Корекція тиреоїдної дисфункції як спосіб профілактики та лікування в підлітків із порушенням становлення репродуктивної системи

С. І. Турчина

Анотація


Мета роботи — удосконалити методи профілактики та лікування порушень статевого розвитку в підлітків на основі визначення стану тиреоїдної системи.

Матеріали та методи. Обстежено 389 підлітків (233 хлопці і 156 дівчат) 14—17 років, у яких оцінено характер статевого розвитку (СР) та стан щитоподібної залози (ЩЗ). Проведено ультразвукове дослідження ЩЗ. У сироватці крові імуноферментним методом визначено рівень тиреотропіну (ТТГ), вільних фракцій тиреоїдних гормонів (fT4 і fT3) та розраховано їх співвідношення (fT3/fT4 і ТТГ/fТ4). Підлітків розподілили на групи залежно від характеру СР та наявності захворювань ЩЗ.

Результати та обговорення. Характер тиреоїдного профілю залежав від віку підлітка, перебігу пубертату та наявності тиреоїдної патології, а саме — дифузного нетоксичного зоба (ДНЗ). У підлітків із ДНЗ та нормальним СР діагностовано підвищення рівня ТТГ та посилення конверсії fТ4 у fТ3, що може бути виявом адаптації до тривалого напруження в тирео­їдній системі в умовах йододефіциту. Затримка статевого розвитку (ЗСР) формується на тлі прогресування тиреоїдної дисфункції: підвищення рівня ТТГ і співвідношення ТТГ/fТ4 за умов зниження концентрації fТ4 та збільшення співвідношення fТ3/fТ4. Найсуттєвіші зміни визначено у хворих старшого віку із ДНЗ.

Висновки. Формування ЗСР у підлітків відбувається на тлі прогресування ознак тиреоїдної недостатності, яку частіше реєструють у пацієнтів із ДНЗ. У хлопців із ЗСР незалежно від наявності чи відсутності патології ЩЗ з віком прогресує тиреоїдна дисфункція та збільшується відсоток хворих із гіпотиреозом. У підлітків, які мешкають в умовах йододефіциту, реєструють посилення конверсії fТ4 у fТ3, що може бути виявом адаптації до тривалого напруження в тиреоїдній системі. Для профілактики та лікування порушень СР в підлітків доцільно застосовувати препарати калію йодиду у вікових дозах.

 


Ключові слова


тиреоїдний статус; порушення статевого розвитку; профілактика; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Алгоритм обстеження та технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту: метод. рек. / ДУ «ІОЗДП НАМН» [авт.: О.І. Плехова та ін.]. — К., 2015. — 21 с.

Алимова И.Л., Петрова С.В., Виноградова Е.И. Структурное и функциональное состояние щитовидной железы у подростков в регионе с йодной недостаточностью // Педиатрия. — 2010. — Т. 89, № 5. — С. 19—24.

Виявлення розладів функції статевої системи та їх профілактика у дівчаток у сучасних умовах: метод. рекомендації / ДУ «ІОЗДП АМНУ» [авт.: С.О. Левенець та ін.]. — К., 2011. — 20 с.

Зелінська Н.Б., Руденко А.Г. Стан надання спеціалізованої допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні у 2014 році // Укр. журн. дитячої ендокринології. — 2015. — № 2 (14). — С. 31—39.

Кияев А.В. и др. Референтные значения тиреотропного гормона и распространенность субклинических нарушений функции щитовидной железы у подростков в регионе легкого йодного дефицита // Пробл. эндокринологии. — 2008. — Т. 54, № 4. — С. 14—17.

Коколина В.Ф. и др. Тиреоидная патология и становление репродуктивной системы у детей и подростков: обзор литературы // Репродуктивное здоровье детей и подростков. — 2010. — № 4. — С. 48—59.

Маменко М. Є., Єрохіна О. І. Субклінічний гіпотиреоз у дітей в умовах легкого йодного дефіциту // Український медичний альманах. — 2008. — Т. 11, № 6. — С. 113—115.

Оцінка статевого розвитку хлопців (вікові нормативи): метод. рекомендації / ДУ «ІОЗДП АМНУ» [авт.: О.І. Плехова та ін.]. — Х., 2010. — 25 с.

Панькив В.И., Литвак Е.О. Заболевания щитовидной железы и репродуктивная функция женщины // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2011. — № 7 (47). — С. 62—65.

Плехова Е.И., Турчина С.И., Косовцова Г.В., Костенко Т.П. Некоторые особенности полового созревания у мальчиков-подростков с диффузным нетоксическим зобом и механизмы его нарушений // Пробл. ендокринної патології. — 2009. — № 4. — С. 46—52.

Протокол надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія»: наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006 р. / МОЗ України. — К., 2006. — 88 с. — (Нормативний документ МОЗ України).

Стандарти надання медичної допомоги хворим з патологічними станами щитоподібної залози в умовах дії негативних чинників довкілля. — Видання друге, доповнене / під ред. д-ра мед. наук О.В. Камінського. — К.: Старт-98, 2015. — 224 с.

Трошина Е.А. и др. Структурное и функциональное состояние щитовидной железы в регионе с йодной недостаточностью // Педиатрия. — 2010. — Т. 89, № 5. — С. 19—24.

Турчина С.И. Изменения тиреоидного статуса подростков с диффузным нетоксическим зобом на этапах полового созревания // Пробл. ендокринної патології. — 2010. — № 4. — С. 19—25.

Турчина С.И., Плехова Е.И., Косовцова А.В. Отдаленный катамнез физического и полового созревания детей с диффузным нетоксическим зобом // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания: материалы IV конгресса педиатров стран СНГ. — Львов, 2012. — С. 266.

Турчина С.И. Влияние тиреоидной недостаточности на характер физического развития у детей и подростков с диффузным нетоксическим зобом // Сучасна педіатрія. — 2010. — № 5. — С. 201—204.

Турчина С.И., Начьотова Т.А., Кашкалда Д.А. Тиреоїдна дисфункція та вторинна аменорея у дівчат // Современная педиат­рия. — 2016. — № 4 (76). — С. 113—116.

Турчина С.І., Плехова О.І. Клинико-гормональные особенности задержки полового развития у девочек с диффузным нетоксичес­­ким зобом // Здоровье женщины. — 2010. — № 4. — С. 195—198.

Турчина С.І., Плехова О.І., Косовцова Г.В. Перебіг пубертатного періоду у хлопців, хворих на дифузний нетоксичний зоб // Здоровье мужчины. — 2012. — № 3. — С. 189—192.

Kaloumenou I. et al. Thyroid volume and echostructure in schoolchild­ren living in an iodine-replete area: relation to age, pu­­bertal stage, and body mass index // Thyroid. — 2007. — Vol. 17 (9). — P. 875—881.

Weber G., Vigone M.C., Stroppa L., Chimello G. Thyroid Function and puberty // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. — 2003. — Vol. 16 (2). — Р. 253—257.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021