Тиреоїдна функція як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому в дітей

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Громнацька Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine

Ключові слова:

метаболічний синдром, тиреотропний гормон, субкомпенсований гіпотиреоз, діти

Анотація

Мета роботи — вивчити значення тиреоїдної функції у формуванні метаболічного синдрому (МС) у дітей та її зв’язок з основними діагностичними критеріями.

Матеріали та методи. Дітям із МС (49 дітей, І група) та 16 дітям з нормальною масою тіла (контрольна група) проведено антропометричні виміри, визначення артеріального тиску, тиреотропного гормона, вільного трийодтироніну, вільного тироксину, антитіл до тиреопероксидази, загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів високої, низької та дуже низької щільності, тригліцеридів, холестерину не­ліпопротеїдів високої щільності, індексу атерогенності, співвідношень загальний холестерин/холестерин ліпопротеїдів високої щільності, тригліцериди/холестерин ліпопротеїдів високої щільності, інсуліну, глюкози, індексів НОМА­IR та Caro, лептину. МС верифікований за діагностичними критеріями IDF (2007), субклінічний гіпотиреоз — згідно із протоколом МОЗ України “Надання медичної допомоги дітям зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»” № 254 від 27.04.2006 р.

Результати та обговорення. При формуванні МС у дітей тиреостимуляційний гормон, вільний трийодтиронін та вільний тироксин відіграють суттєву патогенетичну роль у становленні основних його критеріїв — абдомінального ожиріння, гіперінсулінемії, порушень ліпідного обміну (гіперхолестеринемії, підвищення значень холестерину ліпопротеїдів низької щільності, холестерину не­ліпопротеїдів високої щільності, зниження холестерину ліпопротеїдів високої щільності). Під час проведення верифікації МС необхідно визначати ендокринний статус щитоподібної залози (тиреотропний гормон, вільний трийодтиронін, вільний тироксин, антитіла до тиреопероксидази), який у дітей з високою частотою виявляється високими нормальними значеннями тиреотропного гормона та субклінічним гіпотиреозом.

Висновки. Дітей з високими нормальним значенням тиреотропного гормона та субклінічним гіпотиреозом рекомендовано спостерігати в групі ризику з розвитку МС.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Громнацька, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

N.M. Gromnatska

Посилання

Алиева Л.Н., Молдахметова Г.А., Манажонова Д.М. и др. Особенности течения и терапии гипотиреоза у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы // Терапевтичес¬кий вестник. — 2012. — № 2.— С. 7—9.

Бондар П.М., Скрипник Н.В. Метаболічний синдром: патогенез, діагностика і лікування // Ендокринологія. — 2010. — Т. 15, № 2 — С. 295—304.

Вацеба Т.С., Скрипник Н.В. Корекція інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йодної недостат¬¬ності // Междун. эндокрин. журнал. — 2013. — Т. 6, № 54. — WWW.mit-ua. com./archive/article/36968.

Кіхтяк О.П. Механізми розвитку інсулінорезистентності та її мішені // Укр. мед. часопис. — 2013. — Т. 5, № 97. — С. 99—101.

Национальные клинические рекомендации. ВНОК. Диагно¬стика и лечение метаболического синдрома. Сборник / Под. ред. Оганова Р.Г. — 3-е изд. — М.: Изд-во «Силицея-Полиграф», 2010. — 529 с. — С. 358—386.

Петеркова В.А., Ремизов О.В. Ожирение в детском возрасте // Ожирение и метаболизм. — 2004. — № 1. — С. 17—21.

Наказ МОЗ України № 254 від 27.04.06 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальності «Дитяча ендокринологія».

Скрипник Н.В. Значення нейрогуморальних механізмів у регуляції розвитку МС з цукровим діабетом 2 типу // Вісник наукових досліджень. — 2009. — №3. — С. 31—34.

Amati F., Dube J.J., Stefanovic-Racic M. et al. Improvements in insulin sensitivity are blunted by subclinical hypothyroidism // Med. Sci. Sports Exerc. — 2009. — Vol. 41, N 2. — С. 265—269.

Aypak C., Turedi O., Yuci A., Gorpelioglu S. Thyroid-stimulating hormone (TSH) level in nutritionally obese children and metabolic comorbidity // J. Ped. Endocrin. Metabolism. — 2012. — Vol. 26, N 7—8. — P. 703—708.

Brenta G. Why can insulin resistance be a natural consequence of thyroid dysfunction? // J. Thyroid. Res. — 2011. — N 3. — P. 129—143.

Brenta G., Berg G., Arias P. et al. Lipoprotein alterations, hepatic lipase activity and insulin sensitivity in subclinical hypothyroidism: response to L-T4 treatment // Thyroid. — 2007. — Vol. 17, N 5. — P. 453—460.

Demers L.M., Spencer C.A. National Academy of Clinical Bio¬chemists. Laborаtоry Medicine Practice Guidelines Laborotary diagnosis and monitoring of thyroid diseases. 2002. — https://www.aacc.org/members/nacb/Achieve/LMPG/Thyroid Diseasese.

Garber J.R., Cobin R.H., Gharib H. et al. Clinical Practice Guidlines for Hypothyroidism in adults. Cosponsored by the American Association of the Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association // Endoc. Pract. — 2012. — Vol. 18, N 6. — P. 988—1028.

Handisurya A., Pacini G., Tura A. et al. Effects of thyroxine replacement therapy on glucose metabolism in subjects with subclinical and overt hypothyroidism // Clinical Endocrinology. — 2008. — Vol. 69, N 6. — P. 963—969.

Iwen K., Schroder E., Brabant G. Thyroid hormone and the metabo¬lic syndrome // UK Eur. Thyroid J. — 2013. — N 2. — Р. 83—92.

Maratou E., Hadjidakis D.J., Peppa M. et al. Studies of insulin resistance in patients with clinical and subclinical hyperthy¬roidism // European J. Endocrin. — 2010. — Vol. 163, N 4. — P. 625—630.

Marras V., Casini M.R., Pilia S. et al. Thyroid function in obese children and adolescents // Italy Horm. Res. Pediatr. — 2010. — Vol. 73. — Р. 193—197.

Owecki M., Nikisch E., Sowinski J. Hypothyroidism has no impact on insulin sensitivity assessed with HOMA-IR in totally thyro¬idoecto¬mized patients // Acta. Clinica Belgica. — 2006. — Vol. 61, N 2. — P. 69—73.

Pacifico L., Bonci E., Ferrato F. et al. Hepatic steatosis and thyroid function tests and obese children // Int. J. Endocrinol. — 2013; 381014 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23431294

Pearce E.N. Hypothyroidism and dislipidemia: modern concepts and approaches // Current Cardiology Report. — 2004. — Vol. 6, N 6. — Р. 451—456.

Peppa M., Koliaki C., Nikolopoulos P., Raptis S.A. Sceletal muscle insulin resistance in endocrine disease // J. Biomed. Biotechnol. — 2010; 527850.www.ncbi.nlm./gov/pubmed/20300436.

Reihr T., Isa A., de Sousa G. et al. Thyroid hormones and their relation to weight status // Horm. Res. — 2008. — Vol. 70. — P. 51—57.

Wauters M., Considine R.V., Van Gaal L.F. Human leptin: from adipocite hormon to an endocrine mediator // Eur. J. Endocrinol. — 2000. — Vol. 143. — P. 293—311.

Zimmet P., Alberti K.G., Kaufman F.T. et al. IDF Consensus Group. IDF Consensus. The metabolic syndrome in children and adoles¬cents — an IDF consensus report // Pediat. Diabetes. — 2007. — Vol. 8, N 5. — P. 299—306.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження