Алгоритм обстеження і технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту. Методичні рекомендації

С. І. Турчина

Повний текст:

PDF

Посилання


Барышева Е.С. Роль микроэлементов в функциональном и структурном гомеостазе щитовидной железы (клинико-экспериментальное исследование) // Междунар. эндокринол. журн. — № 7 (31). — 2010. — С. 15—25.

Галкина Н.В., Трошина Е.А., Мазурина Н.В. Влияние генетических факторов на результат терапии диффузного эутиреоидного зоба // Проблемы эндокринологии. — 2009. — Т. 55, № 1. — С. 14—19.

Громова О.А., Торшин И.Ю., Кошелева Н.Г. Молекулярные синер­гисты йода: новые подходы к эффективной профилактике и терапии йоддефицитных заболеваний у беременных // РМЖ. — 2011. — Т. 19, № 1 (Мать и дитя. Акушерство и гинекология). — С. 51—59.

Зелінська Н.Б., Терещенко А.В., Руденко Н.Г. Стан надання допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні у 2012 році та перспективи її розвитку // Укр. журн. дитячої ендокринології. — 2012. — № 1 — С. 31—39.

Корзун В.Н., Котикович Ю.С., Антонюк І.Ю. та ін. Роль мікроелементів у етіології йододефіцитних захворювань // Проблеми харчування. — 2011. — № 3—4. — С. 29—35.

Маменко М.Є. Йододефіцитні захворювання: сучасні підходи до профілактики та корекції // Укр. журн. дитячої ендокринології. — 2013. — № 1 — С. 35—42.

Маменко М.Є. Методи коррекції йодного дефіциту: порівняльний аналіз ефективності // Міжнар. ендокринол. журн. — 2009. — № 1 (19). — С. 46—50.

Маменко М.Є., Бугаєнко О.О. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей із дифузним нетоксичним зобом // Междунар. журн. педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2012. — № 2 (2). — С. 45—51.

Моллаева Н.Р. Психическое здоровье детей, проживающих в йододефицитном регионе (клинико-эпидемиологическое исследование) // Междунар. эндокринол. журн. — 2009. — № 6 (24). — С. 52—60.

Пархоменко Л.К., Ещенко А.В. Патология пищеварительной системы у детей и подростков с заболеваниями щитовидной железы // Здоровье ребенка. — 2010. — № 5 (26). — С. 107—112.

Плехова О.І. та ін. Імунологічна реактивність дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: зб. наук. праць. — 2012. — Вип. 23. — С. 328—339.

Плехова О.І. та ін. Прогноз перебігу дифузного нетоксичного зоба у підлітків, що мешкають в умовах легкого йододефіциту: метод. реком. // Укр. журн. дитячої ендокринології. — 2013. — № 1. — С. 43—49.

Плехова О.І., Кашкалда Д.А., Волкова Ю.В. и др. Дисбаланс микроэлементов и витаминов у подростков с диффузным нетоксическим зобом и сопутствующей дискинезией желче­выводящих путей // Лікарська справа. — 2014. — № 2 (10). — С. 33—38.

Плехова О.І., Кирилова О.О., Турчина С.І. Стан когнітивної сфери підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб, які мешкають в умовах легкого йододефіциту // Пробл. ендокрин. патології. — 2014. — № 3. — С.47—53.

Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» (Наказ МОЗ України № 254 від 7.04.2006) / Під ред. Н.Б. Зелінської. — К.: МОЗ України, 2006. — 94 с.

Рустембекова С.А., Тлиашинова А.М. Многокомпонентная система в развитии заболеваний щитовидной железы (йод и эндо-экзогенные фактори. Селен и щитовидная железа // Клини­ческая и экспериментальная тиреодология. — 2010. — Т. 7, № 2. — С. 7—18.

Савченко О.В., Тюпелеев П.А., Гололобова С.С. Содержание микроэлементов в крови городских детей с диффузным нетоксическим зобом // Гигиена и санитария. — 2010. — № 1. — С. 27—29.

Турчина С.И., Плехова Е.И., Багацкая Н.В. и др. Особенности клинико-анамнестических данных у детей с диффузным нетокси­­ческим зобом, проживающих в условиях слабого йододефици­та // Перинатология и педиатрия. — 2012. — № 3. — С. 121—124.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021