Сімейний варіант нефрогенного нецукрового діабету в дитини раннього віку

О. В. Шушляпіна, О. А. Будрейко

Анотація


Представлено клінічний випадок діагностики нефрогенного нецукрового діабету у хлопчика двох з половиною років.
У дитини з клінічними ознаками цукрового діабету встановлено його сімейну нефрогенну форму на підставі відомостей про сімейний характер поліурії та її виникнення в дитини в ранньому віці, наявність гіпертермії і блювання незрозумілого генезу, негативну пробу з антидіуретичним гормоном і позитивну реакцію на лікування гіпотіазидом.
У дітей, які мають клінічні й лабораторні ознаки цукрового діабету за відсутності позитивної динаміки діурезу у відповідь на введення препаратів десмопресину, доцільно проводити діагностичну пробу з препаратами гіпотіазиду для заперечення нефрогенної (ниркової) форми захворювання.


Ключові слова


нефрогенний нецукровий діабет; антидіуретичний гормон; діти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Балаболкин М.И. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний: руководство / М.И. Балаболкин, Е.М. Клебанова, В.М. Креминская. — М.: Издательская группа «Москва-Медиа», 2002. — 751 с. — С. 163.

Брук Ч.Г., Браун Р.С. Руководство по детской эндокринологии. — М.: Издательская группа «ГЭОТАР-медиа», 2009. — 342 с. — С. 206.

Дедов И. И. Эндокринология: Национальное руководство / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. — М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008. — 1072 с. — С. 673.

Лукьянчиков В.С. Несахарный диабет и синдром полиурии-полидипсии [Електронний ресурс] / В.С. Лукьянчиков // Российский медицинский журнал. — 2013. — Режим доступа до ресурса: http://www.rmj.ru/articles/endokrinologiya/Nesaharnyy_diabet_i_sindrom_polidipsii-poliurii/.

Смирнов В.В. Несахарный диабет у детей [Электронный ресурс] / В.В. Смирнов, И.С. Мавричева // Лечащий врач. — 2005. — Режим доступа до ресурса: http://www.lvrach.ru/2005/08/4532883/.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019