Клініко-гормональні зв’язки при вторинній аменореї в дівчат-підлітків

Тетяна Анатоліївна Начьотова

Анотація


Мета роботи — з’ясувати зв’язки між клінічними симптомами і рівнем статевих гормонів у крові при вторинній аменореї (ВА) у дівчат­підлітків.

Матеріали та методи. Проведено клінічне та гормональне (естрадіол (Е2), тестостерон (Т), прогестерон (ПГ)) обстеження 147 13—17­річних пацієнток із ВА і 68 дівчат із регулярним менструальним циклом (група порівняння). Враховували характер менструальної функції (МФ) до виникнення ВА, частоту раннього і пізнього менархе, тривалість затримки менструації, наявність гірсутизму, розміри матки і зміну структури яєчників за даними УЗД органів малого таза, типи кольпоцитограм (КЦГ), індекс маси тіла (ІМТ), бал розвитку вторинних статевих ознак (БРВСО).

Результати та обговорення. У пацієнток із ВА виявлено закономірні зв’язки Е2 і Т з ІМТ, БРВСО, характером МФ до виникнення ВА. Встановлено зв’язок Е2 і ПГ із тривалістю ВА, а Т — із наявністю гірсутизму. У той же час у хворих із ВА були відсутні зв’язки статевих гормонів з розмірами матки і структурою яєчників, типом КЦГ, віком менархе.

Висновки. У дівчат­підлітків із ВА зберігаються зв’язки статевих гормонів з такими клінічними ознаками, як ІМТ, БРВСО, характер МФ до виникнення ВА, тривалість ВА, наявність гірсутизму. Дані про невідповідність типу КЦГ, розмірів матки й рівня Е2 в сироватці крові можуть свідчити про порушення рецептивності матки до Е2 як одну з ланок патогенезу ВА в період пубертату.


Ключові слова


дівчата-підлітки; вторинна аменорея; естрадіол; тестостерон; прогестерон

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Захурдаева Л.Д. Эстрогены: биологические и фармакологические эффекты // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2010. — № 8. — С. 41—45.

Карпущенко Н.А. Роль эндокринных и иммунных нарушений в генезе олигоменореи и аменореи у девочек-подростков при нервной анорексии: автореф. дис. …канд. мед. наук. — СПб, 2011. — 20 с.

Кутлубаева Э.Р. Клинико-патогенетическое обоснование лечения больных с синдромом поликистозных яичников: автореф. дис. ...канд. мед. наук. — Челябинск, 2008. — 21 с.

Левенец С.А., Начетова Т.А. Индекс свободного эстрадиола при вторичной аменорее у девочек-подростков // Український журнал дитячої ендокринології. — 2013. — № 4. — С. 20—23.

Леонова З.А., Флоренсов В.В. Синтез и функции женских половых гормонов // Сибирский медицинский журнал. — 2013. — № 2. — С. 10—16.

Левенець С.О., Начьотова Т.А., Перевозчиков В.В. та ін. Поширеність розладів функції статевої системи серед сучасних дівчаток та дівчат-підлітків та чинники ризику їх виникнення // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2010. — № 6. — С. 94—96.

Трифонова Е.В. Оптимизация диагностики и лечения девочек-подростков с гипогонадотропным гипогонадизмом: автореф. дис. ...канд. мед. наук: спец.: 14.00.01 «Акушерство и гинекология». — М., 2009. — 25 с.

Diamanti-Kandarakis E., Dunaif А. Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome revisited: an update on mechanisms and implicati­­ons // Endocr. Rev. — 2012. — Vol. 33, N 6. — P. 981—1030.

Gleicher N., Kim A., Weghofer A. et al. Hypoandrogenism in association with diminished functional ovarian reserve // Hum. Reprod. — 2013. — Vol. 28, N 4. — P. 1084—1091.

Idkowiak J., Lavery G.G., Dhir V. et al. Premature adrenarche: novel lessons from early onset androgen excess // Eur. J. Endocrinol. — 2011. — Vol. 165 (2). — P. 189—207.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021