DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2020-2-33

Результати спостереження за дітьми із цукровим діабетом 1 типу на різних етапах надання медичної допомоги

S. I. Turchina, L. D. Nikitina, S. A. Chumak, O. V. Shushlуapina, N. V. Shulga

Анотація


Мета роботи — оцінити ефективність спостереження та лікування дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 типу, на різних етапах надання медичної допомоги.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 73 хлопчики та 49 дівчаток віком від 10 до 17 років, хворі на ЦД 1 типу, із тривалістю захворювання понад 1 рік. Проведено аналіз результатів об’єктивного обстеження та даних медичної документації. Пацієнтів розподілили на дві групи: 1-ша (n = 42) — хворі, яких спостерігали на первинному (амбулаторному) етапі надання медичної допомоги, 2-га (n = 80) — хворі, котрі 1—2 рази на рік проходили комплексне обстеження та лікування в умовах ендокринологічного відділення. Порівнювали рівень компенсації вуглеводного обміну, наявність ускладнень діабету та характер інсулінотерапії. Статистичну обробку результатів обстеження проведено за допомогою пакетів програм SPSS Statistics 17,0, Excel.

Результати та обговорення. У хворих 1-ї групи статистично значущо частіше визначали стан компенсації вуглеводного обміну з високим ризиком для життя порівняно з пацієнтами 2-ї групи (у 72,7 і 50,5 %, p < 0,05). Підтверджено наявність зв’язку між рівнем компенсації та характером інсулінотерапії. У 86,4 % хворих 1-ї групи добова доза інсуліну не відповідала потребам хворої дитини, вони рідше отримували аналоги інсулінів короткої та тривалої дії. Виявлено значну різницю у частоті виявлення пізніх ускладнень ЦД на амбулаторному та стаціонарному етапі. Серед хворих, які отримували медичну допомогу лише на амбулаторному етапі, статистично значущо частіше, ніж серед пацієнтів, котрі проходили комплексне обстеження та лікування в умовах ендокринологічного відділення, реєстрували дисгармонічний фізичний розвиток (у 75,0 і 66,0 %, p < 0,05) та порушення статевого дозрівання (у 43,3 та 5,0 %, p < 0,05).

Висновки. Обґрунтовано доцільність безперервного нагляду за дітьми та підлітками із ЦД 1 типу, який передбачає наступність від первинної до вторинної ланки надання медичної допомоги, що дасть змогу підвищити ефективність лікування діабету та зменшити ризик формування його ускладнень.


Ключові слова


цукровий діабет 1 типу; діти; спостереження; етапи медичної допомоги

Повний текст:

PDF

Посилання


SO Levenecz` ta in. Vy`yavlennya rozladiv funkciyi statevoyi sy`stemy` ta yix profilakty`ka u divchatok u suchasny`x umovax : metod. rekomendaciyi. DU «IOZDP AMNU». (Ukr). 2011;20.

OI Plexova ta in. Ocinka statevogo rozvy`tku xlopciv (vikovi normaty`vy`): metod. rekomendaciyi. DU «IOZDP AMNU». (Ukr). 2010;25.

Protokol nadannya medychnoyi dopomogy dityam za specialnistyu «Dytyacha endokrynologiya»: nakaz MOZ Ukrayiny` №254 vid 27.04.2006 r.; (Ukr). Rezhy`m dostupu: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060427_254.html.

Elizabeth J Mayer-Davis, Anna R Kahkoska, Craig Jefferies et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018;25:105-114. doi: 10.1111/pedi.12773.

Linda A DiMeglio, Carlo L Acerini, Ethel et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Glycemic control targets and glucose monitoring for children, adolescents, and young adults with diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;27:105-114. doi: 10.1111/pedi.12737.

Thomas Danne, Moshe Phillip, Bruce A. Buckingham et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Insulin treatment in children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;27:115-135. doi: 10.1111/pedi.12718.

Kim C Donaghue, M Loredana Marcovecchio, RP Wadwa et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Microvascular and macrovascular complications in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018;27:262-274. doi: 10.1111/pedi.12742.

Farid H Mahmud, Nancy S Elbarbary, Elke Fröhlich-Reiterer et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Other complications and associated conditions in children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;27:275-285. doi:10.1111/pedi.12740.

Phelan H, Lange K, Cengiz E et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Diabetes education in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018;27:75-83. doi: 10.1111/pedi.12762.

Physical development as an integral indicator of rehabilitation of patients with type 1 diabetes mellitus. S. Turchina, L. Nikitina, L. Levchuk et al. // Ukrainian journal of pediatric endocrinology. 2019;Suppl.2:11-14. doi: http://doi.org/10.30978/UJPE2019-2-11
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021