DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2019-1-45

Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці

V. M. Dudnyk, І. І. Andrikevych, А. V. Khromykh, К. V. Khromykh

Анотація


Ожиріння — одна з найбільш актуальних проблем сучасної охорони здоров’я. Зі зростанням частоти ожиріння в популяції зростає частота й таких коморбідних захворювань, як цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця. У зв’язку з цим велика увага з боку спеціалістів різних галузей медицини приділяється метаболічному синдрому (МС), складовою якого є ожиріння.

Мета роботи — визначення предикторів розвитку МС у дітей віком від 10 до 18 років з метою запобігання розвитку ускладнень у цього контингенту.

Матеріали та методи. Проведено аналіз історій хвороб 52 дітей. Критерії включення: вік 10—18 років, наявність надмірної маси тіла та ожиріння, зумовленого надмірним надходженням енергетичних ресурсів. Критерій виключення: наявність у дитини вторинних форм ожиріння. Надмірну масу тіла встановлювали відповідно до рекомендацій The Endocrine Society (2017). Оцінка артеріального тиску (АТ) проводилась згідно з рекомендаціями з артеріальної гіпертензії у дітей Aмериканської спілки педіатрів.

Результати та обговорення. У дослідженні виявлено переважання хлопчиків над дівчатками. Надмірну масу тіла мали 16 дітей, а ожиріння — 36. У 28 обстежених дітей було виявлено підвищення систолічного та діастолічного АТ вище 95-го перцентиля. Із них у 23 дітей було ожиріння, а у двох дітей зі збільшеним АТ діагностовано порушення толерантності до глюкози. Встановлено зростання ризику розвитку підвищеного АТ у дітей з ожирінням, порівняно з групою дітей з надмірною масою тіла, у 3,8 разу. Усім обстеженим запропоновано програму реабілітації.

Висновки. Рання діагностика предикторів розвитку МС у дитячому віці та застосування на первинній ланці профілактичних та лікувальних заходів допоможе попередити виникнення ускладнень у майбутньому.


Ключові слова


ожиріння; метаболічний синдром; артеріальна гіпертензія

Повний текст:

PDF

Посилання


Zelinska NB. Ozhyrinnia ta metabolichnyi syndrom u ditei. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. (Ukr). 2013;4:62-72.

Наказ МОЗ України від 27.04.2006 № 254 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». Протокол надання медичної допомоги дітям, хворим на ожиріння.

Наказ МОЗ України від 03.02.09 № 55 «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями». Додатки.

Alain Joffe, Updated Guidelines for Diagnosing, Treating, and Preventing Obesity in Children, 2017; NEJM Journal Watch.

Diachuk DD, Matiukha LV, Zabolotna IE. Obiznanist simeinykh likariv z pytan nadlyshkovoi masy tila ta ozhyrinnia u ditei (za danymy anketuvannia likariv zahalnoi praktyky - simeinykh likariv). Simeina medytsyna. 2017;3(71):69-72.

Dudina OO, Moiseienko RO, Zabolotna IE i in. Dynamika stanu zdorovia dytiachoho naselennia. Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2016- Kyiv: MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy». 2017:43-69.

Hrechyshkina NV, Hruzieva TS. Vyvchennia obiznanosti ta stavlennia likariv pervynnoi lanky shchodo profilaktyky nein­fektsiinykh zakhvoriuvan. Semeinaia medytsyna. 2015;6(62):22-24.

Joseph T Flynn. AAP Guideline for Childhood Hypertension, 2017.

Ram Weiss. Childhood Metabolic Syndrome Must we define it to deal with it? Diabetes Care May. 2011;34, no. Supplement 2:171-176.

Zelinska NB, Rudenko NH. Analiz statystychnykh pokaznykiv dytiachoi endokrynolohichnoi sluzhby Ukrainy u 2015 rotsi. Ukrainskyi zhurnal dytiachoi endokrynolohii. 2016;2:7-17.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021