DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2019-4-43

Психологічні особливості дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу

E. A. Mikhailova, D. A. Mitelov, T. N. Matkovska

Анотація


Цукровий діабет (ЦД) у дитячому віці — одне з найтяжчих страждань, яке суттєво змінює весь життєвий уклад сім'ї, вимагає особливої уваги працівників органів охорони здоров'я, великих фізичних та емоційних зусиль з боку дитини і батьків. Визначення тактики оптимального психологічного супроводу дитини, що страждає на ЦД, здійснення програми профілактики прогресування соціальної недостатності можливо тільки при використанні сучасних медико-психологічних і соціальних технологій охорони психічного здоров'я.

Мета роботи — вивчити особистісні особливості дітей, хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 типу з різною тривалістю захворювання.
Матеріали та методи. Дослідження проводилося на базі ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України». У психодіагностичному дослідженні за допомогою методики Кетелла взяли участь 198 дітей і підлітків віком від 7 до 18 років, які страждають на ЦД.

Результати та обговорення. Подано аналіз особливостей особистості дітей, хворих на цукровий діабет з різною тривалістю ендокринного захворювання. Доведено, що по мірі збільшення тривалості захворювання достовірно збільшується фактор G — «висока нормативність поведінки, сумлінність, відповідальність». Розвиток якостей супер-его пов'язаний з необхідністю формування навичок адаптації до хронічної хвороби («негативне підкріплення» за Скіннером і Торндайком). Наявність позитивного значущого зв'язку між показниками фактора Н («боязкість, сором'язливість») і тривалістю захворювання підтверджує трансформацію внутрішньої картини хвороби і насамперед її мотиваційного рівня.

Висновки. Встановлено взаємозв'язок між особливостями характеру хворих дітей і підлітків та тривалістю перебігу ЦД, що відображає, з одного боку, розвиток і формування якостей, які забезпечують адаптацію до хронічної хвороби, а з іншого — якостей, що зумовлюють зниження рівня соціально-психічної адаптації особистості, порушення міжособистісних відносин.


Ключові слова


діти; підлітки; цукровий діабет 1 типу; особистісні особливості; особистісні симптомокомплекси

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Motovylyn OH, Shyshkova YuA, Dyvysenko SY, Andryanova EA, Surkova EV, Dedov YY. Psykholohycheskye эffektы dostyzhenyia kompensatsyy sakharnoho dyabeta 1 typa u patsyentov molodoho vozrasta. Sakharnыi dyabet. 2010;1:66-76.2.

Duru NS, Civilibal M, Elevli M. Quality of life and psychological screening in children with type 1 diabetes and their mothers. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2016;2:105- 110.

Jefferson do Nascimento Andrade C., de Aragão Dantas Alves D.Influence of socioeconomic and psychological factors in glycemic control in young children with type 1 diabetes mellitus // Jornal de Pediatria (Versãoem Português). 2019;95(1):48-53.

Mohammad Anwar G. Psychological disorders in adolescents with type 1 diabetes and their relation to metabolic control. EC Diabetes and Metabolic Research. 2018;2.1:3-14.

Troncone A, Cascella C, Chianese A, di Leva A et al. Psychological support for adolescents with type 1 diabetes provided by adolescents with type 1 diabetes: The chat line experience. Pediatric Diabetes. 2019;20(6):800-810.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021