Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства. Частина 1

Автор(и)

  • Н. Б. Зелінська Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.1210/jc.2016-2573

Анотація

Асоціації­співавтори. Європейське Ендокринологічне Товариство і Педіатричне Ендокринологічне Товариство. Ці настанови профінансовано Ендокринологічним Товариством.

Мета. Сформулювати клінічні практичні настанови щодо визначення, лікування і профілактики ожиріння в дітей.

Учасники. Ендокринологічне Товариство обрало учасниками шість експертів, методиста й укладача медичних текстів.

Докази. Ці науково обґрунтовані настанови розроблено з використанням принципу градації рекомендацій, оцінки та експертизи ступеня їх обґрунтованості (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation — GRADE) для опису як ступеня переконливості рекомендацій, так і якості доказової бази. Робоча група врахувала дані двох систематичних оглядів і використала найкращі доступні свідчення інших опублікованих систематичних оглядів і окремих досліджень.

Процес узгодження. Одна групова зустріч, кілька конференц­зв’язків, а також спілкування електронною поштою забезпечили досягнення консенсусу. Комітет Ендокринологічного Товариства, його члени, організації­співавтори вивчили та прокоментували попередні проекти цих рекомендацій.

Висновки. Дитяче ожиріння залишається постійною серйозною проблемою здоров’я у світі, що викликає стурбованість, оскільки вражає приблизно 17 % дітей і підлітків у США і загрожує здоров’ю дорослих і тривалості їх життя. Дитяче ожиріння бере початок у генетичній сприйнятливості, на яку впливають чинники навколишнього середовища, починаючи in utero і надалі впродовж дитинства та юності. Ендокринна етіологія ожиріння рідкісна й зазвичай супроводжується ознаками затримки зростання. Ожиріння в дітей зазвичай супроводжується супутніми захворюваннями і тривалими ускладненнями здоров’я; скринінг на супутні ожирінню захворювання слід проводити на регулярній основі задля вчасного їх виявлення, до виникнення серйозніших ускладнень. Генетичний скринінг на рідкісні синдроми показаний тільки за наявності специфічних анамнестичних або клінічних ознак. Психологічні впливи дитячого ожиріння на пацієнта і його родину вимагають проведення скринінгу на стан психічного здоров’я і в разі потреби — консультування. Профілактика дитячого ожиріння шляхом пропагування здорового харчування, активності й навколишнього середовища має бути основною метою, оскільки досягнення ефективних тривалих результатів зі зміною способу життя після виникнення ожиріння дуже складне. Хоча окремі дослідження поведінкової та фармакотерапії повідомляють про деякі успіхи, необхідні додаткові дослідження доступних і ефективних методів профілактики й лікування ожиріння в дітей. Використання препаратів для схуднення в дитячому та підлітковому віці має бути обмежене до клінічних випробувань. Збільшується кількість свідчень, що демонструють ефективність баріатричної хірургії в найтяжчих випадках ожиріння у підлітків старшого віку, у яких не вдалося досягти ефекту зміною способу життя, проте використання хірургічного лікування потребує досвідчених команд з ресурсами для тривалого подальшого спостереження. Підлітки, які отримують лікування ожиріння зміною способу життя або з використанням медикаментів, або баріатричної хірургії, потребують спільного планування, щоб допомогти їм ефективно перейти під нагляд у дорослому віці з продовженням необхідного моніторингу, підтримки і втручань. Перехідні програми з ожиріння є невід’ємною частиною допомоги, ефективність яких вимагає подальшого дослідження. Незважаючи на значне зростання кількості досліджень дитячого ожиріння від часу першої публікації цих настанов 8 років тому, необхідне подальше вивчення генетичних і біологічних чинників, які посилюють ризик збільшення маси тіла і впливають на відповідь на терапевтичні втручання. Також необхідно більше досліджень для кращого розуміння генетичних і біологічних чинників у людини з ожирінням, які призводять до маніфестації однієї супутньої хвороби порівняно з другою або взагалі не зумовлюють супутніх хвороб. Крім того, пріоритетним має бути продовження досліджень найефективніших методів профілактики і лікування ожиріння, а також методів зміни екологічних і економічних чинників, що призведуть до глобальних культурних змін у раціоні харчування і фізичній активності. Особливої уваги потребує визначення шляхів досягнення системних змін у харчовому середовищі й загальній щоденній активності, а також методів здорової зміни індексу маси тіла.

Біографія автора

Н. Б. Зелінська, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., зав. відділу дитячої та підліткової ендокринології

УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

Посилання

Daniels S.R., Hassink S.G. Committee on Nutrition. The role of the pediatrician in primary prevention of obesity // Pediatrics. — 2015. — 136. — e275—e292.

Atkins D., Best D., Briss P.A. et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations // BMJ. — 2004. — 328. — P. 1490.

Swiglo B.A., Murad M.H., Schunemann H.J. et al. A case for clarity, consistency, and helpfulness: state-of-the-art clinical practice guidelines in endocrinology using the grading of recommendations, assessment, development, and evaluation system // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2008. — 93. — P. 666—673.

Guyatt G.H., Schunemann H.J., Djulbegovic B., Akl E.A. Guideline panels should not GRADE good practice statements // J. Clin. Epidemiol. — 2015. — 68. — P. 597—600.

Rajjo T., Mohammed K., Alsawas M. et al. Treatment of pediatric obesity: an umbrella systematic review // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2017. — 102. — P. 763—775.

Rajjo T., Almasri J., Al Notal A. et al. The association of weight loss and cardiometabolic outcomes in obese children: systematic review and meta-regression // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2017. — 102 (3). — P. 758—762.

Trasande L., Chatterjee S. The impact of obesity on health service utilization and costs in childhood // Obesity (Silver Spring). — 2009. — 17. — P. 1749—1754.

Kasman M.H.R., Werman A., Mack-Crane A., McKinnon R. An indepth look at the lifetime economic cost of obesity. Available at: http://www.brookings.edu/~/media/Events/2015/05/12-economiccosts-of-obesity/0512-Obesity-Presentation-v6-RM.pdf?la=en. Accessed 17 March 2016.

Krebs N.F., Himes J.H., Jacobson D. et al. Assessment of child and adolescent overweight and obesity // Pediatrics. — 2007. — 120 (Suppl. 4). — S193—S228.

Kelly A.S., Barlow S.E., Rao G. et al. American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism, and Council on Clinical Cardiology. Severe obesity in children and adolescents: identification, associated health risks, and treatment approaches: a scientific statement from the American Heart Association // Circulation. — 2013. — 128. — P. 1689—1712.

Skinner A.C., Perrin E.M., Moss L.A., Skelton J.A. Cardiometabolic risks and severity of obesity in children and young adults // N. Engl. J. Med. — 2015. — 373. — P. 1307—1317.

Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Health Statistics. Available at: http://www.cdc.gov/growthcharts/. Accessed 17 March 2016.

Whitlock E.P., O’Conner E.A., Williams S.B. et al. Effectiveness of Primary Care Interventions for Weight Management in Children and Adolescents: An Updated, Targeted Systematic Review for the USPSTF. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. — 2010.

Flegal K.M., Ogden C.L., Yanovski J.A. et al. High adiposity and high body mass index-for-age in US children and adolescents overall and by raceethnic group // Am. J. Clin. Nutr. — 2010. — 91. — P. 1020—1026.

Deurenberg P., Bhaskaran K., Lian P.L. Singaporean Chinese adolescents have more subcutaneous adipose tissue than Dutch Caucasians of the sameage and bodymass index // Asia Pac. J. Clin. Nutr. — 2003. — 12. — P. 261—265.

