Поширеність ожиріння та надлишкової маси тіла серед дітей і стан їхнього здоров’я

І. Е. Заболотна, Ю. Б. Ященко

Анотація


Мета роботи — вивчити поширеність ожиріння й надлишкової маси тіла серед дітей шкільного віку та ризики розвитку в них хронічних захворювань, асоційованих з надлишковою масою тіла.

Матеріали та методи. Дослідження проведено серед 1103 школярів віком 7—17 років, з них 552 (50,1%) дівчаток і 551 (49,9 %) хлопчик, які обслуговуються в дитячому консультативно­діагностичному центрі ДНУ «Науково­практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС. Дані про фізичний розвиток і стан здоров’я дітей (зріст і маса тіла, наявність захворювань) отримано з історій розвитку дитини (Ф.112/о) та контрольних карт диспансерного нагляду (Ф.030/о). Класифікацію маси тіла проводили за індексом маси тіла (ІМТ) відповідно до центильних стандартів.

Результати та обговорення. Ожиріння виявлене у 75 (6,8 %) дітей, з них 50 (4,5 %) хлопчиків і 25 (2,3 %) дівчаток, надлишкова маса тіла (НМТ) — у 186 (16,9 %), з них 105 (9,5 %) хлопчиків і 81 (7,3 %) дівчинка, нормальна маса тіла — у 725 (65,7 %), з них 340 (30,8 %) хлопчиків і 385 (34,9 %) дівчаток, дефіцит маси тіла — у 117 (10,6 %), з них 56 (5,1 %) хлопчиків і 61 (5,5%) дівчинка. Поширеність НМТ та ожиріння серед дітей має статево­віковwі особливості. НМТ найпоширеніша серед хлопчиків і дівчаток у віковій групі 10 років — 13,5 і 15,6 % відповідно, а ожиріння — серед хлопчиків у віковій групі 11 років (10,4 %), а серед дівчаток — у вікових групах 10 і 12 років (4,2 і 4,1 % відповідно). За допомогою кореляційного аналізу встановлено зв’язки між збільшенням ІМТ у дітей та наявністю в них розладів вегетативної нервової системи (r = 0,23; p < 0,0001), дискінезії жовчовивідних шляхів (r = 0,28; p < 0,001), плоскостопості набутої (r = 0,19; p < 0,0001) та сколіозу (r = 0,28; p < 0,001). Зі збільшенням ІМТ ризик розвитку захворюваності зростає. За показниками відношення шансів ризик розвитку розладів вегетативної нервової системи у дітей з НМТ становить 2,1 (95 % довірчий інтервал (ДІ): 0,9—4,8), дискінезії жовчовивідних шляхів — 2,5 (95 % ДІ: 1,4—4,5), сколіозу — 1,8 (95 % ДІ: 1,2—2,8), міопії – 2,5 (95 % ДІ: 1,4—4,7), а в дітей з ожирінням — 8,9 (95 % ДІ: 4,0—20,0), 4,8 (95 % ДІ: 2,4—9,6), 2,1 (95 % ДІ: 1,2—3,8) і 5,1 (95 % ДІ: 2,6—10,3) відповідно.

Висновки. Серед школярів, які обслуговуються в дитячому консультативно­діагностичному центрі ДНУ «Науково­практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, у кожної четвертої дитини (23,7 %) ІМТ перевищує нормальний для цього віку і статі показник, частка дітей з ожирінням становить 6,8 %, а з надлишковою масою тіла – 16,9 %. У таких дітей підвищений ризик розвитку захворювань, асоційованих з надлишковою масою тіла. Поширеність НМТ залежить від статево­вікової структури дитячого населення, що необхідно враховувати під час планування програм з раннього виявлення дітей з НМТ та профілактики ожиріння серед прикріпленого до медичного спостереження населення. Впровадження на рівні закладу охорони здоров’я медико­соціологічного моніторингу чинників ризику розвитку ожиріння сприятиме зниженню захворюваності на ожиріння серед дітей і дорослих, підвищенню рівня здоров’я та якості життя населення й формуванню прихильності до здорового способу життя.

 


Ключові слова


діти; надлишкова маса тіла; ожиріння

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahaev FB, Shukyurova AR. Comparative assessment of factors and degree of risk of shortsightedness at children (Rus). Medicinskij mezhdunarodnyj zhurnal [International medical magazine] (Rus). 2010;3:41-44.

Myrskaya NB, Synyakyna AD, Kolomenskaya AN. Prevention and correction of violations and diseases of an organ of vision at modern school students (Rus). Voprosy sovremennoj pediatrii [Questions of modern pediatrics]. 2014;3:44-50.

Maydannyk VH, Khaytovych MV, Pavlyshyn HA. Prevalence of excess body weight and the increased arterial blood pressure among school students of different regions of Ukraine (Ukr). Mezhdunarodnyj zhurnal pediatrii, akusherstva i ginekologii [International magazine of pediatrics, obstetrics and gynecology] (Rus). 2013;1:33-39.

Ohnyev VA, Pomohaybo KH. The analysis and assessment of the real level of prevalence of excessive weight and obesity among children of school age of Kharkiv (Ukr) Ukrayina. zdorovya natsiyi [Ukraine. Health of the nation] (Ukr). 2016;4/1:172-176.

Sorokman TV, Sokol’nyk SV, Shlyk OH. Children have gastroenterology pathology with obesity(Ukr). Zdorov’e rebenka [Health of child] (Rus). 2015;3:48-52.

Zelinskaya NB, Rudenko NG. Children’s Endocrinology in Ukraine: Statistical Indicators on the Results of 2016 and Their Dynamics (Ukr). Ukrayins’kyy zhurnal dytyachoyi endokrynolohiyi [Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology] (Ukr). 2017;2(22):5-17.

Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), Protocol October 2016. WHO Regional Office for Europe. Geneva: World Health Organization; 2017:23. [Electronic resource]. — Access mode: http: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/333900/COSI-protocol-en.pdf.

Report of the commission on ending childhood obesity. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2016 [Electronic resource]. — Access mode: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/ 9789241510066_eng.pdf.

Stolzman S, Irby MB, Callahan AB. Pes Planus and Pediatric Obesity: A Systematic Review of the Literature. Clin Obes. 2015;5:52-59. DOI: 10.1111/cob.12091
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021