Український журнал дитячої ендокринології

Науково-практичне рецензоване видання для ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, розглядає проблеми теоретичної і клінічної дитячої ендокринології
Офіційний вісник Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України та Асоціації дитячих ендокринологів України

Заснований у 2010 році

-

Головний редактор: Олена Анатоліївна Будрейко, доктор медичних наук, професор, заступник директора Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України.
Науковий редактор: Наталія Борисівна Зелінська, доктор медичних наук, завідувач відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного Центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, президент Асоціації дитячих ендокринологів України.

Засновники видання: Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» (iozdp.org.ua), Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дитячих ендокринологів України», Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія СК № 20437­-10237 ПР від 28.11.2013 р.

Видавець: Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.

Видання зареєстроване у наукометричних базах даних і спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському журналі дитячої ендокринології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2304-005X (Print), 2523-4277 (Online).

DOI: 10.30978/UJPE.

Сайт: ujpe.com.ua

-

Редакційна колегія

Багацька Н. В. (Харків)
Бережний В. В. (Київ)
Большова О. В. (Київ)
Давидов В. В. (Харків)
Диннік В. О. (Харків)
Єрін Ю. С. (Львів)
Зелінська Н. Б. (Київ) (науковий редактор)
Караченцев Ю. І. (Харків)
Коренєв М. М. (Харків)
Левенець С. О. (Харків)
Леженко Г. О. (Запоріжжя)
Маменко М. Є. (Київ)
Маньковський Б. М. (Київ)
Паньків В. І. (Київ)
Спринчук Н. А. (Київ)
Тронько М. Д. (Київ)
Турчина С. І. (Харків) (відповідальний секретар)
Фіщук О. О. (Вінниця)
Хижняк О. О. (Харків) (заступник головного редактора)
Чорна Н. В. (Івано-Франківськ)
Чумак С. О. (Харків)
Щербак Ю. О. (Київ)

-