Вплив гестаційної гіпотироксинемії на перебіг вагітності та ранню неонатальну адаптацію новонароджених

Наталія Анатоліївна Бєлих

Анотація


Мета роботи — оцінити вплив гестаційної гіпотироксинемії на перебіг вагітності та неонатальну адаптацію в новонароджених.

Матеріали та методи. Проаналізовано медичну документацію 948 пар мати/дитина та результатів скринінгу новонарод­жених на вроджений гіпотиреоз. У 252 вагітних оцінювали гіпофізарно­тиреоїдну функцію за рівнем тиреотропіну, вільного тироксину та вільного трийодтироніну.

Результати та обговорення. Доведено, що гестаційна гіпотироксинемія негативно впливала на перебіг вагітності та перинатального періоду, що виявлялося зростанням частоти анемії вагітної, матково­плацентарної дисфункції, гестозу другої половини вагітності, загрози переривання вагітності, народження дітей з малою масою тіла, обтяженого перебігу періоду ранньої неонатальної адаптації з формуванням неонатальної гіпертиреотропінемії та гіпербілірубінемії.

Висновки. З метою запобігання негативному впливу йодного дефіциту на функціонування гіпофізарно­тиреоїдної системи матері та плода доцільно проводити антенатальну йодну профілактику. 


Ключові слова


йодний дефіцит; гіпофізарно-тиреоїдна система; гестаційна гіпотироксинемія; вагітність; новонароджений

Повний текст:

PDF

Посилання


Балаболкин М.И., Клебанов Е.М., Креминский В.М. Фундаментальная и клиническая тиреоидология. — М.: Медицина, 2007. — 814 с.

Маменко М.Є., Єрохіна О.І., Бєлих Н.А. та ін. Епідеміологічні маркери існування йодного дефіциту на сході України // Перінатологія та педіатрія. — 2010. — № 3. — С. 74—77.

Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. — М.: МедиаСфера, 2012. — 312 с.

Фадеев В.В., Перминова С.Г., Ходжаева З.С. Беременность и заболевания щитовидной железы // Рос. мед. журн. — 2008. — № 2. — С. 38—41.

Cignini P., Cafa E.V., Giorlando C. et al. Thyroid physiology and common diseases in pregnancy: review of literature // J. Prenat. Med. — 2012. — N 6 (4). — P. 64—71.

De Groot L., Abalovich M., Alexander E.K. et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2012. — Vol. 97 (8). — P. 2543—2565.

Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum // Thyroid. — 2011. — Vol. 21 (10). — P. 1—46.

Leung A.M., Pearce E.N., Braverman L.E. Iodine Nutrition in Pregnancy and Lactation // Endocr. Metab. Clin. North Am. — 2011. — N 40 (4). — Р 765—777.

World Health Organization/International Council for the Control of the Iodine Deficiency Disorders / United Nations Childrens Fund (WHO/ICCIDD/UNICEF). Assessment of the iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. — Geneva: WHО, 2007.

Zimmermann M.B. Iodine deficiency // Endocr. Rev. — 2009. — Vol. 30 (4). — P. 376—408.

Zimmermann M.B. Iodine deficiency in pregnancy and the effects of maternal iodine supplementation on the offspring: a review // Am. Clin. Nutr. — 2009. — Vol. 89. — P. 668—672.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019