Особливості функціонального стану щитоподібної залози в дітей з ожирінням

О. В. Шушляпіна

Анотація


Мета роботи — вивчити вікові та статеві особливості функціонального стану щитоподібної залози (ЩЗ) в дітей з ожирінням.

Матеріали та методи. Комплексно обстежено 212 дітей з ожирінням (124 хлопчики і 88 дівчат) із застосуванням стандартних лабораторно­інструментальних критеріїв діагностики тиреопатій, за наявністю яких хворих поділили на групи: з авто­імунним тиреоїдитом, дифузним нетоксичним зобом та мінімальними змінами структури ЩЗ за відсутності ознак автоімунного тиреоїдиту. За віком та статтю хворих розподілили на три групи: препубертат, ранній пубертат і власне пубертат.

Результати та обговорення. У чверті дітей з ожирінням виявляється гіпертиреотропінемія, частота якої з віком і зростанням ступеня статевої зрілості зменшується. У препубертатному та ранньому пубертатному віці мінімальна тиреоїдна недостатність і субклінічний гіпотиреоз у хворих на ожиріння дитячого віку виявляються найчастіше (42,4 % у ранньому пубертаті та 45,3 % у препубертаті, особливо у хлопчиків 6—9 років (50 %)). Питома вага мінімальної тиреоїдної недостатності вища у хворих на ожиріння без ознак ураження ЩЗ, ніж у пацієнтів з тиреопатіями, які частіше супроводжуються субклінічним гіпотиреозом.

Висновки. Формування тиреопатій у дітей з ожирінням часто супроводжується ознаками мінімальної тиреоїдної недостатності та субклінічного гіпотиреозу, поширеність яких має гендерні відмінності, а патологічні зміни показників тиреоїдних гормонів і тиреотропного гормона значною мірою залежать від віку та стадії пубертату.


Ключові слова


діти; ожиріння; тиреопатія; тиреоїдна недостатність; гіпотиреоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Турчина СІ Імуно-гормональнімеханізми та факториризикунесприятливогоперебігудифузного нетоксичного зоба у пубертатному періоді: дис. докт. мед. наук : 14.01.14 / ТурчинаСвітланаІгоревна – Харків, 2016. – 409 с.

Agbaht K, Mercan Y, Kutlu S et al. Obesity with and without metabolic syndrome: do vitamin D and thyroid autoimmunity have a role? Diabetes Res Clin Pract. 2014;106(1):27-34. — doi: 10.1016/j.diabres.2014.08.001.

Bouglé D, Morello R, Brouard J. Thyroid function and metabolic risk factors in obese youth. Changes during follow-up: a preventive mechanism? Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2014;122(9):548-552. — doi: 10.1055/s-0034-1377046.

de Moura Souza A, Sichieri R. Association between serum TSH concentration within the normal range and adiposity. Eur J Endocrinol. 2011;165(1):11-15. — doi: 10.1530/EJE-11-0261. Epub 2011 May 4.

Dekelbab D, Abou Ouf HA, Jain I. Prevalence of elevated thyroid-stimulating hormone levels in obese children and adolescents [Електронний ресурс]. Endoc Pract. 2010;6(2);187-190. — doi: 10.4158/EP09176.OR.

Eliakim A, Barzilai M, Wolach B, Nemet D. Should we treat elevated thyroid stimulating hormone levels in obese children and adolescents? Int J Pediatr Obes. 2006;1(4):217-221.

Ghergherehchi R, Hazhir N. Thyroid hormonal status children with obesity. Ther Adv Endocrinol Metab. 2015;6(2):51-55. — doi: 10.1177/2042018815571892

Kaplowitz P. Subclinical hypothyroidism in children: normal variation or sign of a failing thyroid gland? [Електронний ресурс]. Int J Pediatr Endocrinol. 2010;010. — 281453. — 8 p. — doi: 10.1155/2010/281453. — Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628588.

Knudsen N, Laurberg P, Rasmussen L et al. Small differences in thyroid function may be important for body mass index and the occurrence of obesity in the population. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90(7):4019-4024. — doi: 10.1210/jc.2004-2225

Krause A, Cines B, Pogrebniak E et al. Associations between adiposity and indicators of thyroid status in children and adolescents. Pediatr Obes. 2016;11(6):551-558. — doi: 10.1111/ijpo.12112.

Michalaki M, Vagenakis A, Leonardou A et al. Thyroid function in humans with morbid obesity. Thyroid. 2006;16(1):73-78. — doi: 10.1089/thy.2006.16.73

Özer S, Bütün I, Sönmezgöz E et al. Relationships among thyroid hormones and obesity severity, metabolic syndrome and its com­­ponents in Turkish children with obesity. Nutr Hosp. 2015;32(2):645-651. — doi: 10.3305/nh.2015.32.2.9212.

Pacifico L, Anania C, Ferraro F et al. Thyroid function in childhood obesity and metabolic comorbidity. Clin Chim Acta. 2012;18;413(3-4):396-405. — doi: 10.1016/j.cca.2011.11.013.

Reinehr T. Obesity and thyroid function. Mol Cell Endocrinol. 2010;25;316(2):165-171. — doi: 10.1016/j.mce.2009.06.005.

Reinehr T. Thyroid function in the nutritionally obese child and adolescent. Curr Opin in Pediatr. 2011;23(4):415-420. — doi: 10.1097/MOP.0b013e328344c393.

Rotondi M, Leporati P, La Manna A et al. Raised serum TSH levels in patients with morbid obesity: is it enough to diagnose subclinical hypothyroidism? Eur J of Endocrinol. 2009;160(3):403-408. — doi: 10.1530/EJE-08-0734.

Sánchez BT, Godoy SJ, García BH, Barja YS. Thyroid function in obese children. Rev Chil Pediatr. 2014;85(3);288-297. — doi: 10.4067/S0370-41062014000300004.

Sanyal D, Raychaudhuri M. Hypothyroidism and obesity: An intriguing link. Indian J Endocrinol Metab. 2016;20(4):554-557. — doi: 10.4103/2230-8210.183454.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020