Graham R.C., Burke A., Stettler N. Ethnic and sex differences in the association between metabolic syndrome and suspected nonalcoholic fatty liver disease in a nationally representative sample of US adolescents // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2009. — 49. — P. 442—449.

Heymsfield S.B., Peterson C.M., Thomas D.M. et al. Why are there race/ethnic differences in adult body mass indexadiposity relationships? A quantitative critical review // Obes. Rev. — 2016. — 17. — P. 262—275.

Ogden C.L., Carroll M.D., Fryar C.D., Flegal K.M. Prevalence of obesity among adults and youth: United States, 2011—2014 // NCHS Data Brief. — 2015. — 219. — P. 1—8.

Hedley A.A., Ogden C.L., Johnson C.L. et al. Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999—2002 // JAMA. — 2004. — 291. — P. 2847—2850.

Ogden C.L., Carroll M.D., Kit B.K., Flegal K.M. Prevalence of childhood and adult obesity in the United States, 2011—2012 // JAMA. — 2014. — 311. — P. 806—814.

Ogden C.L., Flegal K.M., Carroll M.D., Johnson C.L. Prevalence and trends in overweight among US children and adolescents, 1999—2000 // JAMA. — 2002. — 288. — P. 1728—1732.

Javed A., Jumean M., Murad M.H. et al. Diagnostic performance of body mass index to identify obesity as defined by body adiposity in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis // Pediatr. Obes. — 2015. — 10. — P. 234—244.

Whitaker R.C., Wright J.A., Pepe M.S. et al. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity // N. Engl. J. Med. — 1997. — 337. — P. 869—873.

Freedman D.S., Kettel Khan L., Serdula M.K. et al. BMI rebound, childhood height and obesity among adults: the Bogalusa Heart Study // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. — 2001. — 25. — P. 543—549.

Cunningham S.A., Kramer M.R., Narayan K.M. Incidence of child­hood obesity in the United States // N. Engl. J. Med. — 2014. — 370. — P. 403—411.

Reinehr T., Hinney A., de Sousa G. et al. Definable somatic disorders in overweight children and adolescents // J. Pediatr. — 2007. — 150. — P. 618—622, 622.e1—5.

Rosenfield R.L., Lipton R.B., Drum M.L. Thelarche, pubarche, and menarche attainment in children with normal and elevated body mass index // Pediatrics. — 2009. — 123. — P. 84—88.

Mamun A.A., Hayatbakhsh M.R., O’Callaghan M. et al. Early overweight and pubertal maturation—pathways of association with young adults’ overweight: a longitudinal study // Int. J. Obes. — 2009. — 33. — P. 14—20.

Johnson W., Stovitz S.D., Choh A.C. et al. Patterns of linear growth and skeletal maturation from birth to 18 years of age in overweight young adults // Int. J. Obes. — 2012. — 36. — P. 535—541.

Crocker M.K., Stern E.A., Sedaka N.M. et al. Sexual dimorphisms in the associations of BMI and body fat with indices of pubertal development in girls and boys // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2014. — 99. — E1519—E1529.

Wagner I.V., Sabin M.A., Pfaffle R.W. et al. Effects of obesity on human sexual development // Nat. Rev. Endocrinol. — 2012. — 8. — P. 246—254.

Han J.C., Lawlor D.A., Kimm S.Y. Childhood obesity // Lancet. — 2010. — 375. — P. 1737—1748.

Steele C.A., Cuthbertson D.J., MacFarlane I.A. et al. Hypothalamic obesity: prevalence, associations and longitudinal trends in weight in a specialist adult neuroendocrine clinic // Eur. J. Endocrinol. — 2013. — 168. — P. 501—507.

Kelly A., Winer K.K., Kalkwarf H. et al. Age-based reference ranges for annual height velocity in US children // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2014. — 99. — P. 2104—2112.

Tanner J.M., Davies P.S. Clinical longitudinal standards for height and height velocity for North American children // J. Pediatr. — 1985. — 107. — P. 317—329.

