Автоімунний полігландулярний синдром 1 типу в дітей: клінічний випадок у сибсів

А. В. Солнцева, О. Ю. Загребаєва, Н. О. Пєскова, О. Б. Князькiна, О. Б. Бараш, Н. М. Кiзевич

Анотація


Автоімунний полігландулярний синдром 1 типу (АПС 1) — тяжке захворювання, яке рідко трапляється у практиці педіатра. Клінічні ознаки АПС 1 досить різноманітні, нові компоненти захворювання можуть маніфестувати в будь-якому віці. Важлива їх своєчасна діагностика, тому що деякі вияви можуть загрожувати життю хворого. У статті наведено власне клінічне спостереження перебігу АПС 1 у рідних брата і сестри. Показано важливість лікарського спостереження за всіма дітьми в сім’ї, яка має дитину з АПС 1.


Ключові слова


автоімунний полігландулярний синдром; діти; сибси

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гриффина Дж., Охеды С. Физиология эндокринной системы / Пер. с англ. — М.: Бионом. Лаборатория знаний, 2008. — С. 422—553.

Дедов И.И. Детская эндокринология. — М., 2006. — С. 179—184.

Орлова Е.М. Генетические основы и клинические варианты аутоиммунного полигландулярного синдрома 1 типа: Автореф. дис. — 2006. — 135 с.

Руководство по детской эндокринологии: пер. с англ. / Под ред. Ч.Г.Д. Брука, Р.С. Браун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 342 с.

Эндокринология / Под ред. Лавин Н.; Пер с англ. — М.: Практика, 1999. — 946 с.

Lima K., Abrahamsen T.G., Wolff A.B. et al. Hypoparathyroidism and autoimmunity in the 22q11.2 deletion syndrome // Eur. J. of Endocrinol. — 2011. — Vol. 165. — P. 345—352.

Nakamura Y., Matsumoto T., Tamakoshi A. et al. Prevalence

of idiopatic hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism in Japan // J. Epidemiol. — 2000. — Vol. 10. — N 1. — P. 29—33.

Winer K.K., Sinaii N., Reynolds J. et al. Long-Term Treatment of 12 Children with Chronic Hypoparathyroidism: A Randomized Trial Comparing Synthetic Human Parathyroid Hormone 1—34 versus Calcitriol and Calcium // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2010. — Vol. 95, N 6. — P. 2680—2688.

Winer K.K., Yanovski J.A., Sarani B., Cutler Jr. A randomized, crossover trial of once-daily vs twice-daily human parathyroid hormone 1—34 in the treatment of hypoparathyroidism // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 1998. — Vol. 83. — P. 3480—3486.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019