Оптимізація лікування дітей пубертатного періоду із синдромом біологічно неактивного гормона росту

Автор(и)

  • N. A. Sprinchuk ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», Київ Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJPE2019-1-54

Ключові слова:

синдром біологічно неактивного гормона росту, діти, статевий розвиток, гормон росту, гонадотропін-рилізинг гормон, лікування

Анотація

Мета роботи — вивчити вплив застосування аналогів гонадотропін-рилізинг гормона (аГРГ) в комбінації з рекомбінантним гормоном росту (рГР) на кінцевий зріст дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту (СБНГР) під час статевого дозрівання.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 46 дітей із СБНГР та початком статевого розвитку віком від 10 до 12 років, яких було розподілено на дві групи. 1-шу групу склав 21 хворий, який отримував рГР у комбінації з аГРГ. Групу порівняння (2-га) склали 25 дітей, які приймали тільки препарати рГР. Критерієм для призначення терапії аГРГ був підтверд­жений швидкий статевий розвиток з незадовільним прогнозом росту. Для гальмування статевого розвитку використовували аналог люліберину — трипторелін.

Результати та обговорення. На початку лікування стандартне відхилення SD у пацієнтів 1-ї групи склало (–2,6 ± 0,6) SD, а в 2-й групі — (–2,4 ± 0,7) SD. На тлі лікування в 1-й групі показники SD значно відрізнялися від початкових зі ступенем достовірності відповідно у хлопців та дівчат (р < 0,01 та р < 0,05), на відміну від показників SD у 2-й групі, які не мали достовірних відмінностей з відповідними значеннями до лікування. Різниця між кінцевим зростом (КЗ) та прогнозованим (ПЗ) серед пацієнтів 1-ї групи у хлопців склала (15,02 ± 0,9) см, у дівчат — (14,55 ± 1,1) см, що достовірно більше, ніж у пацієнтів 2-ї групи (р < 0,01), де відповідна різниця становила у хлопців (10,32 ± 0,9) см, а у дівчат — (8,2 ± 1,2) см. Пацієнти, які отримували рГР у комбінації з аГРГ, мали достовірно кращий КЗ порівняно з ПЗ, на відміну від дітей, що приймали тільки рГР.

Висновки. Застосування аГРГ у комбінації рГР є ефективним і безпечним методом лікування хворих на СБНГР з раннім початком статевого дозрівання, який достовірно покращує КЗ пацієнтів незалежно від статі, порівняно з монотерапією рГР. Після відміни аГРГ відбувається повне відновлення статевої функції.

Біографія автора

N. A. Sprinchuk, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», Київ Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

Спринчук Наталя Андріївна, к. мед. н., пров. наук. співр., зав. відділення дитячої ендокринної патології

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 431­-03­-80

Посилання

Bashnyna EB. Voprosy эffektyvnosty y bezopasnosty prymenenyia preparatov hormona rosta v pedyatrycheskoi praktyke. EB Bashnyna, OS Berseneva. Lechashchyi vrach. (Rus). 2017;3:17-20.

Blunk V. Detskaia эndokrynolohyia. V Blunk; per. s nem. RM Parkhymovycha. - M.: Medytsyna, (Rus). 1981:303.

Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» від 27.04.2006 № 254. - Київ, 2006.

Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» (зміни та доповнення) від 03.02.2009 № 55 - Київ, 2009.

Collett-Solberg PF. Update in growth hormone therapy of children / P. F. Collett-Solberg. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(3):573-579.

Consensus statement on the diagnosis and treatment of children with idiopathic short stature: a summary of the Growth Hormone Research Society, the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, and the European Society for Paediatric Endocrinology Workshop. P Cohen, AD Rogol, CL Deal et al. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(11):4210-4217.

Deodati A. The rationale for growth hormone therapy in children with short stature. A Deodati, S Cianfarani. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017;9(2):23-32.

Expensive therapies in children: benefit versus cost of combined treatment of recombinant human growth hormone and gonadotropin-releasing hormone analogue in girls with poor height potential. M Toumba, V Kokotsis, SC Savva, N Skordis. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27(3-4):311-316.

Growth, development, puberty and adult height before and during treatment in children with congenital isolated growth hormone deficiency. K Smuel, R Kauli, P Lilos, Z Laron. Growth Horm. IGF Res. 2015;25(4):182-188.

Kim H-S Clinical application of gonadotropin-releasing hormone analogs in children and adolescents. H-S Kim. Korean J Pediatr. 2010;53(3):294-299.

Pfäffle R. Hormone replacement therapy in children: The use of growth hormone and IGF-I. R Pfäffle. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2015;29(3):339-352.

Richmond E. Treatment of growth hormone deficiency in children, adolescents and at the transitional age. E Richmond, AD Rogol. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2016;30(6):749-755.

Short stature in two siblings heterozygous for a novel bioinactive GH mutant (GH-P59S) suggesting that the mutant also affects secretion of the wild-type GH. V Petkovic, MC Miletta, AM Boot et al. Eur J Endocrinol. 2013;168(3):35-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження