Досвід роботи з дітьми, хворими на цукровий діабет, у школі самоконтролю

Автор(и)

  • Пилип Григорович Прудиус Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр
  • Оксана Олексіївна Фіщук Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • Наталія Іванівна Гуріна Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр
  • Ірина Олексіївна Тромпінська Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр
  • Наталія Валеріївна Костюк Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр
  • Світлана Дмитрівна Князевич Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр

Ключові слова:

цукровий діабет, діти, навчання, самоконтроль

Анотація

У статті представлено багаторічний досвід навчання дітей різних вікових груп та їх батьків у школі самоконтролю у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі.

Матеріали та методи. Проаналізовано навчання 213 дітей із цукровим діабетом (ЦД) різних вікових груп. Розроблено схеми індивідуального навчання у вигляді лекцій, індивідуальних занять, а також анкет та щоденників самоконтролю.

Результати та обговорення. У процесі роботи визначено основні пріоритети навчання дітей, хворих на ЦД, а саме: самостійний моніторинг глікемії та кетонурії, правильний якісний і кількісний підбір раціону харчування, здатність коригувати інсулінотерапію з урахуванням зміни в харчуванні та фізичних навантаженнях у реальних умовах, освоєння методики й техніки введення інсуліну, поняття гіпоглікемії. Одержані результати дають змогу досягнути реалістичних коротко­ і довготривалих цілей у нормалізації вуглеводного обміну.

Висновки. Процес навчання проводиться з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дитини, що передбачає належне формування реалізації особливого способу життя та затвердження нових психологічних установок, спрямованих на подолання щоденних труднощів, пов’язаних із хворобою. Це потребує інтегративного підходу, перш за все з боку самого пацієнта, а також з боку батьків дитини, лікаря, психолога та вихователя.

Біографії авторів

Пилип Григорович Прудиус, Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр

к. мед. н., головний лікар, обласний спеціаліст
Департаменту охорони здоров‘я та курортів ОДА, відповідальний за методичну роботу
за фахом «Ендокринологія», заслужений лікар України

Оксана Олексіївна Фіщук, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

О.О. Fischuk

Наталія Іванівна Гуріна, Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр

N.I. Gurina

Ірина Олексіївна Тромпінська, Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр

I.O. Trompinska

Наталія Валеріївна Костюк, Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр

N.V. Kostyuk

Світлана Дмитрівна Князевич, Вінницький обласний клінічний високо­спеціалізований ендокринологічний центр

S.D. Knyazyevych

Посилання

Большова О.В., Антропова О.В., Лукашук І.В. та ін. Психологічні аспекти в системі навчання самоконтролю дітей, хворих на цукровий діабет // Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 4 (52). — С. 56—61.

Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А., Щербачева Л.Н. Сахарный диабет у детей и подростков. — М., 2002. — С. 186—189.

Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. — М., 1984. — С. 56—57.

Носкова В.А. Научное обоснование сестринской модели организации терапевтического обучения детей, больных сахарным диабетом. Тема диссертации и автореферата по ВАК 14.02.03. — 2011. — С. 22—23.

Перший крок до Європейських стандартів життя людей з діабетом // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2010. — № 2 (26). — С. 23—26.

Проект Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет I типу в дітей».

Прудиус П.Г., Северин О.В. Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер. Досвід організації школи хворих на цукровий діабет у Вінницькому обласному клінічному ендокринологічному диспансері // Международный эндокринологический журнал. — 2007. — № 6 (12). — С. 55—57.

Тронько Н.Д., Ефимов Д.А., Сахарова Ю.В. Методология немедикаментозного лечения, обучения и самоконтроля больных сахарным диабетом: Монография. — К.: Медкнига, 2008.

Филина Н.Ю. и др. Опыт дифференцированного обучения больных детей и подростков в школе сахарного диабета // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2010. — Т. 89, № 5. — С. 63—68.

Штабровська Т. Організація занять школи самоконтролю та соціальної адаптації хворих на цукровий діабет // Управління закладом охорони здоров’я. — 2013. — № 6. — С. 16—25.

Kim H., Elmi A., Henderson C.L. et al. Characteristic of children with type 1 diabetes and persistent suboptimal glycemic control // J. Clin. Res. Pediatr. Endocrinol. — 2012. — Vol. 4, N 2. — P. 82—88.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження