Актуальні питання трансферу знань та медичних технологій за напрямом «Дитяча ендокринологія»

Автор(и)

  • M. L. Vodolazhskyi ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • O. A. Budreiko ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • T. P. Sydorenko ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • T. V. Fomina ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • T. V. Koshman ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJPE2018-3-4-50

Ключові слова:

дитяча ендокринологія, дослідницький процес, трансфер знань та технологій

Анотація

Мета роботи — удосконалення інформаційного забезпечення дитячих ендокринологів.

Матеріали та методи. Реферати звітів НДР (39) та ДР (79), проведених в Україні у 2001—2017 рр., інформаційні та інноваційні ресурси дослідницьких робіт, подані в облікових картках, їх семантичний, інформаційний, наукометричний, бібліометричний, патентний, статистичний методи аналізу; опитування дитячих ендокринологів (50).

Результати та обговорення. Встановлено, що за економічним змістом трансфер технологій може бути двох форм: комерційний та некомерційний. У галузі охорони здоров’я дітей та підлітків використовують переважно некомерційний трансфер, інструментом якого виступає науково-технічна інформація: наукові і професійні журнали, їх бази і банки даних, патентні видання, довідники, доповіді і виступи на конференціях, семінарах, симпозіумах, виставкових заходах, стажування вчених і фахівців в університетах та організаціях; обмін науково-технічною інформацією.
Досліджено, що впровадження нових методів профілактики, діагностики, лікування та організаційних рішень у напрямі дитячої ендокринології включає в себе три основних етапи: придбання первинної інформації про медичні технології через засоби наукової комунікації; організацію їх впровадження на робочому місці і вирішення матеріально-технічних, юридичних, фінансових і кадрових питань з її використання (складання відповідної угоди), а також авторський нагляд.
Надано інформаційно-аналітичну оцінку дослідницькому процесу і некомерційному трансферу знань та технологій за напрямом «Дитяча ендокринологія» в Україні протягом терміну 2001—2017 рр.
Аналіз дослідницьких робіт свідчить про збільшення кількості НДР та ДР (у 1,5 разу), показано їх тематичні напрями, виявлено структуру створеного наукового продукту (публікацій, об’єктів інтелектуальної власності, методичних документів тощо), визначено шляхи використання наукового результату дитячими ендокринологами.

Висновки. В Україні стабільно здійснюється дослідницький процес за актуальними напрямами дитячої ендокринології, створюється відповідний інформаційний та інноваційний ресурс. Разом з тим, його використання фахівцями має низку нерозв’язаних питань, серед яких розробка понятійного апарату, недосконалість каналів передачі наукового продукту в професійний соціум, відсутність методики оцінки некомерційного трансферу медичних технологій. Подальші дослідження цієї проблеми допоможуть удосконалити трансфер знань та технологій не тільки за окремими напрямами дитячої ендокринології, а й у цілому в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків.

Біографії авторів

M. L. Vodolazhskyi, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Водолажський Максим Леонідович, к. мед. н., зав. відділу науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи ДУ «ІОЗДП НАМНУ»

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52­-А

O. A. Budreiko, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Будрейко Олена Анатоліївна, д. мед. н., заст. директора з наукової роботи ДУ «ІОЗДП НАМНУ»

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52-­А

T. P. Sydorenko, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Сидоренко Тетяна Павлівна, ст. наук. співр. відділу наукової організації медичної допомоги школярам та підліткам ДУ "ІОЗДП НАМНУ"; к. мед. н., доц. кафедри гігієни та соціальної медицини ХНУ імені В. Н. Каразіна

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52-­А

T. V. Fomina, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Фоміна Тетяна Вадимівна, ст. наук. співр. відділу науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52-­А

T. V. Koshman, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Кошман Тетяна Володимирівна, наук. співр. відділу науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52-­А

Посилання

Bilous OYu. Derzhavne rehulyuvannya u sferitransferuznanʹ ta tekhnolohiy yak chynnyk innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny (Ukr)[Elektronnyy resurs]. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ (Ukr). 2015;2:100-107. Rezhym dostupu:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_2_13.

HorbanʹAYe. Kontseptualʹnizasady stvorennya haluzevoyi bazy danykh pro tekhnolohiyi ta maynovi pravaintelektualʹnoyi vlasnosti, shchonalezhatʹnaukovym ustanovam, orhanizatsiyam, vyshchym medychnym navchalnym zakladam ta pidpryyemstvam sfery okhorony zdorovya Ukrayiny (Ukr). Likarsʹkasprava (Ukr).2013;6: 105-109.

