Печінкові прояви метаболічного синдрому у хлопців з гіпоандрогенією

Автор(и)

  • L. K. Parkhomenko Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine
  • L. A. Strashok Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine
  • S. I. Turchina ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • G. V. Kosovtsova ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • D. A. Kashkalda ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • E. M. Zavelya Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine
  • M. Yu. Isakova Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine
  • A. V. Yeshchenko Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJPE2019-1-38

Ключові слова:

гіпоандрогенія, підлітки, метаболічний синдром, неалкогольна жирова хвороба печінки, вільнорадикальне окиснення

Анотація

Мета роботи — вивчення морфофункціонального стану печінки та процесів вільнорадикального окис­нення у хлопців з гіпоандрогенією.

Матеріали та методи. До обстеження було вклю­­чено 47 підлітків з гіпогонадизмом у віці від 13 до 18 років, яким проводився комплекс стандартного і спеціального клініко-лабораторного обс­­теження на базі відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». Хворі з гіпоандрогенією були розподілені на групи залежно від індексу маскулінізації. Математична обробка результатів обс­теження підлітків проведена за допомогою пакетів програм SPSS Statistics 17,0, Excel.

Результати та обговорення. Встановлено, що скарги на біль у животі та диспепсичні вияви спостерігались у 62 %. Загальноприйняті біохімічні дослідження функцій печінки визначили, що середні рівні загального білірубіну та печінкових ферментів перебували у межах норми, що свідчить про те, що у юнаків з гіпоандрогенією значущих порушень функціонального стану печінки, ймовірно, ще не було. Аналіз показників ліпідного спектра крові у дітей та підлітків з гіпоанд­рогенією показав, що у 75 % хворих виявляються патологічні зміни рівня ліпідів, у тому числі у 85 % — підвищення рівня загального холестерину, у 34 % — зниження вмісту холестерину ліпопротеїдів високої щільності та підвищення рівня тригліцеридів, у 34 % — підвищення вмісту холестерину ліпопротеїдів низької щільності та у 36 % — підвищення коефіцієнта атерогенності. Зміни у ліпідограмі атерогенної спрямованості наростали з віком. Дослідження показників процесу вільнорадикального окиснення встановило, що у юнаків з гіпоандрогенією рівень кінцевого продукту перекисного окиснення ліпідів — вмісту малонового діальдегіду залишався на рівні контрольної групи, а вміст карбонільованих білків мав тенденцію до зниження в міру зростання ступеня затримки статевого дозрівання. Виявлено достовірне зниження вмісту глутатіонпероксидази відповідно до дефіциту андрогенів. Таким чином, у підлітків з гіпоандрогенією виявлено тенденцію щодо формування стану оксидативного стресу, що підтверджується підвищенням інтегрального коефіцієнта оксидативного стресу. Зниження активності найбільш потужної ланки антиоксидантної системи, а саме ферментативної, може призвести до «другого удару» у формуванні неалкогольної жирової хвороби печінки та сприяти трансформації стеатозу печінки у стеа­­тогепатит. Результати УЗД свідчили про наявність функ­ціональних розладів біліарного тракту у всіх юнаків з гіпоандрогенією, у третини хворих мали місце чіткі ознаки стеатогепатозу та жовчнокам’я­ної хвороби.

Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про формування коморбідної патології з боку гепатобіліарної системи у юнаків з гіпоандрогенією. У 30 % хворих виявлено УЗД-ознаки стеатогепатозу, дисліпідемії атерогенної спрямованості та пригнічення антиоксидантного захисту у вигляді достовірного зниження активності глутатіонпероксидази.Результати досліджень свідчать про необхідність включення до діагностичного алгоритму у юнаків з гіпоандрогенією показників ліпідограми, УЗД печінки і жовчовивідних шляхів, а також розробки протоколів профілактики гепатобіліарної патології, зокрема застосування дієтологічної корекції, призначення гепатопротекторів з антиоксидантною активністю, жовчогінних препаратів.

Біографії авторів

L. K. Parkhomenko, Харківська медична академія післядипломної освіти

Л. К. Пархоменко

L. A. Strashok, Харківська медична академія післядипломної освіти

Страшок Лариса Анатоліївна, д. мед. н., проф. кафедри підліткової медицини 61000, м. Харків, вул. Амосова, 58

Тел. (0572) 62-70-45

S. I. Turchina, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Турчина Світлана Ігорівна, д. мед. н., пров. наук. співр. відділення ендокринології   ДУ «ІОЗДП НАМНУ»
61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52­А
Тел. (0572) 62­60­46

 

G. V. Kosovtsova, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Косовцова Ганна Василівна, к. мед. н., ст. наук. співр. відділення ендокринології ДУ "ІОЗДП НАМН"

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52­А

 

D. A. Kashkalda, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Кашкалда Діна Андріївна, к. біол. н., зав. лабораторії вікової ендокринології та обміну речовин ДУ «ІОЗДП НАМНУ»

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52­А

E. M. Zavelya, Харківська медична академія післядипломної освіти

Е. М. Завеля

M. Yu. Isakova, Харківська медична академія післядипломної освіти

М. Ю. Ісакова

A. V. Yeshchenko, Харківська медична академія післядипломної освіти

А. В. Єщенко

Посилання

Bozhedomov VA, Ushakova YV, Sporysh EA y dr. Rol hyperproduktsyy aktyvnikh form kysloroda v muzhskom bes­plodyy y vozmozhnosty antyoksydantnoi terapyy (obzor lyteraturi). Consilium Medicum. (Rus). 2012;7:51-55.

Vladymyrov YuA. Svobodnie radykali v byolohycheskykh systemakh.YuA. Vladymyrov. Sorosovskyi obrazovatel­nii zhurnal. (Rus). 2000;6(12):13-19.

Davidov VV. Normi soderzhanyia byolohychesky aktyvnikh veshchestv u detei y podrostkov. VV Davidov, DA Kashkalda, AV Holoborodko. - Kh.: Fedorko. (Rus). 2008:126.

Dubynyna EE. Rol aktyvnikh form kysloroda v kachestve syhnalnikh molekul v metabolyzme tkanei pry sostoianyiakh okyslytelnoho stressa. EE Dubynyna. Vopr med khymyy. (Rus). 2001;47(6):561-581.

Komshylova KA, Troshyna EA. Ozhyrenye y nealkoholnaia zhyrovaia bolezn pecheny: metabolycheskye rysky y ykh korrektsyia. Ozhyrenye y metabolyzm. (Rus). 2015;12(2):35-39. doi: 10.14341/OMET2015235-39.

Kostiuk VA, Potapovych AK, Kovaleva ZhA. Prostoi y chuvstvytelnii metod opredelenyia aktyvnosty superoksyd­dysmutazi, osnovannii na reaktsyy okyslenyia kvertsetyna. Voprosi med. khymyy. (Rus). 1990;36(2):28-35.

Mysheneva VV, Horiukhyna TA. Nalychye hlutatyona v nor­malnikh y opukholevikh tkaniakh cheloveka y zhyvotnikh. Voprosi onkolohyy. (Rus). 1968;14(10):46-49.

Roitberh HE, Platonova OE, Sharkhun OO. Osobennosty ultrazvukovoi kartyni hepatobylyarnoi systemi y pod­zheludochnoi zhelezi u patsyentov s nealkoholnoi zhyro­­voi bolezniu pecheny. Medytsynskye nauky, 12.02.2017;59-2.

Tiuzykov YA. Metabolycheskyi syndrom y muzhskoe besplodye. Androlohyia y henytalnaia khyrurhyia. (Rus). 2013;2:5-10.

Altan Onat, Günay Can, Ayşem Kaya, Tuğba Akbaş, Fatma Özpamuk-Karadeniz, Barış Şimşek, Hakan Çakır, and Hüsniye Yükse. Fatty liver disease: Disparate predictive ability for cardiometabolic risk and all-cause mortality. World J. Gastroenterol. 2015 Dec 28;21(48):13555-13565. Published online 2015 Dec 28. doi: 10.3748/wjg.v21.i48.13555.

Bocci V. Free radicals and antioxidants: how to reestablish redox homeostasis in chronic diseases? V. Bocci, G. Valacchi. Curr Med Chem. 2013;20(27):3397-415.

Diversity in antioxidant response enzymes in progressive stages of human nonalcoholic fatty liver disease. RN Hardwick et al. Drug Metab Dispos. 2010;38:2293-2301.

Mody A, White D, Kanwal F, Garcia JM. Relevance of low testosterone to non-alcoholic fatty liver disease.. Cardiovasc Endocrinol. 2015 Sep 1;4(3):83-89.

Ventimiglia E, Capogrosso P, Serino A, Boeri L, Colicchia M, La Croce G, Scano R, Papaleo E, Damiano R, Montorsi F, Salonia A. Metabolic syndrome in White-European men presenting for se­­condary couple’s infertility: an investigation of the clinical and reproductive burden. Asian J Androl. 2016 Mar 18. doi: 10.4103/1008-682X.175783. [Epub. ahead of print].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження