Дитяча ендокринологія в Україні: статистичні показники за підсумками 2016 року та їх динаміка

Автор(и)

  • Н. Б. Зелінська Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine
  • Н. Г. Руденко ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», Київ, Ukraine

Ключові слова:

ендокринні хвороби, діти, статистика, цукровий діабет, ожиріння, зоб

Анотація

Представлена інформація про поширеність та захворюваність на ендокринну патологію серед дитячого населення України у 2016 році, зокрема в різних регіонах, динаміка показників останніми роками. Особливу увагу приділено статистиці цукрового діабету, ожиріння в дітей різного віку. Описано показники стаціонарної допомоги. Висвітлено проблемні питання спеціалізованої допомоги дітям із хворобами ендокринної системи, перспективи розвитку служби.

Біографії авторів

Н. Б. Зелінська, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Зелінська Наталія Борисівна, д. мед. н., зав. відділу дитячої ендокринології
УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А. Тел. (044) 254-34-68

Н. Г. Руденко, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», Київ

Н. Г. Руденко

Посилання

Довідник дитячого ендокринолога за 2008 рік. — К., 2009. — 99 с.

Зелінська Н.Б., Ларін О.С. Патологія щитоподібної залози у дитячого населення України [Електронний ресурс] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2016. — № 3 (55). — С. 76-81. — DOI: http://dx.doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016. 77617.

Зелінська Н.Б. Статистика щодо цукрового діабету серед дитячого населення України (аналіз та прогноз) [Електронний ресурс] // Український журнал дитячої ендокринології. — 2015. — № 3—4. — С. 8—14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujde_2015_3-4_4.

Статистичний довідник дитячого ендокринолога за 2009 рік. — К., 2010. — 101 с.

Статистичний довідник дитячого ендокринолога за 2010 рік. — К., 2011. — 102 с.

Статистичний довідник дитячого ендокринолога за 2011 рік. — К., 2012. — 96 с.

Статистичний довідник дитячого ендокринолога за 2012 рік. — К., 2013. — 98 с.

Статистичний довідник дитячого ендокринолога за 2013 рік. — К., 2014. — 100 с.

Статистично-аналітичний довідник дитячого ендокринолога за 2014 рік. — К., 2015. — 102 с.

Статистично-аналітичний довідник дитячого ендокринолога за 2015 рік. — К., 2016. — 96 с.

Статистично-аналітичний довідник дитячого ендокринолога за 2016 рік. — К., 2017. — 102 с.

Zelinska N. B. Statystyka shchodo tsukrovoho diabetu sered dytiachoho naselennia Ukrainy (analiz ta prohnoz) / N. B. Zelinska // Ukrainskyi zhurnal dytiachoi endokrynolohii. - 2015. - № 3-4. - S. 8-14. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujde_2015_3-4_4

NB Zelinska, OS Larin. Patolohiia shchytopodibnoi zalozy u dytiachoho naselennia Ukrainy / Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia, 2016. - № 3 (55). - S. 76-81. DOI: http://dx.doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77617

Dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2008 rik. – Kyiv, 2009. – 99 s.

Statystychnyi dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2009 rik. – Kyiv, 2010. – 101 s.

Statystychnyi dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2010 rik. – Kyiv, 2011. – 102 s.

Statystychnyi dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2011 rik. – Kyiv, 2012. – 96 s.

Statystychnyi dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2012 rik. – Kyiv, 2013. – 98 s.

Statystychnyi dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2013 rik. – Kyiv, 2014. – 100 s.

Statystychno-analitychnyi dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2014 rik. – Kyiv, 2015. – 102 s.

Statystychno-analitychnyi dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2015 rik. – Kyiv, 2016. – 96 s.

Statystychno-analitychnyi dovidnyk dytiachoho endokrynoloha za 2016 rik. – Kyiv, 2017. – 102 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Лекції