Цукровий діабет 2 типу у дітей та підлітків в світі і в Україні

Автор(и)

  • Н. Б. Зелінська Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-9000-8940
  • К. В. Грищенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ
  • Є. В. Глоба Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJPE2021-1-4

Анотація

Останнім часом у світі вивченню цукрового діабету (ЦД) 2 типу присвячено багато досліджень. У більшості країн зростання поширеності ЦД 2 типу серед дітей та підлітків відбувається одночасно зі збільшенням поширеності дитячого ожиріння. Наявність ожиріння або надлишкової маси тіла у дітей може ускладнювати діагностику різних типів ЦД. Виявлення та лікування ЦД 2 типу має важливе значення для суспільства в цілому у зв’язку з широким спектром тяжких ускладнень, які супроводжують хворобу.
Мета роботи — проаналізувати частоту цукрового діабету 2 типу за даними реєстру хворих на цукровий діабет; визначити стан глікемічного контролю у дітей з цукровим діабетом 2 типу.
Матеріали та методи. Проведено аналіз стану глікемічного контролю у дітей з ЦД 2 типу, які отримували різні схеми лікування: з використанням дієтотерапії та зміни способу життя або з додатковою цукрознижувальною терапією (монотерапія метформіном чи комбінація метформіну з інсулінотерапією). Стан глікемічного контролю оцінювали за показником глікованого гемоглобіну (НbА1с).
Результати та обговорення. За даними реєстру, в Україні поширеність ЦД серед дитячого населення має тенденцію до невпинного зростання — від 8,6 на 10 тис. дитячого населення у 2005 р. до 13,14 на 10 тис. дитячого населення у 2019 р. На частку ЦД 2 типу в 2019 р. припадало 0,47 % від усіх випадків діабету. Його поширеність становила 0,062 на 10 тис. дитячого населення віком до 18 років зі значними відмінностями за частотою його діагностування в різних регіонах України. Проведено аналіз стану глікемічного контролю у дітей з ЦД 2 типу віком від 9 до 19 років (16,2 [15,5; 18,0]), з  тривалістю хвороби 0,5—12,0 років (4,5 [1,0; 7,5]). Вік діагностування ЦД 2 типу становив 2—17 років (11,7 [8,5; 15,0]), 91,3 % хворих мали ожиріння різного ступеня тяжкості. Лікування за допомогою дієти та зміни способу життя застосовували у 8 (34,8 %) пацієнтів, терапію метформіном — у 12 (52,2 %), комбіновану терапію з використанням метформіну та інсуліну — у 13 % хворих. Рівень НbА1с варіював від 5,0 до 11,4 % ( 7,2 % [5,8; 8,0]). Частка дітей, які мали ідеальний або оптимальний глікемічний контроль (НbА1с — 7,0—7,5 %), — 52,2 %, субоптимальний (НbА1с — 7,6—9,0 %) — 39,1 %, глікемічний конт­роль високого ризику (НbА1с > 9,1 %) — 8,7 %. Найгірший показник НbА1с реєстрували у дітей, які отримували метформін у поєднанні з інсуліном (10,6 % [10,15; 11,4]). Хронічних ускладнень ЦД серед дітей з ЦД 2 типу не зареєстровано.
Висновки. Виявлено низьку поширеність ЦД 2 типу серед педіатричної популяції в Україні, найімовірніше, через низьку якість його виявлення серед дітей з діагностованим ЦД, а також серед дітей з груп ризику. Більшість дітей з ЦД 2 типу мають ожиріння. Більшість хворих з ЦД 2 типу (52,2 %) перебувають на монотерапії метформіном, понад третина — не отримують медикаментозної цукрознижувальної терапії. У більшості дітей з ЦД 2 типу (52,2 %) стан глікемічного кон­т­ролю за показником HbA1c відповідає оптимальному (< 7,5 %), вищий рівень НbА1с визначають у дітей, які отримують метформін у поєднанні з інсуліном.

