Особливості продукції судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) у дітей із цукровим діабетом 1 типу

Автор(и)

  • Олена Анатоліївна Будрейко ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • О. В. Морозов ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • Наталя Василівна Шляхова ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • Світлана Олександрівна Чумак ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine

Ключові слова:

цукровий діабет, діти, фізична активність, судинний ендотеліальний фактор росту, дисліпідемія

Анотація

Мета роботи — визначити сироваткові рівні судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 типу, залежно від метаболічної компенсації та рівня фізичної активності (ФА).

Матеріали та методи. У 46 дітей та підлітків 7—18 років, хворих на ЦД 1 типу, досліджували показники вуглеводного обміну, ліпідного спектра крові, вмісту VEGF у сироватці, мікроальбумінурії в ранковій порції сечі. Стан мікроциркуляції вивчали за допомогою капіляроскопії з обчисленням загального капіляроскопічного індексу (ЗКІ). Оцінювали рівень ФА протягом 7 днів, зокрема активність у школі, після школи й під час вихідних, за допомогою адаптованого модифікованого опитувальника.

Результати та обговорення. У дітей із ЦД 1 типу виявлено зниження рівня VEGF порівняно з їх здоровими однолітками ((92,9 ± 10,2) і (137,12 ± 12,5) пг/мл відповідно; р < 0,05), яке більшою мірою виявлялося в дівчат, ніж у хлопців. Погіршення мікроциркуляції супроводжувалося зростанням рівня VEGF від (71,3 ± 15,9) до (101,5 ± 19,8) пг/мл, але в межах, нижчих за контрольні показники. В усіх групах хворих з високою ФА рівень VEGF наближувався до контрольних показників, не досягаючи їх повною мірою, але найбільшим вміст VEGF виявився в групі хворих з низькою ФА на тлі оптимального глікемічного контролю ((297,3 ± 89,3) пг/мл), що супроводжувалося найвищою серед усіх груп добовою дозою екзогенного інсуліну ((1,23 ± 0,06) ОД/кг/добу). Встановлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту VEGF з рівнями атерогенних фракцій ліпопротеїдів, але не з показниками глікемії (натще, постпрандіальної, добових її коливань).

Висновки. Продукція VEGF у дітей, хворих на ЦД 1 типу, знижена, тісно пов’язана з метаболічною декомпенсацією хвороби, причому більшою мірою з дисліпідемією, ніж із дисглікемією, та може частково відновлюватися на тлі посилення фізичної активності.

Біографії авторів

Олена Анатоліївна Будрейко, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

д. мед. н., ст. наук. співр.

О. В. Морозов, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

А. В. Морозов

Наталя Василівна Шляхова, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

к. мед. н., зав. лабораторії клінічної імунології

Світлана Олександрівна Чумак, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

ст. наук. співр.

Посилання

Морозов О.В., Будрейко О.А. Оцінка фізичної активності у здорових та хворих на цукровий діабет дітей і підлітків (огляд літератури та власні дані) // Проблеми ендокринної патології. — 2013. — № 4. — С. 78—87.

Филиппова Н.В., Будрейко Е.А., Никитина Л.Д. и др. Сахарный диабет и его осложнения у детей и подростков. — Х.: Основа, 2005. — 300 с.

Boodhwani M., Sodha N.R., Mieno S. et al. Functional, cellular, and molecular characterization of the angiogenic response to chronic myocardial ischemia in diabetes // Circulation. — 2007. — Vol. 116. — Р. 131—137.

Brausewetter F., Jehle P.M., Jung M.F. et al. Microvascular per¬¬meability is increased in both types of diabetes and correlates differentially with serum levels of insulin-like growth factor I (IGF-I) and vascular endothelial growth factor (VEGF) // Horm. Metab. Res. — 2001. — Vol. 33, N 12. — Р. 713—720.

Ferrara N. Vascular endothelial growth factor: basic science andcli¬nical progress // Endocrine Reviews. — 2004. — Vol. 25. — Р. 581—611.

Gómez-Ambrosi J., Catalán V., Rodríguez A. et al. Involvement of serum vascular endothelial growth factor family members in the development of obesity in mice and humans // J. Nutr. Biochem. – 2010. — Vol. 21 (8). — Р. 774—780.

Gustafsson T., Ameln H., Fischer H. et al. VEGF-A splice variants and related receptor expression in human skeletal muscle following submaximal exercise // J. Appl. Physiol. — 2005. — Vol. 98, N 6. — Р. 2137—2146.

Gustafsson T., Rundqvist H., Norrbom J. et al. The influence of physical training on the angiopoietin and VEGF-A systems in human skeletal muscle // Journal of Applied Physiology. — 2007. — Vol. 103, N 3. — Р. 1012—1020.

Hagberg C.E., Falkevall A., Wang X. et al. Vascular endothelial growth factor B controls endothelial fatty acid uptake // Nature. — 2010. — Vol. 464 (7290), N 4. — Р. 917—921.

Hagberg C.E., Mehlem А., Falkevall A. et al. Endothelial fatty acid transport: role of vascular endothelial growth factor B // Physiology (Bethesda). — 2013. — Vol. 28 (2), N 3. — Р. 125—134.

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium // Pediatric. Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (suppl. 12). — 210 p.

Karpanen T., Bry M., Ollila H.M. et al. Over expression of Vascular Endothelial Growth Factor-B in Mouse Heart Alters Cardiac Lipid Metabolism and Induces Myocardial Hypertrophy // Circulation Research. — 2008. — Vol. 103. — P. 1018—1026.

Kivela R., Silvennoinen M., Lehti M. et al. Exercise-induced expression of angiogenic growth factors in skeletal muscle and in capillaries of he¬¬alt¬¬hy and diabetic mice // Cardiovasc. Diabetol. — 2008. — N 7. — Р. 13.

Marini M., Veicsteinas A. The exercised skeletal muscle: a review // European Journal Translational Myology — Myology Reviews. — 2010. — Vol. 20, N 3. — Р. 105—120.

Mika Matti Silvennoinen, Rita Rinnankoski-Tuikka, Riikka Kivelä, Maarit Lehti, Sira Torvinen, Meri Vuento and Heikki Kainulainen. Long lasting high fat feeding increases the capillary density in the skeletal muscle of mice // FASEB J. — 2010. — Vol. 24 (Meeting Abstract Supplement). — Р. 1031.6.

Oh H., Takagi H., Suzuma K. et al. Hypoxia and Vascular Endothelial Growth Factor Selectively Up-regulate Angiopoietin-2 in Bovine Microvascular Endothelial Cells // J. Biol. Chem. — 1999. — Vol. 274. — Р. 15732—15739.

Olfert I.M., Howlett R.A., Tang K. et al. Muscle-specific VEGF deficiency greatly reduces exercise endurance in mice // The Journal of Physiology. — 2009. — Vol. 587, N 8. — Р. 1755—1767.

Peczyńska J., Urban M., Urban B. et al. Assessment of growth factor levels in adolescents with type 1 diabetes mellitus and the beginning of diabetic microangiopathy // Endokrynol. Diabetol. Chor. Przemiany Materii Wieku Rozw. — 2004. — Vol.10, N 1. — Р. 41—48.

Thijs A.M., van Herpen C.M., Sweep F.C. et al. Role of endogenous vas¬cular endothelial growth factor in endothelium-dependent vasodilation in humans // Hypertension. — 2013. — Vol. 61, N 5. — Р. 1060—1065.

Wada H., Ura S., Kitaoka S. et al. Distinct characteristics of circulating vascular endothelial growth factor-a and C levels in human subjects // PLoS One. — 2011. — Vol. 6 (12). — 6 р.

Zhu X., Wu S., Dahut W.L., Parikh C.R. Risks of proteinuria

and hypertensionwith bevacizumab, an antibody against vascular endothelialgrowth factor: systematic review and me¬¬-ta-analysis // Am. J. Kidney Dis. — 2007. — Vol. 49 (2). —

Р. 186—193.

Zorena K., Mys’liwska J., Mys’liwiec M. et al. Association between vascular endothelial growth factor and hypertension in children and adolescents type I diabetes mellitus // Journal of Human Hypertension. — 2010. — Vol. 24. — Р. 755—762.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження