Характеристика чинників, що призводять до психопатології в дітей із цукровим діабетом 1 типу

Е. А. Михайлова, О. А. Будрейко, Д. А. Мітельов

Анотація


Мета роботи — дати характеристику психосоціальних, генетичних, церебрально­органічних чинників, які можуть сприяти маніфестації цукрового діабету (ЦД) 1 типу в дітей та розвитку психічних і неврологічних порушень у подальшому.

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 285 дітей і підлітків 6—18 років із ЦД 1 типу, зокрема аналіз скарг і анамнестичних даних, клініко­психопатологічне, неврологічне обстеження за загальноприйнятою методикою. Використовували уніфіковану карту, яка містить блоки психологічних, біологічних і соціальних чинників ризику розвитку ЦД.

Результати та обговорення. Психогенний чинник лежить в основі виникнення хронічної емоційної стресової реакції в дітей із ЦД 1 типу. Визначальне значення в походженні емоційної стресової реакції мають негативні емоції різної модальності і їх зв’язок із тяжкістю ЦД, систематичною ін’єкційною інсулінотерапією, больовою характеристикою ендокринного захворювання, змінами життєвого стереотипу та іншими психосоціальними стресорами. Висловлено гіпотезу, згідно з якою хронічний стрес слугує тригером первинної і вторинної психопатології, суттєвої у формуванні тяжкого перебігу ЦД у дітей. Вплив біологічних чинників слід розцінювати як імпринтинг травми, інтоксикації, перенапруги вісцеральних систем в антенатальному і постнатальному онтогенезі. Біологічні чинники предикції беруть участь у розвитку захворювань психосоматичного кола і в різній комбінації або кожен окремо роблять індивіда вразливим до психоемоційних стресів, ускладнюють психологічний і біологічний захист, полегшують виникнення й ускладнюють перебіг соматичних розладів.

Висновки. У дітей і підлітків із ЦД наявні досить значущі ендогенно­біологічні (генетичні), екзогенно­біологічні (цереб­рально­органічні) і психосоціальні чинники ризику виникнення психічної і неврологічної патології, що узгоджується з літературними даними про роль факторів предикції в патогенезі різних психосоматичних захворювань.


Ключові слова


цукровий діабет; діти; підлітки; чинники ризику

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Большова О.В. та ін. Психологічна підтримка у комплексному лікуванні і контролю цукрового діабету 1 типу у дітей і підлітків // Здоров’я України. — 2013 (темат. номер). — С. 46—47.

Исаев Д.Н., Зелинский С.М. «Внутренняя картина болезни» у детей с сахарным диабетом // Педиатрия. — 1991. — № 2. — С. 33—37.

Hans A. Akreblom et al. Environmental factors in the etiology of type 1 diabetes // AJMG. — 2002. — Vol. 115. — P. 18—29.

Jarbas S. Roriz-Filho et al. (Pre)diabetes, brain aging, and cognition // Biochimica et Biophysica Acta. — 2009. — Vol. 1792. — P. 432—443.

Ltobelli E. et al. Genetic and environmental factors affect the onset of type 1 diabetes mellitus // Pediatr. Diabetes. — 2015. — N 24. — Р. 1—8.

Phillips J.E. et al. Type 1 diabetes: a disease of developmental origins // Pediatr. Diabetes. — 2016. — N 18 (6). — Р. 417—421.

Yeung W.-C.G., Rawlinson W.D., Craig M.E. Enterovirus infection and type 1 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis of observational molecular studies // BMJ. — 2011. — N 342 (May). — d35.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020