Біографії авторів

Н. Б. Зелінська , Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Зелінська Наталія Борисівна, д. мед. н., професор, зав. відділу дитячої ендокринології УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

К. В. Грищенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Грищенко Катерина Володимирівна, м. н. співр., молодша наукова співробітниця відділу дитячої ендокринології УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Є. В. Глоба , Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Глоба Євгенія Вікторівна, к. мед. н., ст. н. співр., провідна наукова співробітниця відділу дитячої ендокринології УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Посилання

Zeitler Ph, Arslanian S, Junfen Fu, et al. MaahsISPAD’s Clinical Practice Consensus Guidelines 2018. Chapter 3: Type 2 Diabetes mellitus in youth.

Children and Adolescents: Standards of Medical Care in Dia­betes−2020 American Diabetes Association. Diabetes Care. 2020;43 (Suppl. 1):S163—S182. doi: 10.2337/dc20—S013.

Pulgaron ER, Delamater AM. Obesity and type 2 diabetes in children: epidemiology and treatment. Curr. Diab. Rep. — 2014;14(8):508. doi: 10.1007/s11892-014-0508-у.

Chen L, Magliano DJ, Zimmet PZ. The worldwide epidemiology of type 2 diabetes mellitus-present and future perspectives. Nat. Rev. Endocrinol. 2011;8(4):228‐236. doi: 10.1038/nrendo.2011.183.

Cizza G, Brown RJ, Rother KI. Rising incidence and challenges of childhood diabetes. A mini review. J Endocrinol Invest. — 2012;35(5):541—546. doi: 10.3275/8411.

Dedov YY, Remyzov OV, Peterkova VA. Sakharnыi dyabet 2 typa u detei y podrostkov. Sakharnыi dyabet. 2001;4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/saharnyy-diabet-2-tipa-u-detey-i-podrostkov.

Kuraeva TL, Zylberman LY, Tytovych EV., Peterkova V.A. Henetyka monohennыkh form sakharnoho dyabeta. Sakharnуi dyabet. — 2011;1:20—27. doi: 10.14341/2072-0351-6246.

American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes-2018. Diabetes Care. 2018;41(suppl 1):S13—S27. doi: 10.2337/dc18-S002.

Mayer—Davis E, Kahkoska A, Jefferies C. et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. doi: 10.1111/ pedi.12773.

International Diabetes Federation. Atlas of Diabetes IDF. — 9th ed. — Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2019.

Urakami T. Pediatric Type 2 Diabetes in Japan: similarities and differences from type 2 diabetes in other pediatric populations. Curr. Diab. Rep. 2018;18(6):29. Published 2018 Apr 18. doi: 10.1007/s11892-018-0999-z.

Kadzharian VH, Melnyk AY, Bydzylia PP, So­­loviuk AO. Druhye spetsyfycheskye typы sakharnoho dyabeta. Zaporozh. Med. zhurn. 2014;2:77—81. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2014_2_22.

Fazeli Farsani S, van der Aa MP, van der Vorst MMJ. et al. Global trends in the incidence and prevalence of type 2 diabetes in children and adolescents: a systematic review and evaluation of metho­dological approaches. Diabetologia. 2013;56:1471—1488. doi: 10.1007/s00125-013-2915-z.

Writing Group for the SEARCH for Diabetes in Youth Study Group, Dabelea D, Bell RA, D’Agostino RB Jr., Imperatore G., Johansen JM, Linder B, Liu LL, Loots B, Marcovina S, Mayer—Davis EJ, Pettitt D.J., Waitzfelder B. Incidence of diabetes in youth in the United States. JAMA. 2007;297(24):2716—2724. doi: 10.1001/jama.297.24.2716. Erratum in: JAMA. 2007 Aug 8;298(6):627. PMID: 17595272.

Divers J, Mayer-Davis EJ, Lawrence JM. et al. Trends in incidence of type 1 and type 2 diabetes among youths - selected counties and indian reservations, United States, 2002—2015. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2020;69(6):161—165.

Copeland KC, Zeitler P, Geffner M. et al. Characteristics of adolescents and youth with recent-onset type 2 diabetes: the TODAY cohort at baseline. J Clin Endocrinol. Metab. 2011;96(1):159—167. doi: 10.1210/jc.2010—1642.

Clinical Practice Guidelines Type 2 Diabetes in Children and Adolescents Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee (Panagiotopoulos C., Hadjiyannakis S., Henderson M.) Publication: Canadian Journal of Diabetes Publisher: Elsevier Date: April 2018 doi: 10.1016/j.jcjd.2017.10.037.

Hutchins J, Barajas RA, Hale D, Escaname E, Lynch J. Type 2 diabetes in a 5—year—old and single center experience of type 2 diabetes in youth under 10. Pediatr. Diabetes. 2017;18(7):674—677. doi: 10.1111/pedi.12463. Epub 2016. Nov 3. PMID: 27807935.

Statystyka shchodo tsukrovoho diabetu sered dytiachoho naselennia Ukrainy (analiz ta prohnoz). Ukrainskyi zhurnal dytiachoi endokrynolohii. 2015;3—4:8—14. ISSN 2304005X.

Zelinska NB, Hloba YeV, Rudenko NH. ta in. Dytiacha endokrynolohiia v Ukraini. Analiz pokaznykiv nadannia spetsializovanoi dopomohy ditiam u 2019 rotsi. Ukrainskyi zhurnal dytiachoi endokrynolohii. 2020;1(33):5—17. doi: 10.30978/UJPE2020-1-5.21. Elling D., Surkan P.J., Enayati S., et al. Sex differences and risk factors for diabetes mellitus — an international study from 193 countries. Global. Health. — 2018;14. doi: 10.1186/ s12992-018-0437-7.

Demmer RT, Zuk AM, Rosenbaum M, Desvarieux M. Prevalence of diagnosed and undiagnosed type 2 diabetes mellitus among US adolescents: results from the continuous NHANES, 1999—2010. Am J Epidemiol. 2013;178(7):1106—1113. doi: 10.1093/aje/kwt088. Epub 2013 Jul 25. PMID: 23887044; PMCID: PMC3783093. doi: 10.1093/aje/kwt088.

Candler TP, Mahmoud O, Lynn RM. et al. Continuing rise of Type 2 diabetes incidence in children and young people in the UK. Diabet. Med. 2018;35 (6):737—744. doi: 10.1111/dme.13609.

Abbasi A, Juszczyk D, van Jaarsveld CHM, Gulliford MC. Body mass index and incident type 1 and type 2 diabetes in children and young adults: A retrospective cohort study. J Endocr Soc. 2017;1(5):524—537. Published 2017 Apr 25. doi: 10.1210/js.2017-00044.

Amed S, Dean HJ, Panagiotopoulos C. et al. Type 2 diabetes, medication—induced diabetes, and monogenic diabetes in Canadian children: a prospective national surveillance study. Diabetes Care. 2010;33 (4):786—791. doi: 10.2337/dc09-1013.

Hatun S. et al. Characteristics of Turkish children with Type 2 diabetes at onset: a multicentre, cross‐sectional study. Diabet Med. 2019;36:1—8. doi: 10.1111/dme.14038.

Telo GH, Cureau FV, Szklo M, Bloch KV, Schaan BD. Prevalence of type 2 diabetes among adolescents in Brazil: Findings from Study of Cardiovascular Risk in Adolescents (ERICA). Pediatr Diabetes. 2019;20 (4):389—396. doi: 10.1111/pedi.12828. Epub 2019 Apr 2. PMID: 30737879.

de Macêdo SF, de Araújo MF, Marinho NP. et al. Risk factors for type 2 diabetes mellitus in children. Rev. Lat. Am. Enfermagem. 2010;18 (5):936—942. doi: 10.1590/s0104-11692010000500014. PMID: 21120413.

Spurr S, Bally J, Bullin C, Trinder K. Type 2 diabetes in Canadian aboriginal adolescents: risk factors and prevalence. J Pediatr Nurs. 2017;36:111—117. doi: 10.1016/j.pedn.2017.05.011. Epub 2017 Jun 15. PMID: 28888490.

Lee AM, Fermin CR, Filipp SL, Gurka MJ., DeBoer M.D. Examining trends in prediabetes and its relationship with the metabolic syndrome in US adolescents, 1999—2014. Acta Diabetologica. 2017;54:373—381.

Shah S, Kublaoui BM, Oden JD, White PC. Screening for type 2 diabetes in obese youth. Pediatrics. 2009;124:573—579.

Gomez GP, Huffman FG. Risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular diseases in Hispanic adolescents. Journal of Adolescent Health. 2008;43:444—450. doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.03.010

Grant AM, Taungapeau FK, McAuley KA. et al. Body mass index status is effective in identifying metabolic syndrome components and insulin resistance in Pacific Island teenagers living in New Zealand. Metabolism: Clinical & Experimental. 2008;57:511—516. doi: 10.1016/j.metabol.2007. 11.013.

Wabitsch M, Hauner H, Hertrampf M. et al. Type II diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Caucasian children and adolescents with obesity living in Germany. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004;28(2):307—313. doi: 10.1038/sj.ijo.0802555.

Herder C, Schmitz-Beuting C, Rathmann W. et al. Prevalence of impaired glucose regulation in German school—leaving students. International Journal of Obesity. 2007;31:1086—1088.

Pearson S, Brolos EJ, Herner EB, Hansen B, Olsen BS. Screening Copenhagen school children at risk of type 2 diabetes mellitus using random capillary blood glucose. Acta Paediatrica. 2007;96:885—889.

Kloppenborg JT, Fonvig CE, Nielsen TRH. et al. Impaired fasting glucose and the metabolic profile in Danish children and adolescents with normal weight, overweight, or obesity. Pediatr Diabetes. 2018;19 (3):356—365. doi: 10.1111/pedi.12604. Epub 2017 Nov 28. PMID: 29193487.

Al-Agha A, Ocheltree A, Shata N. Prevalence of hyperinsulinism, type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome among Saudi overweight and obese pediatric patients. Minerva Pediatr. 2012;64(6):623—631.

Al Amiri E, Abdullatif M, Abdulle A. et al. The prevalence, risk factors, and screening measure for prediabetes and diabetes among Emirati overweight/obese children and adolescents. BMC Public. Health. 2015;15:1298. doi: 10.1186/s12889-015-2649-6.

Baker M Albow, Awwad K Alenezy. Risk factors of type 2 diabetes and cardiovascular diseases among Saudi Arabian adolescents. Pakistan Journal of Nutrition. 2016;15:883—888. doi: 10.3923/pjn.2016.883.888.

Rajendra P, Reddy A, Kumar K. et al. The prevalence of prediabetes, diabetes, and insulin resistance among urban obese children of south Andhra Pradesh in India. Int J Diabetes Dev Ctries. 2016;36:248—252. doi: 10.1007/s13410-015-0448-3.

Moadab MH, Kelishadi R, Hashemipour M, Amini M, Poursafa P. The prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in a population—based sample of overweight/obese children in the Middle East. Pediatric Diabetes. 2010;11:101—106. doi: 10.1111/j.1399-5448.2009.00534.x.

Panamonta O, Thamsiri N, Panamonta M. Prevalence of type II diabetes and metabolic syndrome among overweight school children in Khon Kaen, Thailand. J Med Assoc Thai. 2010;93 (1):56—60. PMID: 20196411.

Di Bonito P, Pacifico L, Chiesa C. et al. CARdiometabolic risk factors in overweight and obese children in ITALY (CARITALY) Study Group. Impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance in children and adolescents with overweight/obesity. J Endocrinol Invest. 2017;40(4):409—416. doi: 10.1007/s40618-016-0576-8.

Zhu H, Zhang X, Li MZ, Xie J, Yang XL. Prevalence of type 2 diabetes and pre-diabetes among overweight or obese children in Tianjin, China. Diabet. Med. 2013;30(12):1457—1465. https://doi.org/10.1111/dme.12269.

Lee HS, Park HK, Hwang JS. HbA1c and glucose intolerance in obese children and adolescents. Diabet Med. 2012;29 (7):e102—e105. doi: 10.1111/j.1464-5491. 2012.03596.x. PMID: 22273110.

Hales CM, Carroll MD, Fryar CD, Ogden CL. Prevalence of obesity among adults and youth: United States, 2015—2016. NCHS Data Brief. — 2017. — N 288:1—8. PMID: 29155689.https://www.cdc.gov/obesity/data/childhood.html#Prevalence.

Reinehr T. Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. World J. Diabetes. 2013;4 (6):270—281. doi: 10.4239/wjd.v4.i6.270.

Koutny F, Weghuber D, Bollow E. et al. Prevalence of prediabetes and type 2 diabetes in children with obesity and increased transaminases in European German-speaking countries. Analysis of the APV initiative. Pediatr Obes. 2020;15 (4):e12601. doi: 10.1111/ijpo.12601.

Urakami T, Kuwabara R, Habu M. et al. Clinical characteristics of non-obese children with type 2 diabetes mellitus without involvement of beta—cell autoimmunity. Diabetes Res Clin Pract. 2013;99 (2):105—111. doi: 10.1016/j.diabres.2012.11.021.

Valaiyapathi B, Gower B, Ashraf AP. Pathophysiology of type 2 diabetes in children and adolescents. Curr Diabetes Rev. 2020;16 (3):220—229. doi: 10.2174/1573399814666180608074510.

Hloba YeV, Zelinska NB, Shevchenko IIu. Monohennyi diabet v Ukraini: heny, fenotyp, likuvannia. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2017;3(59):41—49. doi: 10.24026/1818-1384.3(59).2017.110893.53.

Laffel L, Chang N, Grey M. et al. Metformin monotherapy in youth with recent onset type 2 diabetes: experience from the preran­domization run-in phase of the TODAY study. Pediatr Diabetes. 2012;13 (5):369—375. doi: 10.1111/ j.1399-5448.2011.00846.x.

Kelsey MM, Geffner ME, Guandalini C. et al. Presentation and effectiveness of early treatment of type 2 diabetes in youth: lessons from the TODAY study. Pediatr Diabetes. 2016;17 (3):212—221. doi: 10.1111/pedi.12264.

Reinehr T. Type 2 diabetes mellitus in adolescents: Should we reconsider screening?. Horm Res Paediatr. 2018;89 (1):56—57. doi: 10.1159/000481912.

Reinehr T, Wolters B, Knop C, Lass N, Holl RW. Strong effect of pubertal status on metabolic health in obese children: a longitudinal study. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(1):301—308. doi: 10.1210/jc.2014—2674.

Weiss R, Taksali SE, Tamborlane WV. et al. Predictors of changes in glucose tolerance status in obese youth. Diabetes Care. 2005;28 (4):902—909. doi: 10.2337/diacare.28.4.902.

Love-Osborne KA, Sheeder JL, Nadeau KJ, Zeitler P. Longitudinal follow up of dysglycemia in overweight and obese pediatric patients. Pediatr Diabetes. 2018;19 (2):199—204. doi: 10.1111/pedi.12570.

Kao KT, Sabin MA. Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. Aust Fam Physician. 2016;45 (6):401—406. PMID: 27622231.

Kelsey MM, Geffner ME, Guandalini C. et al. Presentation and effectiveness of early treatment of type 2 diabetes in youth: lessons from the TODAY study. Pediatr Diabetes. 2016;17 (3):212—221. https://doi.org/10.1111/pedi.12264.

Khokhar A, Umpaichitra V, Chin VL, Perez-Colon S. Metformin use in children and adolescents with prediabetes. Pediatr Clin North Am. 2017;64 (6):1341—1353. doi: 10.1016/j.pcl.2017.08.010.

Laffel L, Chang N, Grey M. et al. Metformin monotherapy in youth with recent onset type 2 diabetes: experience from the prerandomization run—in phase of the TODAY study. Pediatr Diabetes. 2012;13 (5):369—375. doi: 10.1111/j.1399-5448.2011.00846.x.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-13

Номер

Розділ

Лекції