Шляхи досягнення компенсації цукрового діабету в дітей та підлітків

O. Ya. Samson, O. A. Vyshnevska, N. A. Sprynchuk, N. M. Muz, О. V. Bolshova

Анотація


Мета роботи — оцінити клінічне значення гнучкого режиму титрації дози інсуліну, постійного моніторингу глікемії, одночасного визначення показників глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) та 1,5-ангідроглюцитолу (1,5-АГ) для підвищення якості глікемічного контролю цукрового діабету (ЦД) в дітей та підлітків.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 20 пацієнтів із ЦД 1 типу віком від 10 до 17 років із тривалістю ЦД від 5 місяців (1-ша група). У контрольну групу ввійшли 14 хворих на ЦД 1 типу відповідного віку (2-га група). Усі хворі використовували базисно-болюсну схему інсулінотерапії. Рівень глікемії хворі контролювали за допомогою глюкометрів до 10 разів на добу в домашніх умовах або вдавалися до постійного моніторингу глікемії. Гнучкий режим титрації інсуліну передбачав розрахунок вуглеводних коефіцієнтів і факторів чутливості до інсуліну. Протягом дослідження в усіх пацієнтів визначали рівень HbA1с і 1,5-АГ.
Результати та обговорення. Для оцінки варіабельності змін глікемії використовували показник 1,5-АГ. Вміст 1,5-АГ коливався від 1,0 до 9,2 мкг/мл. Отримані показники 1,5-АГ засвідчили, що всі хворі мали виражені коливання глікемії. Між вмістом 1,5-АГ і НвА1с встановлено зворотний зв’язок. Через 3 місяці після переведення на гнучкий режим титрації та постійний моніторинг глікемії у 10 хворих 1-ї групи рівень HbA1с зменшився на 0,2—1,9 %, в одного залишився сталим, у двох — збільшився на 0,1—0,4 %; середнє значення — (6,89 ± 0,14) %, р < 0,001 відносно початкового рівня, р < 0,01 відносно змін у 2-й групі. Середній рівень HbA1с у хворих 2-ї групи — (7,68 ± 0,17) %. Через 9 місяців у хворих 1-ї групи HbA1с становив (7,22 ± 0,12) %, р < 0,01 відносно початкового рівня та відносно змін у хворих 2-ї групи — (7,81 ± 0,14) %. Вміст 1,5-АГ у хворих 1-ї групи збільшився — до (6,31 ± 0,64) мкг/мл, р < 0,05 відносно початкового рівня.
Висновки. Визначення рівня 1,5-АГ дало змогу виявити значні коливання глікемії протягом короткого часу (2 тижні). Аналіз вмісту 1,5-АГ одночасно із HbA1c суттєво доповнить інформацію про перебіг ЦД у конкретного пацієнта. Гнучкий режим титрації дози інсуліну та постійний моніторинг глікемії — важливі складові на шляху до досягнення оптимального глікемічного контролю в пацієнтів із ЦД.

Ключові слова


цукровий діабет 1 типу; діти; інсулінотерапія; глікозильований гемоглобін; 1,5-ангідроглюцитол; гнучкий режим титрації дози інсуліну; постійний моніторинг глікемії

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshova OV, Sprynchuk NA, Samson OY. Foreign and native experience of using insulin pump for the treatment of diabetes mellitus in children and adolescents. Zdorovya Ukraiiny (Ukr). 2015;1(32):19-21.

Samson OY, Bolshova OV, Muz VA. Features of self-control of diabetes in children and adolescents. Clinichna endocrinologiia ta endocrinna chirurgia (Ukr). 2010;2(31):43-48.

Dungan KM. 1,5-anhydroglucitol (GlycoMark) as a marker of short-term glycemic control and glycemic excursions. Expert Rev Mol Diagn. 2008;8(1):9-19.

Fendler W, Baranowska A, Mianowska B et al. Three-year comparison of subcutaneous insulin pump treatment with multi-daily injections on HbA1c, its variability and hospital burden of children with type 1 diabetes. Acta Diabetol. 2012;49(5):363-370.

Galli-Tsinopoulou A. Insulin therapy in children and adolescents with diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2011;1:114-117.

International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes. ISPAD consensus guidelines for the management of Type 1 diabetes mellitus in children and adolescents. PGF Swift (ed.). The Netherlands. – Medforum, 2000.

Kim WJ, Park CY. 1,5-Anhydroglucitol in diabetes mellitus. Endocrine. 2013;43(1):33-40.

Knight SJ, Northam EA, Cameron FJ et al. Behaviour and metabolic control in children with Type 1 diabetes mellitus on insulin pump therapy: 2-year follow-up. Diabet Med. 2011;28(9):1109-1112.

Sinha A, Thomas M, Rushton S et al. The impact of continuous subcutaneous insulin infusion on glycaemic control in children and adolescents: a regional review in North East England using a bio-modelling approach. Diabet Med. 2012;29(10):1342-1343.

Standards of Medical Care in Diabetes – 2017, ADA. Diabetes Care. 2017;40:142.

Yamanouchi T et al. Comparison of 1,5-anhydroglucitol, HbA1c, and fructosamine for detection of diabetes mellitus. Diabetes. 1991, Jan; 40(1):52-57.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020