Особливості розумової працездатності учнів із дифузним нетоксичним зобом

Т. В. Пересипкіна, Т. П. Костенко

Анотація


Мета роботи — оцінити вплив дифузного нетоксичного зоба (ДНЗ) на рівень розумової працездатності (РП) дітей у різні періоди статевого розвитку.

Матеріали та методи. Для вивчення динаміки РП використано коректурний метод за допомогою таблиць В.Я. Анфімова. Рівень РП оцінювали серед дівчат і хлопців із ДНЗ (основна група — 205 дітей) і серед однолітків без збільшення щитоподібної залози (група зіставлення — 518 школярів) з урахуванням досягнутого рівня статевого розвитку (стадія раннього та власне пубертату).

Результати та обговорення. Відмінності в показниках РП залежно від наявності дифузного збільшення щитоподібної залози в дітей дає підстави вважати ДНЗ чинником, здатним зумовлювати реакцію на навчальне навантаження. Встановлено, що серед дітей із ДНЗ реєструються нижчі показники швидкості й точності виконання роботи, найскладніший для них початок тижня.

Висновки. Оцінку динаміки РП школярів необхідно використовувати для вибору або корекції навчального навантаження, особливо для дітей на ранніх стадіях статевого розвитку та із ДНЗ.


Ключові слова


розумова працездатність; статевий розвиток; дифузний нетоксичний зоб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Долбова С.И., Надеждин Д.С., Сотникова Е.Н., Щеплягин Л.А. Йодный дефицит и интеллект // Русск. медицинский журнал. — 2006. — № 19. — С. 1380—1381.

Жуков А.О. Психические расстройства, возникающие в условиях дефицита йода // Междунар. эндокринол. журнал. — 2009. — № 5 (23). — С. 77—87.

Заикина А.Л., Калиниченко И.А. Психофизиологические аспекты умственной утомляемости учеников общеобразовательных заведений различного типа // 1 Конгресс Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья. — М., 2008. — С. 69—70.

Крукович Е.В., Жданова Л.А., Лучанинова В.Н. Рисковые периоды формирования здоровья детей и подростков // Педиатрия. — 2007. – Т. 86, № 2. — С. 103—110.

Лебединець Н.В. Особливості динаміки розумової працездатності, успішності та активності школярів під впливом різних педагогічних технологій // Гігієна населених місць. — К., 2009. — № 53. — С. 351—357.

Моллаева Н.Р. Психическое здоровье детей, проживающих в йододефицитном регионе (клинико-эпидемиологическое исследование) // Междунар. эндокринол. журнал. — 2009. — № 6 (24). — С. 52—60.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020