DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2018-3-4-20

Особливості фізичного розвитку дітей шкільного віку, які постраждали від збройного конфлікту на сході України

S. I. Turchina, Т. Р. Kostenko

Анотація


Мета роботи — визначити особливості порушень фізичного розвитку (ФР) дітей шкільного віку, які постраждали від збройного конфлікту на сході України.

Матеріали та методи. Оцінено характер ФР у дітей та підлітків 6—18 років (179 дівчат і 128 хлопців), які постраждали від збройного конфлікту на сході України і звернулися по медичну допомогу в ДУ «ІОЗДП НАМНУ» протягом 2015—2018 рр. З урахуванням віку та рівня статевого розвитку на початок антитерористичної операції (АТО) сформовано групи: дитинство (6—8 років); препубертат (9—10 років); ранній пубертат (11—13 років); власне пубертат (14—16 років); пізній пубертат (17—18 років). Математична обробка отриманих результатів проведена за допомогою пакетів програм SPSS Statistics 17,0, Excel.

Результати та обговорення. Встановлено залежність між характером ФР, статтю і віком на момент початку збройного конфлікту (квітень 2014 р.). У віддаленому катамнезі дисгармонійний ФР найчастіше визначали у дітей, вік яких в 2014 р. склав менше 7 років (66,7 %), за ознаками низького зросту у хлопчиків та надмірної ваги у дівчаток. У хлопчиків, яким у 2014 р. було 9—10 років, навпаки, вдвічі частіше, ніж у дівчаток-однолітків визначали надмірну масу тіла (42,9 % і 27,6 % відповідно). Саме в цій віковій групі в динаміці спостереження діагностовано ускладнений перебіг ожиріння. Встановлено, що найчастішою формою порушення ФР у підлітків обох статей була надмірна вага. Дефіцит маси тіла виявляли значно рідше, переважно у хлопців, яким у 2014 р. було 11—13 років (14,6 %).

Висновки. Групою ризику щодо формування порушень ФР є школярі, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту у молодшому віці і на початку пубертату, в структурі патології яких переважала надмірна маса тіла.


Ключові слова


діти; підлітки; фізичний розвиток; військові конфлікти

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranov AA, Shcheplyagina LA, Il’in AG, Kuchma VR. Sostoyanie zdorov’ya detei kak faktor natsional’noi bezopasnosti. Rossiiskii pediatricheskii zhurnal. 2005;2:29-30.

Gossen GI. Mediko-sotsial’nye aspekty uslovii zhizni i zdorov’ya vynuzhdennykh pereselentsev (bezhentsev) v krupnom sel’skokhozyaistvennom regione Sibiri (na primere Altaiskogo kraya): Avtoref. diss. kand. med. nauk: spets.14.00.33 «Obshchestvennoe zdorov’e i zdravookhranenie». - Kemerovo, 2002:22.

Ershova IB, Glushko YuV. Psikhovegetativnyi status u detei mladshego shkol’nogo vozrasta s posttravmaticheskim stressovym rasstroistvom. Vestnik severo-zapadnogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. II Mechnikova. 2016;8(2):95-99.

Ivanova AE Fedotkina SA. Problemy smertnosti rossiiskoi molodezhi. Zdravookhranenie Rossiiskoi Federatsii. 2011;2:3-7.

Kardashenko VN, Stromskaya EP, Varlamova LP i dr. Fizicheskoe razvitie – odin iz vazhneishikh pokazatelei zdorov’ya detei i podrostkov. Gigiena i sanitariya. 1980;10:33-35.

Kostjuchenko SP. Posttravmatychnyj stresovyj rozlad u ditej ta pidlitkiv. Psihonevroloija i nejropsyhiatrija. 2013;6(2):14-16.

Kuz’michev MV. Upravlenie institutami sotsial’noi adaptatsii vynuzhdennykh pereselentsev: Avtoref. diss. kand. sots. nauk: spets. 22.00.08 «Sotsiologiya upravleniya». 2003:20.

Omarova MN. Fizychnyy rozvytok ditey yak veduchyy kryteriy kompleksnoyi otsinky stanu zdorov’ya. Omarova MN, Orakbay LZH, Zharkyn EZH, Katchibaeva AS, Kalimoldin MM, Sharasulova LS. Mizhnarodnyy zhurnal prykladnykh i fundamentalʹnykh doslidzhen. 2015;12(4):645-649.

Polyakov Yu, Zhiromskaya V, Aralovets N. «Demograficheskoe ekho» voiny. Voina i obshchestvo, 1941-1945. Kn. 2. - M.: Nauka. 2004:232-264.

Protokol nadannya medichnoї dopomogi dіtyam za spetsіal’nіstyu «Dityacha endokrinologіya»: nakaz MOZ Ukraїni № 254 vіd 27.04.2006. MOZ Ukraїni. - Kiїv, 2006:88. (Normativnii dokument MOZ Ukraїni).

Khatsieva MS. Mediko-sotsial’nye problemy migrantov na territorii Rossii (na primere vynuzhdennykh pereselentsev iz Chechenskoi Respubliki): Avtoref. diss. kand. med. nauk: 14.00. «Obshchestvennoe zdorov’e i zdravookhranenie». 2015:34.

Marshall WA.Variations in pattern of pubertal changes in girls. WA Marshall, JM Tanner. Arch Di Child. 1969;44(235):291-303. https://doi.org/10.1136/adc.44.235.291

Marshall WA. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. WA Marshall, JM Tanner. Arch Dis Child. 1970;45:13. https://doi.org/10.1136/adc.45.239.13
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021