Взаємозв’язок серотоніну з показниками метаболічного статусу в дітей з ожирінням

О. Ю. Загребаєва

Анотація


Мета роботи — визначити взаємозв’язки серотоніну з показниками метаболічного статусу в дітей з різними формами ожиріння.

Матеріали та методи. Досліджено 253 дітей пубертатного віку з різними формами ожиріння віком від 9,5 до 17,11 року. Пацієнтів з ожирінням поділили на групи залежно від індексу маси тіла (ІМТ): група 1 — 186 дітей з аліментарним (а); група 2 — 67 пацієнтів з морбідним (м) (ІМТ більше 35 кг/м2) ожирінням. Групу контролю (к) склали 80 однолітків з нормальною масою тіла віком від 10 до 17,9 року ((14,4 ± 2) року; р = 0,5), ІМТ — (14,4 ± 2) кг/м2 (р = 0,0001). Виміряні антропометричні показники, зібрані анамнестичні дані. У всіх дітей визначили основні показники ліпідного обміну, глюкози; рівні кортизолу, пролактину, інсуліну, С­пептиду, АКТГ, лептину, нейропептиду Y, допаміну, греліну, серотоніну. Розраховані індекси: HOMA­IR, QUICKI.

Результати та обговорення. У дітей з ожирінням виявлено статистично значуще збільшення значень серотоніну (рк­а = 0001 і рм­к = 0005), лептину (ра­к = 0,0001; рм­а = 0,001; рм­к = 0,0001) і допаміну (р = 0,02) порівняно з контролем; зниження — нейропептиду Y (ра­к = 0,0001; рм­к = 0,0001; рм­а = 0,3) і греліну (ра­к = 0,0001; рм­к = 0,0001; pа­м = 0,3). Виявлено пряму кореляцію між показниками серотоніну й допаміну (р = 0005), С­пептиду (р = 0,02) при морбідній формі ожиріння. У пацієнтів з аліментарним ожирінням відзначено прямий зв’язок серотоніну з допаміном (р = 0005), нейропептидом Y (р = 0,04), тригліцеридами (р = 0,003), масою тіла (р = 0,04) і зростом при народженні (р = 0,02). Зворотна кореляція серотоніну з HOMA­IR відзначена в дівчаток з аліментарним ожирінням (р = 0,03). У хлопчиків з аліментарним ожирінням виявлено негативний зв’язок значень серотоніну і АКТГ (р = 0,04).

Висновки. Встановлено статистично значуще збільшення значень серотоніну в дітей з морбідним (р = 0005) і аліментарним ожирінням (р = 0,001) порівняно з групою контролю. Виявлено достовірну кореляцію між показниками серотоніну, допаміну (р = 0005) і С­пептиду (р = 0,02) при морбідній формі ожиріння. У пацієнтів з аліментарним ожирінням відзначено позитивний зв’язок серотоніну з допаміном (р = 0005), тригліцеридами (р = 0,003); негативний — із нейропептидом Y (р = 0,04), масою тіла (р = 0,04) і зростом при народженні (р = 0,02). Виявлено достовірну кореляцію значень серотоніну і HOMA­IR (р = 0,03) у дівчаток з аліментарним ожирінням. Спостерігалася негативна кореляція рівнів серотоніну з АКТГ (р = 0,04) у хлопчиків з аліментарним ожирінням.

 


Ключові слова


ожиріння; діти; серотонін; серотонінергічна система; метаболічні параметри

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bertrand R.L., Senadheera S., Markus I. et al. A Western diet increases serotonin availability in rat small intestine // Endocrino­logy. — 2011. — Vol. 152. — P. 36—47.

Boyer W.R., Johnson T.M., Fitzhugh E.C. et al. The Associations Between Increasing Degrees of HOMA-IR and Measurements of Adiposity Among Euglycemic U.S. Adults // Metab Syndr Relat Disord. — 2016. — Jan 20. [Epub ahead of print].

Brisbois T.D. et al. Early markers of adult obesity: a review // Obes rew. — 2012. — N 4. — P. 347—367.

Crane J.D., Palanivel R., Mottillo E.P. et al. Inhibiting peripheral serotonin synthesis reduces obesity and metabolic dysfunction by promoting brown adipose tissue thermogenesis // Nat. Med. — 2015. — Vol. 21. — P.166—172.

Hannon J., Hoyer D. Molecular biology of 5-HT receptors // Behav. Brain Res. — 2008. — Vol. 195. — P.198—213.

Haub S., Ritze Y., Ladel I. et al. Serotonin receptor type 3 antagonists improve obesity-associated fatty liver disease in mice // J. Pharmacol. Exp. Ther. — 2011. — Vol. 339. — P. 790—798.

Hodge S., Bunting B.P., Carr E. et al. Obesity, Whole Blood Serotonin and Sex Differences in Healthy Volunteers // Obes. Facts. — 2012. — N 5. — P. 399—407.

Kim H., Toyofuku Y., Lynn F.C. et al. Serotonin regulates pancreatic beta cell mass during pregnancy // Nat. Med. — 2010. — Vol. 16. — P. 804—808.

Kim H.J., Kim J.H., Noh S. et al. Metabolomic analysis of livers and serum from high-fat diet induced obese mice // J. Proteome Res. 2011. — Vol. 10. — P. 722—731.

Kim K., Oh C.M., Ohara-Imaizumi M. et al. Functional role

of serotonin in insulin secretion in a diet-induced insulin-resistant state // Endocrinology. — 2015. — Vol. 156. —

P. 444—452.

Kirilly E., Gonda X., Bagdy G. Antidepressants, stressors and the serotonin 1A receptor // Neuropsychopharmacol Hung. — 2015. — Vol. 17, N 2. — P. 81—89.

Lesurtel M., Graf R., Aleil B. et al. Platelet-derived serotonin mediates liver regeneration. Science. — 2006. — Vol. 312. — P. 104—107.

Matsuda M., Imaoka T., Vomachka A.J. et al. Serotonin

regulates mammary gland development via an autoc­­rine-paracrine loop // Dev. Cell. — 2004. — Vol. 6. —

P. 193—203.

Namkung J., Kim H., Park S. Peripheral Serotonin: a New Player in Systemic Energy Homeostasis // Mol. Cells. — 2015. — Vol. 38, N 12. — P. 1023—1028.

Oh C.M., Namkung J., Go Y. et al. Regulation of systemic energy homeostasis by serotonin in adipose tissues // Nat. Commun. — 2015. — Vol. 6. — P. 6794. pp. 51—66.

Ohara-Imaizumi M., Kim H., Yoshida M. et al. Serotonin regulates glucose-stimulated insulin secretion from pancreatic β cells during pregnancy // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2013. — Vol. 110. —

P. 19420—19425.

Yadav V.K., Ryu J.H., Suda N. et al. Lrp5 controls bone formation by inhibiting serotonin synthesis in the duodenum // Cell. — 2008. — Vol. 135. — P. 825—837.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020