Низькорослість: удосконалення діагностики та вибір оптимальної тактики лікування

О. В. Большова, О. Я. Самсон, Н. А. Спринчук, О. А. Вишневська, Н. М. Музь, І. В. Лукашук, В. Г. Пахомова, Т. О. Ткачова

Анотація


Мета роботи — визначити алгоритм діагностики та лікування хворих із низькорослістю з урахуванням індивідуальних особливостей клінічного перебігу захворювання та ауксологічних і гормональних показників.

Матеріали та методи. Обстежено 41 пацієнта з ідіопатичною низькорослістю віком від 4 до 18 років (17 дітей препубертатного віку і 24 у період пубертату); 65 пацієнтів (середній вік (8,13 ± 1,23) року) з ознаками внутрішньоутробної затримки росту і 32 молодих дорослих віком 1923 роки із соматотропною недостатністю, що виникла в дитинстві.

В усіх хворих визначали вміст гормона росту (ГР) (базальний рівень і пік викиду на тлі фармакологічних тестів з інсуліном/клонідином) та рівень інсуліноподібного фактора росту­1 (ІФР­1) радіоімунологічним методом за допомогою стандартних наборів Irma (Immunotech, Чехія). Перед початком лікування препаратами рекомбінантного ГР проводили тест генерації ІФР­1 в один або у два етапи. У молодих дорослих із соматотропною недостатністю досліджували рівень С­реактивного пептиду, аполіпопротеїнів А1 і В високочутливим імунотурбідиметричним методом у плазмі крові перед та на тлі лікування препаратами рекомбінантного ГР.

Результати та обговорення. Результати тесту генерації ІФР­1 були відправними при прийнятті рішення про початкову дозу препаратів рекомбінантного ГР. Дітям препубертатного віку препарати призначали 0,033 мг/кг на добу, а дітям пубертатного віку або з незадовільною динамікою росту 0,05 мг/кг на добу. На тлі терапії препаратами рекомбінантного ГР відзначали достовірне збільшення рівня ІФР­1 у плазмі крові. Тривалий дефіцит ендогенного ГР у молодих дорослих асоціюється з достовірним підвищенням рівня С­реактивного білка та дисбалансом аполіпопротеїдів А1 і В у плазмі крові.

Висновки. Для пацієнтів з низькорослістю внаслідок затримки внутрішньоутробного розвитку терапія препаратами рекомбінантного ГР ефективна з метою корекції росту; у молодих дорослих із соматотропною недостатністю така терапія сприяє зниженню серцево­судинного ризику.

 


Ключові слова


низькорослість; діагностика; лікування; тест генерації інсуліноподібного фактора росту-1; цинку сульфат; аналог люліберину; С-реактивний білок; аполіпопротеїни А1, В

Повний текст:

PDF

Посилання


Большова О.В., Вишневська О.А., Музь В.А. та ін. Стан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці (огляд літератури та власні спостереження) // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 4 (68). — C. 65—69.

Большова О.В., Пахомова В.Г. Вміст ессенціальних мікроелементів в волоссі дітей з низькорослістю внаслідок соматотропної недостатності // «ScienceRise» (Medical Science). — 2016. — № 4/3 (21). — C. 58—64.

Большова О.В., Пахомова В.Г., Спринчук Н.А. Вміст цинку в організмі дітей та підлітків з соматотропною недостатністю // Лікарська справа. — 2013. — №5 (1122). — C. 70—75.

Большова О.В., Самсон О.Я., Спринчук Н.А. та ін. Ідіопатична низькорослість: клініко-діагностичні критерії // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2013. — № 1 (42). — C. 52—58.

Спринчук Н.А., Самсон О.Я., Большова О.В. Лікування хворих з низькорослістю із збереженою соматотропною функцією гіпофізу // Лікарська справа. — 2014. — № 12. — С. 69—76.

Albertsson-Wikland K., Aronson A.S., Gustafsson J. et al. Dose-dependent effect of growth hormone on final height in children with short stature without growth hormone deficiency // J. Clin. E ndocrinol. Metab. — 2008. — Vol. 93. — P. 4342—4350.

Binder G., Schwarze C.P., Ranke M.B. Identification of short stature caused by SHOX defects and therapeutic effect of recombinant human growth hormone // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2000. — Vol. 85, N 1. — Р. 245—249.

Blair J.C., Camacho-Hübner C., Miraki Moud F. et al. Standard and low-dose IGF-I generation tests and spontaneous growth hormone secretion in children with idiopathic short stature // Clin. Endocrinol. (Oxf). — 2004. — Vol. 60, N 2. — P. 163—168; discussion 161—162.

Blum W.F., Cotterill A.M., Postel-Vinay M.C. et al. Improvement of diagnostic criteria in growth hormone insensitivity syndrome: solutions and pitfalls. Pharmacia Study Group on Insulin-like Growth Factor I Treatment in Growth Hormone Insensitivity Syndromes // Acta Paediatr. Suppl. — 1994. — Vol. 399. — P. 117—124.

Capalbo D., Mattace Raso G., Esposito A. et al. Cluster of cardiometabolic risk factors in children with GH deficiency: a prospective, case-control study // Clin. Endocrinol. (Oxf.). — 2014. — Vol. 80, N 6. — P. 856—862.

Cohen P., Germak J., Rogol A.D. et al. Variable degree of growth hormone (GH) and insulin-like growth factor (IGF) sensitivity in children with idiopathic short stature compared with GH-deficient patients: evidence from an IGF-based dosing study of short children // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2010. — Vol. 95, N 5. — P. 2089—2098.

Cohen P., Rogol A.D., Weng W. et al. Efficacy of IGF-based growth hormone (GH) dosing in nonGH-deficient (nonGHD) short stature children with low IGF-I is not related to basal IGF-I levels // Clin. Endocrinol. (Oxf.) — 2013. — Vol. 78. — P. 405—414.

Cohen P., Rogol A.D., Deal C.L. et al. Consensus statement on the diagnosis and treatment of children with idiopathic short stature: a summary of the Growth Hormone Research Society, the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, and the European Society for Paediatric Endocrinology Workshop // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2008. — Vol. 93, N 11. — P. 4210—4217.

Cotterill A.M., Camacho-Hübner C., Duquesnoy P., Savage M.O. Changes in serum IGF-I and IGFBP-3 concentrations during the IGF-I generation test performed prospectively in children with short stature // Clin. Endocrinol. (Oxf.). — 1998. — Vol. 48, N 6. — P. 719—724.

Edouard T., Grünenwald S., Gennero I. et al. Prevalence of IGF1 deficiency in prepubertal children with isolated short stature // Eur. J. Endocrinol. — 2009. — Vol. 161. — P. 43—50.

El Kholy M., Mella P., Rashad M. et al. Growth hormone/IGF-I axis and growth hormone receptor mutations in idiopathic short stature // Horm. Res. Paediatr. — 2011. — Vol. 76, N 5. — P. 300—306.

Goddard A.D., Covello R., Luoh S.M. et al. Mutations of the growth hormone receptor in children with idiopathic short stature // N. Engl. J. Med. —1995. — Vol. 333, N 17. — Р.1093—1098.

Hujeirat Y., Hess O., Shalev S., Tenenbaum-Rakover Y. Growth hormone receptor sequence changes do not play a role in determining height in children with idiopathic short stature // Horm. Res. — 2006. — Vol. 65, N 4. — Р. 210—216.

Jan M. Wit. Idiopathic short stature // J. Clin. Res. Pediatr. Endocrinol. — 2015. — Vol. 7, suppl. 1. — P. 22.

Juanes M., Guercio G., Marino R. et al. Three novel IGF1R mutations in microcephalic patients with prenatal and postnatal growth impairment // Clin. Endocrinol. (Oxf.). — 2015. — Vol. 82, N 5. — P. 704—711.

Lindsay R., Feldkamp M., Harris D. et al. Growth standards and the prevalence of growth hormone deficiency // J. Pediatr. — 1994. — Vol. 125. — P. 29—35.

Mayo-Wilson E., Junior J.A., Imdad A. et al. Zinc supplementation for preventing mortality, morbidity, and growth failure in children aged 6 months to 12 years of age // Cochrane Database Syst. Rev. — 2014. — Vol. 15, N 5:CD009384.

Mei X., Atkinson D. Lipid-free apolipoprotein A-I structure: insights into HDL formation and atherosclerosis development // Arch. Med. Res. — 2015. — Jun 3. — pii: S0188-4409(15)00132-0.

Park P., Cohen P. Insulin-like growth factor I (IGF-I) measurements in growth hormone (GH) therapy of idiopathic short stature (ISS) // Growth Horm. IGF Res. — 2005. — Vol. 15, suppl. A. — P. 13—20.

Pediatric Endocrinology: A Practical Clinical Guide, Second Edition / Sally Radovick , Margaret H. MacGillivray (eds.) // Humana press. — 2013. — P. 73—99.

Pedicelli S., Peschiaroli E., Violi E., Cianfarani S. Controversies in the definition and treatment of idiopathic short stature (ISS) // J. Clin. Res. Pediatr. Endocrinol. — 2009. — Vol. 1, N 3. — P. 105—115.

Ranke M.B. Towards a consensus on the definition of idiopathic short stature // Horm. Res. — 1996. — Vol. 45. — P. 64—66.

Ranke M.B., Savage M.O., Chatelain P.G. et al. Long-term treatment of growth hormone insensitivity syndrome with IGF-I. Results of the European Multicentre Study. The Working Group on Growth Hormone Insensitivity Syndromes // Horm. Res. — 1999. — Vol. 51, N 3. — P. 128—134.

Ranke M.B., Traunecker R., Martin D.D. et al. IGF-I and IGF binding protein-3 levels during initial GH dosage step-up are indicators of GH sensitivity in GH-deficient children and short children born small for gestational age // Horm. Res. — 2005. — Vol. 64, N 2. — P. 68—76.

Ranke M.B. Sensitivity to IGF-I in short children born small for gestational age // J. Endocrinol. Invest. — 2006. — Vol. 29, suppl. 1. — P. 21—26.

Rosenfeld R.G., Buckway C., Selva K. et al. Insulin-like growth factor (IGF) parameters and tools for efficacy: the IGF-I generation test in children // Horm. Res. — 2004. — Vol. 62, suppl. 1. — P. 37—43.

Rappaport R. Growth hormone deficiency: optimizing therapy and new issues // Indian J. Pediatr. — 2012. — Vol. 79, N 2. — P. 224—228.

Saenger P. Partial growth hormone insensitivity — idiopathic short stature is not always idiopathic // Acta Paediatr. — 1999. — Vol. 88, N 428. — P. 194—198.

Şıklar Z., Kocaay P., Çamtosun E. et al. The effect of recombinant growth hormone treatment in children with idiopathic short stature and low insulin-like growth factor-1 levels // J. Clin. Res. Pediatr. Endocrinol. — 2015. — Vol. 7, N 4. — P. 301—306.

Sotos J.F., Tokar N.J. Growth hormone significantly increases the adult height of children with idiopathic short stature: comparison of subgroups and benefit // Int. J. Pediatr. Endocrinol. — 2014. — Vol. 1. — P. 15.

Smyczynska J., Hilczer M., Stawerska R., Lewinski A. Significant increase of IGF-I concentration and of IGF-I/IGFBP-3 molar ratio in generation test predicts the good response to growth hormone (GH) therapy in children with short stature and normal results of GH stimulating tests // NeuroEndocrinol. Lett. — 2013. — Vol. 34, N 3. — P. 222—228.

Teissier R., Flechtner I., Colmenares A. et al. Characterization and prevalence of severe primary IGF1 deficiency in a large cohort of French children with short statur // Eur. J. Endocrinol. — 2014. —

Vol. 170. — P. 847—854.

Wit J.M., Clayton P.E., Rogol A.D. et al. Idiopathic short stature: definition, epidemiology, and diagnostic evaluation // Growth Horm. IGF Res. — 2008. — Vol. 18. — P. 89—110.

Wit J.M., Duyvenvoorde H.A., van Scheltinga S.A. et al. Genetic analysis of short children with apparent growth hormone insensitivity // Horm. Res. Paediatr. — 2012. — Vol. 77. — P. 320—333.

Wit J.M., Oostdijk W., Losekoot M. et al. Mechanisms in endo­crinology: Novel genetic causes of short stature // Eur. J. Endocrinol. — 2016. — Vol. 174, N 4. — P. 145—173.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021