Визначення прогностичних чинників у сім’ях дівчат із порушеннями менструальної функції, коморбідними з патологією ендокринної системи

Автор(и)

  • Н.В. Багацька ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0000-0002-4335-7224

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJPE2024-1-15

Ключові слова:

дівчата; олігоменорея; аномальні маткові кровотечі; коморбідна ендокринна патологія; родовід; прогноз.

Анотація

Мета роботи — визначити прогностичні чинники в сім’ях дівчат із порушеннями менструальної функції, коморбідними з патологією ендокринної системи.

Матеріали та методи. Генеалогічний аналіз проведено в сім’ях 47 дівчат з олігоменореєю (ОМ) та 44 із аномальною матковою кровотечею (АМК), коморбідними з ендокринною патологією. Група порівняння — родоводи 30 сімей здорових дівчат, що мешкають у м. Харкові і Харківській області. При проведенні генеалогічного обстеження дотримувалися принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про захист прав і гідності людини в зв’язку з використанням досягнень біології та медицини, відповідних законів України. Для визначення значущості розбіжностей між ознаками використовували критерій Стьюдента. Прогностичне значення досліджуваних ознак оцінювали за методом Вальда з визначенням інформативності за критерієм Кульбака.

Результати та обговорення. У сім’ях дівчат з ОМ та АМК, коморбідними з ендокринною патологією, виявлено спадкову обтяженість за репродуктивними, гінекологічними незапальними, ендокринними хворобами та чинники середовища (шкідливі звички й стрес у матерів хворих дівчат до та під час вагітності, загроза переривання вагітності, у хворих дівчат — штучне вигодування дівчинки, стрес, травмування дівчинки, тривале використання Інтернету й гаджетів). Серед неінфекційних захворювань у родичів хворих дівчат переважали гінекологічні незапальні хвороби порівняно з родичами дівчат з АМК та здорових дівчат (p < 0,001), а у родичів здорових дівчат — розлади нервової системи (p < 0,05). Виділено спільні та відмінні прогностичні ознаки в сім’ях дівчат з ОМ і АМК та коморбідною ендокринною патологією.

Висновки. На підставі генеалогічного аналізу визначено прогностичні чинники в сім’ях дівчат з ОМ і АМК, використання яких дасть змогу сформувати групи високого ризику виникнення порушень менструальної функції.

Біографія автора

Н.В. Багацька, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Багацька Наталія Василівна
д. біол. н., проф., зав. лабораторії медичної генетики ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», проф. кафедри генетики та цитології Харківського національного університету

Посилання

Avramenko NV, Barkovsky DE, Semenenko IV. [Special Influence of Experienced Perinatal Stress on Reproductive Health of Women]. Modern Medical Technologies. 2016;1:86-91. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15980. Ukrainian.

Atramentova LA, Utevskaya OM. [Statistical Methods in Biology]. Gorlovka; 2008. 247 p. Russian.

Bagatska N , Dynnik V, Havenko H, Verhoshanova O. [Abnormal Uterine Bleeding in Adolescent Girls: Hereditary and Environmental Risk Factors. Georgian Medical News. 2021;10(319): 36-41. https://www.geomednews.com/Articles/2021/10_2021/160-165.pdf. Russian.

Gubler EV, Genkin AA. [Application of Nonparametric Statistical Criteria in Biomedical Research]. L.: Meditsina; 1973. 141 p. Russian.

Dynnik VO, Vodolazhskyi ML, Sydorenko TP, Fomina TV, Koshman TV. [Current Issues of Research Process as Component of Protection of Reproductive Potential of Adolescent Girls]. Child’s health. 2022;17(1):18-22. http://doi.org/10.22141/2224-0551.17.1.2022.1487. Ukrainian.

Drujinina AE, Bagatska NV, Dynnik VA. [Exogenous and Endogenous Factors in Families of Girls with Different Body Weight at Oligomenorrhea]. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2021;4(162):306-310. http://doi.org/10.29254/2077-4214-2021-4-162-306-310. Ukrainian.

Diubkova TP. [Impact of Tobacco Smoke on Women’s Reproductive Health]. Sofyia. 2017;1:33-42. https://elib.bsu.by/handle/123456789/166927. Russian.

Podolsky VV, Gulchiy MM. [Effects of Tobacco Smoking on Reproductive Health of Fertile Age Women]. Health of Woman. 2011;1:167-170. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2011_1_42. Ukrainian.

Semenenko IV, Barkovskyi DE. [Influence of Prenatal Stress on Future of Women’s Reproductive Health]. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport. 2021;6(1):18-24. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13745. Ukrainian.

Tkachyshyn VS. [Influence of Negative Production Factors on Female Body]. Medical Aspects of Women’s Health. 2012;5(57): 48-51. Ukrainian.

Harper P. [Practical Medical and Genetic Counseling]. M.: Medicine; 1989. 302 p. Russian.

Bagatska NV. Genealogical analysis of families of girls with abnormal uterine bleeding with comorbid nervous system disorders. Scientific Research in Modern World: Proceedings of III International Scientific and Practical Conference, Toronto, Canada, 12-14 January 2023. Toronto; 2023. P. 17-21. https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-28-30-06-2023-toronto-kanada-arhiv.

Brown ML. The effects of environmental tobacco smoke on children: information and implications for PNPs. J Pediatr Health. Care. 2001;6:280-6. doi:10.1067/mph.2001.116492.

Dechanet С, Anahory T, Mathieu Daude JC, et al. Effects of cigarette smoking on reproduction. Human Reproduction Update. 2011;17(1):76-95. https://doi.org/10.1093/humupd/dmq033.

Grassi D, Desiderі G, Ferri L, et al. Oxidative stress and endothelial dysfunction: say NO to cigarette smoking. Department of Internal Medicine and Public Health, Italy. 2018;16:2539-50. http://doi.org/10.2174/138161210792062867.

Horbatiuk OH, Shatkovska AS, Hryhorenko AP, et al. Features of women’s reproductive dysfunctions associated with prolonged stressful situations. Zaporozhye Medical Journal. 2019;(6):764-9. http://zmj.zsmu.edu.ua.

Pyrohova VI, Tsolko OR. Study of socio-medical aspects of reproductive health of adolescents. Reproductive Health of Woman. 2020;(2):40-4. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2020.210960.

World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2018: The MPOWER Package. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-06

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження