Чинники ризику порушень фізичного та статевого розвитку дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу

Автор(и)

  • Н. В. Багацька ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • Л. І. Глотка ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJPE2021-4-21

Ключові слова:

діти та підлітки, цукровий діабет 1 типу, спадкові чинники та чинники довкілля

Анотація

Мета роботи — визначити спадкові чинники та чинники довкілля, які призводять до формування порушень фізичного та статевого розвитку у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 типу.
Матеріали та методи. Генеалогічний аналіз проведено в сім’ях 50 пацієнтів віком 8—18 років (22 хлопчики та 28 дівчаток) із ЦД 1 типу, які були обстежені в Інституті охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України. Гармонійний фізичний розвиток відзначено у 16 хлопчиків і 10 дівчаток, дисгармонійний — відповідно у 6 та 18. Характер статевого дозрівання, що відповідав нормативним значенням, зареєстровано у 19 хлопчиків і 23 дівчаток, порушення статевого дозрівання — відповідно у 3 та 5.
Результати. За даними генеалогічного аналізу, хлопчики, хворі на ЦД 1 типу, з гармонійним фізичним розвитком частіше народжувалися з низькою масою тіла, їм частіше проводили оперативні втручання порівняно з дівчатками з нормальним статевим розвитком. У матерів хлопчиків із гармонійним та дисгармонійним фізичним розвитком статистично значущо рідше реєстрували стрес до настання вагітності порівняно з матерями хворих дівчаток з різним рівнем фізичного розвитку. Хворі на ЦД хлопчики з нормальним статевим розвитком частіше народжувалися з низькою масою тіла, їм частіше проводили оперативні втручання порівняно з дівчатками з аналогічним статевим розвитком. У матерів цих хлопчиків рідше мав місце стрес до настання вагітності порівняно з матерями хворих дівчаток з нормальним статевим розвит­ком. Хворі на ЦД 1 типу хлопчики з порушеннями статевого розвитку статистично значущо частіше народжувалися з підвищеною масою тіла порівняно з хворими дівчатками з порушеннями статевого розвитку. Спадкова обтяженість щодо ЦД 2 типу у хворих дівчаток з гармонійним та дисгармонійним фізичним розвитком переважала в 1,8 і 2,8 разу таку у хлопчиків з відповідним фізичним розвитком, а у дівчаток з нормальним статевим розвитком — в 1,7 разу порівняно з хлопчиками. У родичів хворих хлопчиків з гармонійним фізичним розвитком переважали серцево-судинні та шлунково-кишкові захворювання, у родичів хлопчиків з дисгармонійним фізичним розвитком — серцево-судинні та неврологічні хвороби, рідше мала місце патологія травного тракту порівняно з частотою цих хвороб у родичів хворих дівчаток з різним рівнем фізичного розвитку, тоді як у родичів хворих хлопчиків з нормальним статевим розвитком — ендокринні та неврологічні захворювання, а у родичів хлопчиків з порушеннями статевого розвитку — серцево-судинні хвороби порівняно з частотою цих хвороб у родичів дівчаток з різним рівнем статевого розвитку.
Висновки. Можна припустити, що наявність ЦД 1 типу, особливо діагностованого у дитячому віці, може негативно впливати на становлення та функціонування статевої системи у підлітковому віці. Також слід ураховувати вплив чинників довкілля та спадкову обтяженість щодо цукрового діабету на їх стан здоров’я.

Біографії авторів

Н. В. Багацька, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Багацька Наталія Василівна, д. біол. н, ст. наук. співр., зав. лабораторії медичної генетики м. Харків, просп. Ювілейний, 52-А. Тел. (0572) 62-61-12

Л. І. Глотка, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

-

Посилання

Atramentova LA, Utevskaia OM. Statystycheskye metodы v byolohyy. Horlovka, 2008:247.

Zenyna SH, Demydova TIu. Molekuliarno-henetycheskye osobennosty razvytyia sakharnoho dyabeta y vozmozhnosty personalyzatsyy terapyy. Sakharnыi dyabet. 2020;5:467—474. doi: 10.14341/DM12486.

Nyaga DM, Vickors MH, Jefferies C, Perry JK, O’Sullivan JM. Type 1 diabetes mellitus — associated genetic variants contribute to overlapping immune regulatory network. Front Genet. 2018;9:535. doi: 10.3388/fgene/2018/00535.

Petrone A, Spoletini M, Zampetti S et al. The PTPN22 1858T gene variant in type 1 diabetes is associated with reduced residual beta-cell function and worse metabolic control. Diabet Care. 2008;31(6):1214—1218.

William E, Harris N, Schatz D. Immunological markers in the diagnosis and prediction of autoimmune type 1a diabetes. Clin Diabet. 2002;20(4):183—191.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-17

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження