Нові можливості в терапії цереброваскулярних порушень у дітей і підлітків із цукровим діабетом 1 типу

Д. А. Мітельов

Анотація


Мета роботи — визначити можливість фармакологічної корекції цереброваскулярних порушень у дітей та підлітків із цукровим діабетом (ЦД) 1 типу.

Матеріали та методи. У 75 дітей 8—18 років із ЦД 1 типу проведено комплексне дослідження стану нервової системи з детальним вивченням церебральної гемодинаміки та особливостей когнітивного функціонування. Для корекції виявлених порушень запропонована терапевтична схема, до якої входить ендотеліопротектор L­аргінін і нейропротектор цитиколін із подальшою порівняльною оцінкою отриманих результатів.

Результати та обговорення. У всіх дітей та підлітків із ЦД 1 типу встановлено клінічні вияви ураження центральної нервової системи (ЦНС). Вони представлені вегетативними і психоемоційними порушеннями, астенічним і цефалгічним синд­ромами, когнітивними порушеннями, дисомнією, дрібновогнищевими неврологічними симптомами, які свідчать про судинну та метаболічну дисфункцію ЦНС. Виявлено патологічні зміни церебральної гемодинаміки у вигляді порушення лінійної швидкості кровотоку по магістральних артеріях головного мозку, порушення пружно­еластичних властивостей судинної стінки, нестійкого судинного тонусу. Після проведеного курсу лікування зареєстровано позитивну динаміку щодо провідних клінічних симптомів і показників мозкового кровотоку в дітей та підлітків основної групи із ЦД 1 типу.

Висновки. Уведення ендотеліопротектора L­аргініну та нейропротектора цитиколіну в схеми лікування пацієнтів із неврологічними виявами ЦД 1 типу дає змогу достовірно зменшити когнітивну дисфункцію, астенічні вияви, вегетативні порушення, частоту й вираженість цефалгічного синдрому на тлі нормалізації показників церебральної гемодинаміки та енергетичного метаболізму головного мозку.


Ключові слова


цукровий діабет; діти; підлітки; цереброваскулярна патологія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Волошин П.В., Пашковська Н.В., Пашковський В.М., Маковійчук А.А. Диференційні особливості клінічного перебігу гострих порушень мозкового кровообігу у хворих на цукровий діабет залежно від його типу // Вісник наукових досліджень. — 2007. — № 3 (48). — С. 19—21.

Кособян Е.П. и др. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии цереброваскулярного поражения у пациентов с сахарным диабетом // Сахарный диабет. — 2012. — № 1. — С. 42—48.

Маньковский Б.Н. Головной мозг как мишень сахарного диабета // Здоров’я України (тематичний номер). — 2011. — № 4. — С. 1—2.

Маркин С.П. Неврологические проявления сахарного диабета // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковского. — 2015. — Т. 3, № 1. — С. 105—109.

Морозова О.Г. Применение нейропротекторов при неврологических осложнениях сахарного диабета // Здоров’я України. — 2003. — № 65. — С. 15—21.

Хижняк О.О., Тихонова Т.М., Барабаш Н.Є. Формування хронічних ускладнень цукрового дiабету 1 типу залежно вiд особ­ливостей перебiгу захворювання (огляд лiтератури та власнi спостереження) // Проблеми ендокринної патологiї. — 2014. — № 4. — С. 83—94.

Энерт А.В., Иванов С.Н., Самойлова Ю.Г. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии и прогрессировании сосудистых осложнений сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков // Сибирский медицинский журнал. — 2010. — Т. 25, № 2. — Вып. 1. — С. 39—43.

Banson B.B. Diabetic microangiopathy in human toes // Am. J. Pathol. — 2006. — N 45. — P. 41.

Esko J. Wiltshire et al. Endothelial Dysfunction Relates to Folate Status in Children and Adolescents With Type 1 Diabetes // Diabetes. — 2002. — Vol. 51, N 7. — Р. 2282—2286.

Farkas K., Jermendy G., Herold M. et al. Impairment of the NO/cGMP pathway in the fasting and postprandial state in type 1 diabetes mellitus // Experimental and clinical endocrinology & diabetes: official journal, German Society of Endocrinology and German Diabetes Association. — 2004. — N 112 (5). — P. 258—263.

Gärtner V., Eigentler T.K. Pathogenesis of diabetic macro– and microangiopathy // Clin. Nephrol. — 2008. — N 70 (1). — Р. 1—9.

Putaala J. Type 1 Diabetes Mellitus and Ischemic Stroke: Clinical Features and Long-Term Prognosis // Neurology. — 2011. — N 76 (21). — Р. 1831—1837.

Rodriguez R. et al. Carotid intima-media thickness in pediatric type 1 diabetic patients // Diabetes Care. — 2007. — N 30. — Р. 2599—2602.

Secrest A.M. at al. Predictors of and survival after incident stroke in type 1 diabetes // Diab. Vasc. Dis. Res. — 2012. — Vol. 9, N 4. — Р. 1—8.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020