Reinehr T., Wiegand S., Siegfried W. et al. Comorbidities in overweight children and adolescents: do we treat them effectively? // Int. J. Obes. — 2013. — 37. — P. 493—499.

Flechtner-Mors M., Thamm M., Wiegand S. et al. Comorbidities related to BMI category in children and adolescents: German/Austrian/Swiss Obesity Register APV compared to the German KiGGS Study // Horm. Res. Paediatr. — 2012. — 77. — P. 19—26.

Welsh J.A., Karpen S., Vos M.B. Increasing prevalence of nonalcoholic fatty liver disease among United States adolescents, 1988—1994 to 2007—2010 // J. Pediatr. — 2013. — 162. — P. 496—500.e1.

Huang J.S., Barlow S.E., Quiros-Tejeira R.E. et al. Childhood obesity for pediatric gastroenterologists // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2013. — 56. — P. 99—109.

Alonso-Alvarez M.L., Cordero-Guevara J.A., Teran-Santos J. et al. Obstructive sleep apnea in obese community-dwelling children: the NANOS study // Sleep. — 2014. — 37. — P. 943—949.

McGill H.C., Jr, McMahan C.A., Herderick E.E. et al. Obesity accelerates the progression of coronary atherosclerosis in young men // Circulation. — 2002. — 105. — P. 2712—2718.

Christensen S.B., Black M.H., Smith N. et al. Prevalence of polycystic ovary syndrome in adolescents // Fertil. Steril. — 2013. — 100. — P. 470—477.

Eriksson J.G., Kajantie E., Lampl M., Osmond C. Trajectories of body mass index amongst children who develop type 2 diabetes as adults // J. Intern. Med. — 2015. — 278. — P. 219—226.

Bibbins-Domingo K., Coxson P., Pletcher M.J. et al. Adolescent overweight and future adult coronary heart disease // N. Engl. J. Med. — 2007. — 357. — P. 2371—2379.

Tirosh A., Shai I., Afek A. et al. Adolescent BMI trajectory and risk of diabetes versus coronary disease // N. Engl. J. Med. — 2011. — 364. — P. 1315—1325.

Juonala M., Magnussen C.G., Berenson G.S. et al. Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors // N. Engl. J. Med. — 2011. — 365. — P. 1876—1885.

Franks P.W., Hanson R.L., Knowler W.C. et al. Childhood obesity, other cardiovascular risk factors, and premature death // N. Engl. J. Med. — 2010. — 362. — P. 485—493.

Wise M.S., Nichols C.D., Grigg-Damberger M.M. et al. Executive summary of respiratory indications for polysomnography in children: an evidence-based review // Sleep. — 2011. — 34. — P. 389—398.

Taylor E.D., Theim K.R., Mirch M.C. et al. Orthopedic complications of overweight in children and adolescents // Pediatrics. — 2006. — 117. — P. 2167—2174.

BeLue R., Francis L.A., Colaco B. Mental health problems and overweight in a nationally representative sample of adolescents: effects of race and ethnicity // Pediatrics. — 2009. — 123. — P. 697—702.

Zametkin A.J., Zoon C.K., Klein H.W., Munson S. Psychiatric aspects of child and adolescent obesity: a review of the past 10 years // J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. — 2004. — 43. — P. 134—150.

Bak M., Fransen A., Janssen J. et al. Almost all antipsychotics result in weight gain: a meta-analysis // PLoS One. — 2014. — 9. — P. e94112.

Musil R., Obermeier M., Russ P., Hamerle M. Weight gain and antipsychotics: a drug safety review // Expert Opin. Drug Saf. — 2015. — 14. — P. 73—96.

Caulfield L.E. Methodological challenges in performing targeting: assessing dietary risk for WIC participation and education // J. Nutr. — 2005. — 135. — P. 879—881.

Zimmet P., Alberti K.G., Kaufman F. et al. The metabolic syndrome in children and adolescents-an IDF consensus report // Pediatr. Diabetes. — 2007. — 8. — P. 299—306.

Lee S., Bacha F., Arslanian S.A. Waist circumference, blood pressure, and lipid components of the metabolic syndrome // J. Pediatr. — 2006. — 149. — P. 809—816.

Daniels S.R. Should pediatricians be measuring waist circumference? // J. Pediatr. — 2006. — 149. — P. A1.

Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents, National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adoles­cents: summary report // Pediatrics. — 2011. — 128 (Suppl. 5). — S213—S256.

American Diabetes Association. Diagnosis and classification of dia­betes mellitus // Diabetes Care. — 2014. — 37 (Suppl. 1). — S81—S90.

American Diabetes Association. Standards of medical care in dia­betes—2014 // Diabetes Care. — 2014. — 37 (Suppl. 1). — S14—S80.

Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // J. Hypertens. — 2013. — 31. — P. 1281—1357.

Schwimmer J.B., Dunn W., Norman G.J. et al. SAFETY study: alanine aminotransferase cutoff values are set too high for reliable detection of pediatric chronic liver disease // Gastroenterology. — 2010. — 138. — P. 1357—1364. e1—2.

Legro R.S., Arslanian S.A., Ehrmann D.A. et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2013. — 98. — P. 4565—4592.

Rosner W., Auchus R.J., Azziz R. et al. Position statement: utility, limitations, and pitfalls in measuring testosterone: an Endocrine Society position statement // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2007. — 92. — P. 405—413.

International Expert Committee. International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes // Diabetes Care. — 2009. — 32. — P. 1327—1334.

American Diabetes Association. Standards of medical care in dia­betes-2010. Available at: http://care.diabetesjournals.org/content/33/Supplement_1/S4.full. Accessed 17 March 2016.

Lee J.M., Gebremariam A., Wu E.L. et al. Evaluation of nonfasting tests to screen for childhood and adolescent dysglycemia // Diabetes Care. — 2011. — 34. — P. 2597—2602.

Nowicka P., Santoro N., Liu H. et al. Utility of hemoglobin A1c for diagnosing prediabetes and diabetes in obese children and adoles­cents // Diabetes Care. — 2011. — 34. — P. 1306—1311.

Lee J.M., Wu E.L., Tarini B. et al. Diagnosis of diabetes using hemoglobin A1c: should recommendations in adults be extrapolated to adolescents? // J. Pediatr. — 2011. — 158. — P. 947—952.e1—3. doi: 10.1016/j.jpeds.2010.11.026.

Dagogo-Jack S. Pitfalls in the use of HbA1c as a diagnostic test: the ethnic conundrum // Nat. Rev. Endocrinol. — 2010. — 6. — P. 589—593.

American Diabetes Association. Standards of medical care in dia­betes-2014. Available at: http://care.diabetesjournals.org/content­/37/Supplement_1/S5.full. Accessed 17 March 2016.

Wu E.L., Kazzi N.G., Lee J.M. Cost-effectiveness of screening strategies for identifying pediatric diabetes mellitus and dysglycemia // JAMA Pediatr. — 2013. — 167. — P. 32—39.

Molleston J.P., Schwimmer J.B., Yates K.P. et al. doi: 10.1210/jc.2016-2573 press.endocrine.org/journal/jcem 747 Downloaded from https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/102/­3/709/2965084 by guest on 13 November 2017 Histological abnormalities in children with nonalcoholic fatty liver disease and normal or mildly elevated alanine aminotransferase levels // J. Pediatr. — 2014. — 164. — P. 707—713.e3.

George L., Bacha F., Lee S. et al. Surrogate estimates of insulin sensitivity in obese youth along the spectrum of glucose tolerance from normal to prediabetes to diabetes // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2011. — 96. — P. 2136—2145.

Levy-Marchal C., Arslanian S., Cutfield W. et al. Insulin resistance in children: consensus, perspective, and future directions // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2010. — 95. — P. 5189—5198.

Monzillo L.U., Hamdy O. Evaluation of insulin sensitivity in clinical pra­­ctice and in research settings // Nutr. Rev. — 2003. — 61. — P. 397—412.

Hannon T.S., Janosky J., Arslanian S.A. Longitudinal study of physiologic insulin resistance and metabolic changes of puberty // Pediatr. Res. — 2006. — 60. — P. 759—763.

Ball G.D., Huang T.T., Gower B.A. et al. Longitudinal changes in insulin sensitivity, insulin secretion, and b-cell function during puberty // J. Pediatr. — 2006. — 148. — P. 16—22.

Robbins D.C., Andersen L., Bowsher R. et al. Report of the American Diabetes Association’s Task Force on standardization of the insulin assay // Diabetes. — 1996. — 45. — P. 242—256.

Arslanian S.A., Saad R., Lewy V. et al. Hyperinsulinemia in African-American children: decreased insulin clearance and increased insulin secretion and its relationship to insulin sensitivity // Diabetes. — 2002. — 51. — P. 3014—3019.

Gungor N., Bacha F., Saad R. et al. Youth type 2 diabetes: insulin resistan­ce, b-cell failure, or both? // Diabetes Care. — 2005. — 28. — P. 638—644.

Bacha F., Lee S., Gungor N., Arslanian S.A. From pre-diabetes to type 2 diabetes in obese youth: pathophysiological characteristics along the spectrum of glucose dysregulation // Diabetes Care. — 2010. — 33. — P. 2225—2231.

Locke A.E., Kahali B., Berndt S.I. et al.; ADIPOGen Consortium; AGEN-BMI Working Group; CARDIOGRAMplusC4D Consortium; CKDGen Consortium; GLGC; ICBP; Magic Investigators; MuTHER Consortium; MIGen Consortium; PAGE Consortium; ReproGen Consortium; GENIE Consortium; International Endogene Consortium, Heath A.C., Arveiler D., Bakker S.J. et al. Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology // Nature. — 2015. — 518. — P. 197—206.

Wardle J., Carnell S., Haworth C.M., Plomin R. Evidence for a strong ge­­netic influence on childhood adiposity despite the force of the obe­­sogenic environment // Am. J. Clin. Nutr. — 2008. — 87. — P. 398—404.

Farooqi I.S., O’Rahilly S. Mutations in ligands and receptors of the leptin-melanocortin pathway that lead to obesity // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. 2008. — 4. — P. 569—577.

August G.P., Caprio S., Fennoy I. et al. Prevention and treatment of pedi­at­­ric obesity: an endocrine society clinical practice guideline based on ex­­pert opinion // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2008. — 93. — P. 4576—4599.

Farooqi S.O.R., O’Rahilly S. Genetic obesity syndromes // Grant S., ed. The Genetics of Obesity. — New York, NY: Springer, 2104. — P. 23—32.

Sahoo T., del Gaudio D., German J.R. et al. Prader-Willi phenotype caused by paternal deficiency for the HBII-85 C/D box small nucleolar RNA cluster // Nat. Genet. — 2008. — 40. — P. 719—721.

Cummings D.E., Clement K., Purnell J.Q. et al. Elevated plasma ghrelin levels in Prader Willi syndrome // Nat. Med. — 2002. — 8. — P. 643—644.

Bakker N.E., Kuppens R.J., Siemensma E.P. et al. Eight years of growth hormone treatment in children with Prader-Willi syndrome: maintaining the positive effects // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2013. — 98. — P. 4013—4022.

Weinstein L.S., Chen M., Liu J. Gsa mutations and imprinting defects in human disease // Ann. NY Acad. Sci. — 2002. — 968. — P. 173—197.

Ramachandrappa S., Raimondo A., Cali A.M. et al. Rare variants in single-minded 1 (SIM1) are associated with severe obesity // J. Clin. Invest. — 2013. — 123. — P. 3042—3050.

Bonnefond A., Raimondo A., Stutzmann F. et al. Loss-of-function mutations in SIM1 contribute to obesity and Prader-Willi-like features // J. Clin. Invest. — 2013. — 123. — P. 3037—3041.

Yeo G.S., Connie Hung C.C., Rochford J. et al. A de novo mutation affecting human TrkB associated with severe obesity and deve­lopmental delay // Nat. Neurosci. — 2004. — 7. — P. 1187—1189.

Han J.C., Liu Q.R., Jones M. et al. Brain-derived neurotrophic factor and obesity in the WAGR syndrome // N. Engl. J. Med. — 2008. — 359. — P. 918—927.

Beales P.L., Warner A.M., Hitman G.A. et al. Bardet-Biedl syndrome: a molecular and phenotypic study of 18 families // J. Med. Genet. — 1997. — 34. — P. 92—98.

Borman A.D., Pearce L.R., Mackay D.S. et al. A homozygous mutation in the TUB gene associated with retinal dystrophy and obesity // Hum. Mutat. — 2014. — 35. — P. 289—293.

Bochukova E.G., Huang N., Keogh J. et al. Large, rare chromosomal deletions associated with severe early-onset obesity // Nature. — 2010. — 463. — P. 666—670.

Farooqi I.S., Yeo G.S., Keogh J.M. et al. Dominant and recessive inheritance of morbid obesity associated with melanocortin 4 receptor deficiency // J. Clin. Invest. — 2000. — 106. — P. 271—279.

Vaisse C., Clement K., Durand E. et al. Melanocortin-4 receptor mutations are a frequent and heterogeneous cause of morbid obesity // J. Clin. Invest. — 2000. — 106. — P. 253—262.

Farooqi I.S., Keogh J.M., Yeo G.S. et al. Clinical spectrum of obesity and mutations in the melanocortin 4 receptor gene // N. Engl. J. Med. — 2003. — 348. — P. 1085—1095.

Lee Y.S., Challis B.G., Thompson D.A. et al. A POMC variant implicates beta-melanocyte-stimulating hormone in the cont­­rol of human energy balance // Cell Metab. — 2006. — 3. — P. 135—140.

Asai M., Ramachandrappa S., Joachim M. et al. Loss of function of the melanocortin 2 receptor accessory protein 2 is associated with mammalian obesity // Science. — 2013. — 341. — P. 275—278.

Hatoum I.J., Stylopoulos N., Vanhoose A.M. et al. Melanocortin-4 receptor signaling is required for weight loss after gastric bypass surgery // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2012. — 97. — E1023—E1031.

Farooqi I.S., Matarese G., Lord G.M. et al. Beneficial effects of leptin on obesity, T cell hyporesponsiveness, and neuroendocrine/meta­bolic dysfunction of human congenital leptin deficiency // J. Clin. Invest. — 2002. — 110. — P. 1093—1103.

Licinio J., Caglayan S., Ozata M. et al. Phenotypic effects of leptin replacement on morbid obesity, diabetes mellitus, hypogonadism, and behavior in leptin-deficient adults // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2004. — 101. — P. 4531—4536.

Wabitsch M., Funcke J.B., Lennerz B. et al. Biologically inactive leptin and early-onset extreme obesity // N. Engl. J. Med. — 2015. — 372. — P. 48—54.

Farooqi I.S., Wangensteen T., Collins S. et al. Clinical and molecular genetic spectrum of congenital deficiency of the leptin receptor // N. Engl. J. Med. — 2007. — 356. — P. 237—247.

Jackson R.S., Creemers J.W., Ohagi S. et al. Obesity and impaired pro­hormone processing associated with mutations in the human pro­hor­mone convertase 1 gene // Nat. Genet. — 1997. — 16. — P. 303—306.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Стандарти та консенсуси