ю. Дислипидемия у пациентов с неалкогольным стеатозом печени и билиарной патологией и пути ее коррекции // Сучасна гастроентерологія. — 2010. — № 4 (54). — С. 46—51.

Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П., Белоусова Л.Н., Петренко В.В. Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром: единство патогенетических механизмов и подходов к лечению // Экспериментальная и клиническая гастроэнте­ро­логия. — 2008. — № 2. — С. 92—96.

Трушкина И.В., Филиппов Г.П., Леонтьева И.В. Прогнозирова­ние развития метаболического синдрома в подростковом возрасте // Педиатрия. — 2010. — Т. 89, № 5. — С. 33—36.

Фадеенко Г.Д., Колесникова Е.В. Неалкогольная жировая болезнь печени при метаболическом синдроме: как лечить? // Сучасна гастроентерологія. — 2009. — № 1 (45). — С. 38—41.

Jollife C.J., Janssen J. Development of Age-Specific Adolescent Metabolic Syndrome Criteria That is Linked to the Adult Treatment Panel III and International Diabetes Federation Criteria // J. Am. Coll. Cardiol. — 2007. — N 49. — P. 891—898.

Marchesini G., Bugianesi E., Forlani G. et al. Nonalcoholic fatty liver, steatohepatitis, and the metabolic syndrome // Hepatology. — 2003. — Vol. 37 (4). — P. 917—923.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження