Редакційний штат

Головний редактор


Наталія Борисівна Зелінська
Заслужений лікар України, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, доцент кафедри ендокринології, клініка "Верум експерт клінік", консультант дитячий ендокринолог, експерт МОЗ України за напрямком "Ендокринологічна допомога", Голова Асоціації дитячих ендокринологів України.

-

Редакційна колегія

Багацька Наталія Василівна
д. біол. н., проф., завідувач лабораторії медичної генетики ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Україна

Базарбекова Римма Базарбековна
д. мед. н., проф., завідувач кафедри ендокринології Алматинського інституту удосконалення лікарів, Алмати, Республіка Казахстан

Большова Олена Василівна
д. мед. н., проф., керівник відділу дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України, Київ, Україна

Глоба Євгенія Вікторівна
к. мед. н., провідний науковий співробітник відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

Диннік Вікторія Олександрівна
д. мед. н., ст. н. с., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Україна

Donaldson Malcolm David Cairns
MD, PhD, Prof. University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom

Єрін Юрій Серафимович
лікар-дитячий ендокринолог Львівського обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, Львів, Україна

Косовцова Ганна Василівна
к. мед. н., старший науковий співробітник відділення дитячої ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Україна

Mazur A.
MD, PhD, Prof. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Poland

Маменко Марина Євгенівна
д. мед. н., проф., декан педіатричного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Minkov M.
MD, PhD, full professor, Head, Department of Pediatrics, Neonatology and Adolescent Medicine bei Vienna North Hospital, Vienna, Austria

Погадаєва Наталія Леонідівна
к. мед. н., завідувач відділення ендокринології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Київ, Україна

Спринчук Наталія Андріївна
д. мед. н., завідувач відділення дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені Комісаренка НАМН України, Київ, Україна

Турчина Світлана Ігорівна
д. мед. н., ст. н. с., завідувач відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України», Харків, Україна

Фурдела Вікторія Богданівна
к. мед. н., доцент кафедри педіатрії №2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Хижняк Оксана Олегівна
д. мед. н., проф., завідувач відділу клінічної ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології НАМН України», Харків, Україна

Чайченко Тетяна Валеріївна
д. мед. н., професор кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Чумак Світлана Олександрівна
к. мед. н., дитячий ендокринолог ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України», м. Харків, Україна