HorbanʹAYe, Kochyna ML. Informatsiyna systema planuvannya, obliku, monitorynhu ta upravlinnya innovatsiynoyu diyalnistyu v sferi okhorony zdorovya Ukrayiny (Ukr). Medychna informatyka ta inzheneriya (Ukr) [Elektronnyy resurs]. 2016;1:15-23. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2016_1_5.

Zadorozhnya HP., Kvasha TK., Paladchenko OF.,Novytska HV. Otsinka diyalnosti naukovykh ustanov Ukrayiny z vykorystannyam monitorynhu dysertatsiynykh robit ta indeksivtsytuvannya (Ukr).Problemy nauky (Ukr). 2014;3:14-19.

Kozachenko VYa, Heorhiadi NH. Suchasnyy stan merezh transferu tekhnolohiy za kordonom ta problemyyikh rozvytku v Ukrayini (Ukr)[Elektronnyy resurs]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivsʹkapolitekhnika». Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku (Ukr). 2010;691: 162–172.Rezhymdostupu:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/ 10011/1/26.pdf.

Kontseptsiya rozvytku medychnoyi nauky i osnovni napryamy naukovykh doslidzhenʹ v naukovykh ustanovakh NAMN na 2013–2015 roky (proekt) (Ukr). Mezhdunarodnyy éndokrynolohycheskyy zhurnal (Rus). 2013;4(52):63-66.

Lazoryshynetsʹ VV. ta in. Pytannya pidvyshchennya efektyvnosti innovatsiynoyi ta vynakhidnytskoyi diyalnosti y rozvytku transferu medychnykh tekhnolohiy u sferi okhorony zdorovya Ukrayiny (Ukr) [Elektronnyy resurs]. Ukrayinskyy medychnyy chasopys (Ukr). 2014. 4:142–145. Rezhym dostupu: http://www.umj.com.ua/ article/78227/pitannya-pidvishhennya-efektivnosti-innovacijnoi-ta-vinaxidnickoi-diyalnosti-j-rozvitku-transferu-medichnix-texnologij-u-sferi-oxoroni-zdorov-ya-ukraini?pdf.

Nahornyak H, Nahornyak I, Vovk Yu. Vplyv transferu tekhnolohiy na innovatsiyni protsesy: ukrayinskyy ta zarubizhnyy dosvid (Ukr) [Elektronnyy resurs]. Sotsialʹno-ekonomichni problemy i derzhava (Ukr). 2013.2(9):117-127. Rezhym dostupu: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/ pdf/2013/13nhstzd.pdf.

Natroshvili SH. Rolʹnovykh form orhanizatsiyi naukovykh doslidzhenʹ u pidvyshchenni innovatsiynoho potentsialu NAN Ukrayiny (Ukr).Problemy nauky (Ukr). 2011;12:9-17.

Svintsitskyy AS, Vysotska OI. Aktualni pytannya shchodo vprovadzhennya medychnykh innovatsiynykh tekhnolohiy u zakladakh okhorony zdorovya (Ukr) [Elektronnyy resurs]. Praktykuyuchyy likar (Ukr). 2015;1:7-13.Rezhymdostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2015_1_4.

Slabkyy HO, Markov OYu, Horbenko OV. Tsinnistʹ ta vartistʹ – dvi komponenty systemy otsinky medychnykh tekhnolohiy ta pryynyattya rishenʹ v okhoroni zdorovya (Ukr). Visnyk sotsialnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovya Ukrayiny (Ukr). 2012;2:99-103.

Fedulova LI, Hruzdova TV, Palytsya SV. Stan rozvytku okhorony intelektualnoyi vlasnosti yak skladovoyi naukovo-tekhnolohichnoho potentsialu sfery okhorony zdorovya Ukrayiny (Ukr) [Elektronny yresurs]. Ukrayinskyy sotsium (Ukr). 2013;3:99-116.Rezhymdostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Usoc_2013_3_11.

Yamchuk AV. Teoretyko-metodychni osnovy informatsiyno-analitychnoho zabezpechennya transferu tekhnolohiy v natsionalnomu hospodarstvi (Ukr). Problemynauky (Ukr). 2012;2:2-7.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження