DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2019-1-54

Оптимізація лікування дітей пубертатного періоду із синдромом біологічно неактивного гормона росту

N. A. Sprinchuk

Анотація


Мета роботи — вивчити вплив застосування аналогів гонадотропін-рилізинг гормона (аГРГ) в комбінації з рекомбінантним гормоном росту (рГР) на кінцевий зріст дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту (СБНГР) під час статевого дозрівання.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 46 дітей із СБНГР та початком статевого розвитку віком від 10 до 12 років, яких було розподілено на дві групи. 1-шу групу склав 21 хворий, який отримував рГР у комбінації з аГРГ. Групу порівняння (2-га) склали 25 дітей, які приймали тільки препарати рГР. Критерієм для призначення терапії аГРГ був підтверд­жений швидкий статевий розвиток з незадовільним прогнозом росту. Для гальмування статевого розвитку використовували аналог люліберину — трипторелін.

Результати та обговорення. На початку лікування стандартне відхилення SD у пацієнтів 1-ї групи склало (–2,6 ± 0,6) SD, а в 2-й групі — (–2,4 ± 0,7) SD. На тлі лікування в 1-й групі показники SD значно відрізнялися від початкових зі ступенем достовірності відповідно у хлопців та дівчат (р < 0,01 та р < 0,05), на відміну від показників SD у 2-й групі, які не мали достовірних відмінностей з відповідними значеннями до лікування. Різниця між кінцевим зростом (КЗ) та прогнозованим (ПЗ) серед пацієнтів 1-ї групи у хлопців склала (15,02 ± 0,9) см, у дівчат — (14,55 ± 1,1) см, що достовірно більше, ніж у пацієнтів 2-ї групи (р < 0,01), де відповідна різниця становила у хлопців (10,32 ± 0,9) см, а у дівчат — (8,2 ± 1,2) см. Пацієнти, які отримували рГР у комбінації з аГРГ, мали достовірно кращий КЗ порівняно з ПЗ, на відміну від дітей, що приймали тільки рГР.

Висновки. Застосування аГРГ у комбінації рГР є ефективним і безпечним методом лікування хворих на СБНГР з раннім початком статевого дозрівання, який достовірно покращує КЗ пацієнтів незалежно від статі, порівняно з монотерапією рГР. Після відміни аГРГ відбувається повне відновлення статевої функції.


Ключові слова


синдром біологічно неактивного гормона росту; діти; статевий розвиток; гормон росту; гонадотропін-рилізинг гормон; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bashnyna EB. Voprosy эffektyvnosty y bezopasnosty prymenenyia preparatov hormona rosta v pedyatrycheskoi praktyke. EB Bashnyna, OS Berseneva. Lechashchyi vrach. (Rus). 2017;3:17-20.

Blunk V. Detskaia эndokrynolohyia. V Blunk; per. s nem. RM Parkhymovycha. - M.: Medytsyna, (Rus). 1981:303.

Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» від 27.04.2006 № 254. - Київ, 2006.

Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» (зміни та доповнення) від 03.02.2009 № 55 - Київ, 2009.

Collett-Solberg PF. Update in growth hormone therapy of children / P. F. Collett-Solberg. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(3):573-579.

Consensus statement on the diagnosis and treatment of children with idiopathic short stature: a summary of the Growth Hormone Research Society, the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, and the European Society for Paediatric Endocrinology Workshop. P Cohen, AD Rogol, CL Deal et al. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(11):4210-4217.

Deodati A. The rationale for growth hormone therapy in children with short stature. A Deodati, S Cianfarani. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017;9(2):23-32.

Expensive therapies in children: benefit versus cost of combined treatment of recombinant human growth hormone and gonadotropin-releasing hormone analogue in girls with poor height potential. M Toumba, V Kokotsis, SC Savva, N Skordis. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27(3-4):311-316.

Growth, development, puberty and adult height before and during treatment in children with congenital isolated growth hormone deficiency. K Smuel, R Kauli, P Lilos, Z Laron. Growth Horm. IGF Res. 2015;25(4):182-188.

Kim H-S Clinical application of gonadotropin-releasing hormone analogs in children and adolescents. H-S Kim. Korean J Pediatr. 2010;53(3):294-299.

Pfäffle R. Hormone replacement therapy in children: The use of growth hormone and IGF-I. R Pfäffle. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2015;29(3):339-352.

Richmond E. Treatment of growth hormone deficiency in children, adolescents and at the transitional age. E Richmond, AD Rogol. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2016;30(6):749-755.

Short stature in two siblings heterozygous for a novel bioinactive GH mutant (GH-P59S) suggesting that the mutant also affects secretion of the wild-type GH. V Petkovic, MC Miletta, AM Boot et al. Eur J Endocrinol. 2013;168(3):35-43.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021