Особливості продукції судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) у дітей із цукровим діабетом 1 типу

Олена Анатоліївна Будрейко, О. В. Морозов, Наталя Василівна Шляхова, Світлана Олександрівна Чумак

Анотація


Мета роботи — визначити сироваткові рівні судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 типу, залежно від метаболічної компенсації та рівня фізичної активності (ФА).

Матеріали та методи. У 46 дітей та підлітків 7—18 років, хворих на ЦД 1 типу, досліджували показники вуглеводного обміну, ліпідного спектра крові, вмісту VEGF у сироватці, мікроальбумінурії в ранковій порції сечі. Стан мікроциркуляції вивчали за допомогою капіляроскопії з обчисленням загального капіляроскопічного індексу (ЗКІ). Оцінювали рівень ФА протягом 7 днів, зокрема активність у школі, після школи й під час вихідних, за допомогою адаптованого модифікованого опитувальника.

Результати та обговорення. У дітей із ЦД 1 типу виявлено зниження рівня VEGF порівняно з їх здоровими однолітками ((92,9 ± 10,2) і (137,12 ± 12,5) пг/мл відповідно; р < 0,05), яке більшою мірою виявлялося в дівчат, ніж у хлопців. Погіршення мікроциркуляції супроводжувалося зростанням рівня VEGF від (71,3 ± 15,9) до (101,5 ± 19,8) пг/мл, але в межах, нижчих за контрольні показники. В усіх групах хворих з високою ФА рівень VEGF наближувався до контрольних показників, не досягаючи їх повною мірою, але найбільшим вміст VEGF виявився в групі хворих з низькою ФА на тлі оптимального глікемічного контролю ((297,3 ± 89,3) пг/мл), що супроводжувалося найвищою серед усіх груп добовою дозою екзогенного інсуліну ((1,23 ± 0,06) ОД/кг/добу). Встановлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту VEGF з рівнями атерогенних фракцій ліпопротеїдів, але не з показниками глікемії (натще, постпрандіальної, добових її коливань).

Висновки. Продукція VEGF у дітей, хворих на ЦД 1 типу, знижена, тісно пов’язана з метаболічною декомпенсацією хвороби, причому більшою мірою з дисліпідемією, ніж із дисглікемією, та може частково відновлюватися на тлі посилення фізичної активності.


Ключові слова


цукровий діабет; діти; фізична активність; судинний ендотеліальний фактор росту; дисліпідемія

Повний текст:

PDF

Посилання


Морозов О.В., Будрейко О.А. Оцінка фізичної активності у здорових та хворих на цукровий діабет дітей і підлітків (огляд літератури та власні дані) // Проблеми ендокринної патології. — 2013. — № 4. — С. 78—87.

Филиппова Н.В., Будрейко Е.А., Никитина Л.Д. и др. Сахарный диабет и его осложнения у детей и подростков. — Х.: Основа, 2005. — 300 с.

Boodhwani M., Sodha N.R., Mieno S. et al. Functional, cellular, and molecular characterization of the angiogenic response to chronic myocardial ischemia in diabetes // Circulation. — 2007. — Vol. 116. — Р. 131—137.

Brausewetter F., Jehle P.M., Jung M.F. et al. Microvascular per¬¬meability is increased in both types of diabetes and correlates differentially with serum levels of insulin-like growth factor I (IGF-I) and vascular endothelial growth factor (VEGF) // Horm. Metab. Res. — 2001. — Vol. 33, N 12. — Р. 713—720.

Ferrara N. Vascular endothelial growth factor: basic science andcli¬nical progress // Endocrine Reviews. — 2004. — Vol. 25. — Р. 581—611.

Gómez-Ambrosi J., Catalán V., Rodríguez A. et al. Involvement of serum vascular endothelial growth factor family members in the development of obesity in mice and humans // J. Nutr. Biochem. – 2010. — Vol. 21 (8). — Р. 774—780.

Gustafsson T., Ameln H., Fischer H. et al. VEGF-A splice variants and related receptor expression in human skeletal muscle following submaximal exercise // J. Appl. Physiol. — 2005. — Vol. 98, N 6. — Р. 2137—2146.

Gustafsson T., Rundqvist H., Norrbom J. et al. The influence of physical training on the angiopoietin and VEGF-A systems in human skeletal muscle // Journal of Applied Physiology. — 2007. — Vol. 103, N 3. — Р. 1012—1020.

Hagberg C.E., Falkevall A., Wang X. et al. Vascular endothelial growth factor B controls endothelial fatty acid uptake // Nature. — 2010. — Vol. 464 (7290), N 4. — Р. 917—921.

Hagberg C.E., Mehlem А., Falkevall A. et al. Endothelial fatty acid transport: role of vascular endothelial growth factor B // Physiology (Bethesda). — 2013. — Vol. 28 (2), N 3. — Р. 125—134.

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium // Pediatric. Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (suppl. 12). — 210 p.

Karpanen T., Bry M., Ollila H.M. et al. Over expression of Vascular Endothelial Growth Factor-B in Mouse Heart Alters Cardiac Lipid Metabolism and Induces Myocardial Hypertrophy // Circulation Research. — 2008. — Vol. 103. — P. 1018—1026.

Kivela R., Silvennoinen M., Lehti M. et al. Exercise-induced expression of angiogenic growth factors in skeletal muscle and in capillaries of he¬¬alt¬¬hy and diabetic mice // Cardiovasc. Diabetol. — 2008. — N 7. — Р. 13.

Marini M., Veicsteinas A. The exercised skeletal muscle: a review // European Journal Translational Myology — Myology Reviews. — 2010. — Vol. 20, N 3. — Р. 105—120.

Mika Matti Silvennoinen, Rita Rinnankoski-Tuikka, Riikka Kivelä, Maarit Lehti, Sira Torvinen, Meri Vuento and Heikki Kainulainen. Long lasting high fat feeding increases the capillary density in the skeletal muscle of mice // FASEB J. — 2010. — Vol. 24 (Meeting Abstract Supplement). — Р. 1031.6.

Oh H., Takagi H., Suzuma K. et al. Hypoxia and Vascular Endothelial Growth Factor Selectively Up-regulate Angiopoietin-2 in Bovine Microvascular Endothelial Cells // J. Biol. Chem. — 1999. — Vol. 274. — Р. 15732—15739.

Olfert I.M., Howlett R.A., Tang K. et al. Muscle-specific VEGF deficiency greatly reduces exercise endurance in mice // The Journal of Physiology. — 2009. — Vol. 587, N 8. — Р. 1755—1767.

Peczyńska J., Urban M., Urban B. et al. Assessment of growth factor levels in adolescents with type 1 diabetes mellitus and the beginning of diabetic microangiopathy // Endokrynol. Diabetol. Chor. Przemiany Materii Wieku Rozw. — 2004. — Vol.10, N 1. — Р. 41—48.

Thijs A.M., van Herpen C.M., Sweep F.C. et al. Role of endogenous vas¬cular endothelial growth factor in endothelium-dependent vasodilation in humans // Hypertension. — 2013. — Vol. 61, N 5. — Р. 1060—1065.

Wada H., Ura S., Kitaoka S. et al. Distinct characteristics of circulating vascular endothelial growth factor-a and C levels in human subjects // PLoS One. — 2011. — Vol. 6 (12). — 6 р.

Zhu X., Wu S., Dahut W.L., Parikh C.R. Risks of proteinuria

and hypertensionwith bevacizumab, an antibody against vascular endothelialgrowth factor: systematic review and me¬¬-ta-analysis // Am. J. Kidney Dis. — 2007. — Vol. 49 (2). —

Р. 186—193.

Zorena K., Mys’liwska J., Mys’liwiec M. et al. Association between vascular endothelial growth factor and hypertension in children and adolescents type I diabetes mellitus // Journal of Human Hypertension. — 2010. — Vol. 24. — Р. 755—762.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021