DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2020-3-12

Вплив комплексної етапної реабілітації на компенсацію цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

S. I. Turchina, L. D. Nikitina, S. O. Chumak, O. V. Shushliapina, S. N. Tsiryulik

Анотація


Мета — вдосконалити систему реабілітації дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 типу.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 119 хлопчиків та 75 дівчаток віком 10 — 17 років, хворих на ЦД 1 типу з тривалістю захворювання понад 1 рік. Пацієнтів розподілили на три групи: 1-ша (n = 28) — діти, які перебували під наглядом на первинному (амбулаторному) етапі надання медичної допомоги, 2-га (n = 100) — хворі, котрі 1 — 2 рази на рік проходили комплексне обстеження та лікування в умовах ендокринологічного відділення, 3-тя (n = 66) — діти, які проходили етапну реабілітацію в умовах ендокринологічного відділення та санаторію. Порівнювали рівень компенсації вуглеводного обміну, психологічний та емоційний стан, рівень самоконтролю в групах. Математичну обробку результатів обстеження підлітків проведено за допомогою пакетів програм SPSS Statistics 17,0 та Excel.

Результати. Про недостатній рівень спеціалізованої допомоги дітям і підліткам з ЦД 1 типу свідчив незадовільний стан компенсації вуглеводного обміну у 75,0 % хворих. У 61,0 % обстежених зареєстрували психологічні порушення і низьку мотивацію до лікування. Виявлено особливості емоційного стану хворих на ЦД 1 типу на різних рівнях надання медичної допомоги та надано рекомендації щодо їх корекції. Обґрунтовано доцільність введення в штат спеціалізованих стаціонарів і санаторно-курортних установ посади медичного психолога, а також необхідність продовження занять із самоконтролю в умовах санаторію. Розроблено етапну комплексну реабілітацію хворих на ЦД 1 типу та оцінено її ефективність. Установлено, що реалізація етапної реабілітації дала змогу підвищити рівень знань у 77,6 % пацієнтів і оптимізувати якість самоконтролю у 86,3 %, сприяла тривалому поліпшенню компенсації діабету та емоційного стану на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Висновки. Безперервний нагляд за дітьми та підлітками із ЦД 1 типу передбачає спадкоємність між первинною і вторинною ланками надання медичної допомоги та санаторно-курортними закладами. Система етапної реабілітації із залученням психолога та навчанням самоконтролю на стаціонарному і санаторному етапах дає змогу підвищити ефективність лікування діабету на тлі поліпшення мотивації до самоконтролю захворювання.


Ключові слова


цукровий діабет 1 типу; діти; спостереження; етапна реабілітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Zelinskaja DI. Osnovy detskoj reabilitalogii. Pediatrija. 2012;3:15-20 [in Russian].

Kompleksna ocinka motyvacii’ do samokontrolju u pidlitkiv iz cukrovym diabetom I typu: metod. rekomendacii’ / DU «IOZDP AMNU»; uklad.: Budrejko OA, Kyrylova OO, Chumak SO.- Kharkiv. 2017:25 [in Ukrainian].

Kukuruza GV, Kirilova OO, Shestopalova LF, p і dkoritov V. S., Mihajlova EA, Krishtal’ Є. V. Psihologіchnі chinniki komplaєntnoї povedіnki u pіdlіtkіv z cukrovim dіabetom 1 tipu. Problemi endokrinnoї patologії. 2020;3:40-46. doi: https:. doi.org/10.21856/j-PEP.2020.3.05 [in Ukrainian].

Protokol nadannya medy`chnoyi dopomogy` dityam za special`nistyu «Dy`tyacha endokry`nologiya»: nakaz MOZ Ukrayiny` № 254 vid 27.04.2006 r.; [in Ukrainian]. Rezhy`m dostupu: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060427_254.html [in Ukrainian].

Danne T, Phillip M, Buckingham B et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018:Insulin treatment in children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;Suppl. 27:115-135. doi: 10.1111/pedi.12718.

Donaghue K, Loredana Marcovecchio M, Wadwa RP et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018:Microvascular and macrovascular complications in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018;Suppl. 27:262-274. doi: 10.1111/pedi.12742.

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018:Glycemic control targets and glucose monitoring for children, adolescents, and young adults with diabetes / Linda A. DiMeglio, Carlo L. Acerini, Ethel. et al. Pediatr Diabetes. 2018;Suppl. 27:105-114. doi: 10.1111/pedi.12737.

Mahmud F, Elbarbary N, Fröhlich-Reiterer E et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018:Other complications and associated conditions in children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;Suppl. 27:275-285. doi: 10.1111/pedi.12740.

Mayer-Davis E, Kahkoska A, Jefferies C et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018;Suppl. 27:105-114. doi: 10.1111/pedi.12773.

Phelan H, Lange K, Cengiz E et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Diabetes Education in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018;Suppl. 27:75-83. doi: 10.1111/pedi.12762.

Turchina S, Kyrylova O, Chumak S et al. Compensation for carbohydrate metabolism and the development of a diet for children with type 1 diabetes. Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology. 2020;Suppl. 1:57-58. doi: http://doi.org/10.30978/UJPE2020-1-57.

Turchina S, Nikitina L, Chumak S et al. Results ofobservation of children with diabetes mellitus type І at different stages of medical care. Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology. 2020;Suppl. 2:33-38. doi: https:. doi.org/10.30978/UJPE2020-2-33.

Turchina S, Nikitina L, Levchuk L et al. Physical development as an integral indicator of rehabilitation of patients with type 1 diabetes mellitus. Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology. 2019;Suppl. 2:11-14. doi: http://doi.org/10.30978/UJPE2019-2-11.

Zelinska NB, Globa EV, Rudenko NG et al. Pediatric endocrinology in Ukraine. Analysis of specialized medical care for children in 2019. Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology. 2020;Suppl. 1:5-17. doi: http://doi.org/10.30978/UJPE2020-1-5.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021