DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2019-1-38

Печінкові прояви метаболічного синдрому у хлопців з гіпоандрогенією

L. K. Parkhomenko, L. A. Strashok, S. I. Turchina, G. V. Kosovtsova, D. A. Kashkalda, E. M. Zavelya, M. Yu. Isakova, A. V. Yeshchenko

Анотація


Мета роботи — вивчення морфофункціонального стану печінки та процесів вільнорадикального окис­нення у хлопців з гіпоандрогенією.

Матеріали та методи. До обстеження було вклю­­чено 47 підлітків з гіпогонадизмом у віці від 13 до 18 років, яким проводився комплекс стандартного і спеціального клініко-лабораторного обс­­теження на базі відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». Хворі з гіпоандрогенією були розподілені на групи залежно від індексу маскулінізації. Математична обробка результатів обс­теження підлітків проведена за допомогою пакетів програм SPSS Statistics 17,0, Excel.

Результати та обговорення. Встановлено, що скарги на біль у животі та диспепсичні вияви спостерігались у 62 %. Загальноприйняті біохімічні дослідження функцій печінки визначили, що середні рівні загального білірубіну та печінкових ферментів перебували у межах норми, що свідчить про те, що у юнаків з гіпоандрогенією значущих порушень функціонального стану печінки, ймовірно, ще не було. Аналіз показників ліпідного спектра крові у дітей та підлітків з гіпоанд­рогенією показав, що у 75 % хворих виявляються патологічні зміни рівня ліпідів, у тому числі у 85 % — підвищення рівня загального холестерину, у 34 % — зниження вмісту холестерину ліпопротеїдів високої щільності та підвищення рівня тригліцеридів, у 34 % — підвищення вмісту холестерину ліпопротеїдів низької щільності та у 36 % — підвищення коефіцієнта атерогенності. Зміни у ліпідограмі атерогенної спрямованості наростали з віком. Дослідження показників процесу вільнорадикального окиснення встановило, що у юнаків з гіпоандрогенією рівень кінцевого продукту перекисного окиснення ліпідів — вмісту малонового діальдегіду залишався на рівні контрольної групи, а вміст карбонільованих білків мав тенденцію до зниження в міру зростання ступеня затримки статевого дозрівання. Виявлено достовірне зниження вмісту глутатіонпероксидази відповідно до дефіциту андрогенів. Таким чином, у підлітків з гіпоандрогенією виявлено тенденцію щодо формування стану оксидативного стресу, що підтверджується підвищенням інтегрального коефіцієнта оксидативного стресу. Зниження активності найбільш потужної ланки антиоксидантної системи, а саме ферментативної, може призвести до «другого удару» у формуванні неалкогольної жирової хвороби печінки та сприяти трансформації стеатозу печінки у стеа­­тогепатит. Результати УЗД свідчили про наявність функ­ціональних розладів біліарного тракту у всіх юнаків з гіпоандрогенією, у третини хворих мали місце чіткі ознаки стеатогепатозу та жовчнокам’я­ної хвороби.

Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про формування коморбідної патології з боку гепатобіліарної системи у юнаків з гіпоандрогенією. У 30 % хворих виявлено УЗД-ознаки стеатогепатозу, дисліпідемії атерогенної спрямованості та пригнічення антиоксидантного захисту у вигляді достовірного зниження активності глутатіонпероксидази.Результати досліджень свідчать про необхідність включення до діагностичного алгоритму у юнаків з гіпоандрогенією показників ліпідограми, УЗД печінки і жовчовивідних шляхів, а також розробки протоколів профілактики гепатобіліарної патології, зокрема застосування дієтологічної корекції, призначення гепатопротекторів з антиоксидантною активністю, жовчогінних препаратів.


Ключові слова


гіпоандрогенія; підлітки; метаболічний синдром; неалкогольна жирова хвороба печінки; вільнорадикальне окиснення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bozhedomov VA, Ushakova YV, Sporysh EA y dr. Rol hyperproduktsyy aktyvnikh form kysloroda v muzhskom bes­plodyy y vozmozhnosty antyoksydantnoi terapyy (obzor lyteraturi). Consilium Medicum. (Rus). 2012;7:51-55.

Vladymyrov YuA. Svobodnie radykali v byolohycheskykh systemakh.YuA. Vladymyrov. Sorosovskyi obrazovatel­nii zhurnal. (Rus). 2000;6(12):13-19.

Davidov VV. Normi soderzhanyia byolohychesky aktyvnikh veshchestv u detei y podrostkov. VV Davidov, DA Kashkalda, AV Holoborodko. - Kh.: Fedorko. (Rus). 2008:126.

Dubynyna EE. Rol aktyvnikh form kysloroda v kachestve syhnalnikh molekul v metabolyzme tkanei pry sostoianyiakh okyslytelnoho stressa. EE Dubynyna. Vopr med khymyy. (Rus). 2001;47(6):561-581.

Komshylova KA, Troshyna EA. Ozhyrenye y nealkoholnaia zhyrovaia bolezn pecheny: metabolycheskye rysky y ykh korrektsyia. Ozhyrenye y metabolyzm. (Rus). 2015;12(2):35-39. doi: 10.14341/OMET2015235-39.

Kostiuk VA, Potapovych AK, Kovaleva ZhA. Prostoi y chuvstvytelnii metod opredelenyia aktyvnosty superoksyd­dysmutazi, osnovannii na reaktsyy okyslenyia kvertsetyna. Voprosi med. khymyy. (Rus). 1990;36(2):28-35.

Mysheneva VV, Horiukhyna TA. Nalychye hlutatyona v nor­malnikh y opukholevikh tkaniakh cheloveka y zhyvotnikh. Voprosi onkolohyy. (Rus). 1968;14(10):46-49.

Roitberh HE, Platonova OE, Sharkhun OO. Osobennosty ultrazvukovoi kartyni hepatobylyarnoi systemi y pod­zheludochnoi zhelezi u patsyentov s nealkoholnoi zhyro­­voi bolezniu pecheny. Medytsynskye nauky, 12.02.2017;59-2.

Tiuzykov YA. Metabolycheskyi syndrom y muzhskoe besplodye. Androlohyia y henytalnaia khyrurhyia. (Rus). 2013;2:5-10.

Altan Onat, Günay Can, Ayşem Kaya, Tuğba Akbaş, Fatma Özpamuk-Karadeniz, Barış Şimşek, Hakan Çakır, and Hüsniye Yükse. Fatty liver disease: Disparate predictive ability for cardiometabolic risk and all-cause mortality. World J. Gastroenterol. 2015 Dec 28;21(48):13555-13565. Published online 2015 Dec 28. doi: 10.3748/wjg.v21.i48.13555.

Bocci V. Free radicals and antioxidants: how to reestablish redox homeostasis in chronic diseases? V. Bocci, G. Valacchi. Curr Med Chem. 2013;20(27):3397-415.

Diversity in antioxidant response enzymes in progressive stages of human nonalcoholic fatty liver disease. RN Hardwick et al. Drug Metab Dispos. 2010;38:2293-2301.

Mody A, White D, Kanwal F, Garcia JM. Relevance of low testosterone to non-alcoholic fatty liver disease.. Cardiovasc Endocrinol. 2015 Sep 1;4(3):83-89.

Ventimiglia E, Capogrosso P, Serino A, Boeri L, Colicchia M, La Croce G, Scano R, Papaleo E, Damiano R, Montorsi F, Salonia A. Metabolic syndrome in White-European men presenting for se­­condary couple’s infertility: an investigation of the clinical and reproductive burden. Asian J Androl. 2016 Mar 18. doi: 10.4103/1008-682X.175783. [Epub. ahead of print].
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020