Залежність нервово-психічного розвитку та неврологічного статусу дітей раннього віку від функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи

Автор(и)

  • Г. О. Шлєєнкова Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine

Ключові слова:

гіпофізарно-тиреоїдна система, нервово-психічний розвиток, діти раннього віку

Анотація

Мета роботи — вивчити взаємозв’язок між рівнем нервово­психічного розвитку дитини, характером ураження нервової системи та функціональним станом гіпофізарно­тиреоїдної осі.

Матеріали та методи. На базі будинку дитини обстежено 123 пацієнтів віком від 2 до 12 місяців. Оцінювали неврологічний статус та коефіцієнт психічного розвитку (КПР), визначали рівень тиреотропного гормона (ТТГ) та загального тироксину (Т4).

Результати та обговорення. Обстежені вихованці будинку дитини мали високу частоту неврологічних розладів – (94,1 ± 2,2) %. У структурі неврологічних порушень домінував синдром затримки статокінетичного, психічного і передмовленнєвого розвитку ((49,2 ± 4,7) %; p < 0,001). У третини обстежених спостерігалася напруга у функціонуванні гіпофізарно­тиреоїдної системи, рівень ТТГ перевищував 4,0 мОд/л ((27,1 ± 4,1) %). Найбільш вираженими ці зміни були в пацієнтів із синдромом затримки статокінетичного, психічного й передмовленнєвого розвитку ((32,7 ± 6,1) %; p < 0,05).

Висновки. Характер і виразність неврологічних змін залежать від функціонального стану гіпофізарно­тиреоїдної системи. Гіпертиреотропінемія найчастіше супроводжує клінічні вияви синдрому затримки статокінетичного, психічного та передмовленнєвого розвитку. Між рівнем ТТГ та КПР спостерігається виражений зворотний кореляційний зв’язок (р = –0,68), а між рівнем загального Т4 та КПР — помірний прямий кореляційний зв’язок (р = 0,52).

 

Біографія автора

Г. О. Шлєєнкова, Харківська медична академія післядипломної освіти

Ганна Олександрівна Шлєєнкова, аспірант кафедри підліткової медицини

Посилання

Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Фундаментальная и клиническая тиреодология: Учеб. пособ. — М.: Медицина, 2007. — 816 с.

Бєлих Н.А., Маменко М.Є., Єрохіна О.І. Вплив гіпофізарно-тиреоїдної дезадаптації плода на розвиток та стан здоров’я дітей грудного віку // Современная педиатрия. — 2011. — № 1 (35). — С. 142—144.

Кияев А.В., Савельев Л.И., Герасимова Л.Ю. и др. Референтные значения тиреотропного гормона и распространенность субклинических нарушений функции щитовидной железы у подростков в регионе легкого йодного дефицита // Проблемы эндокринологии. — 2008. — № 4 (54). — С. 14—17.

Козловська Г.В. «ГНОМ»: Методичний посібник. — М., 2007. — 152 c.

Маменко М.Е. Профилактика йодного дефицита (к вопросу о необходимости принятия национальной программы) // Современная педиатрия. — 2010. — № 2. — С. 39—45.

Мартинюк В.Ю., Зінченко С.М. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи: навчально-методичний посібник. — К.: Інтермед, 2005. — 416 c.

Наказ МОЗ України від 20.03.2008 № 149 Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років.

Наказ МОЗ України від 27.04.2006 № 254 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія».

Самсонова Л.Н., Касаткина Э.П. Нормативы уровня тиреотропного гормона в крови: современное состояние проблемы // Проблемы эндокринологии. — 2007. — Т. 53, № 6. — С. 40—42.

McQuillen P.S. Selective vulnerability in the developing central nervous system // Pediatric Neurology. — 2004. — N 4. — P. 227—235.

Perlman J.M. Summary proceedings from the neurology group on hypoxic-ischemic encephalopathy // Pediatrics. — 2006. — N 3. — P. 28—33.

Practical Paediatric Endocrinology in a Limited Resource Setting / Editor Zacharin M. – Melburne, Australia, 2011. – 320 p.

Raymond J., LaFranchi S.H. Fetal and neonatal thyroid function: review and summary of significant new findings // Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. — 2010. — N 17 (1). — Р. 1—7.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження