Кваліметричний аналіз інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами досліджень за напрямком «дитяча ендокринологія» (2001—2014 рр.)

М. Л. Водолажський, Т. П. Сидоренко, Т. В. Фоміна, Т. В. Кошман

Анотація


Мета роботи — надати інформаційно­аналітичну оцінку науковому продукту, створеному за результатами досліджень у напрямку «дитяча ендокринологія», за допомогою кваліметричного методу.

Матеріали та методи. Проаналізовано кількісні показники інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами 37 науково­дослідних робіт (НДР), що виконувалися в період 2001—2014 рр. за тематичними напрямками дитячої ендокринології. Вибірково проаналізовано облікові картки 15 НДР, в яких представлено бібліографічний опис наукових медичних документів, створених за результатами 5 НДР, які виконувались у 2001—2005 рр.; 5 НДР, які виконувались у 2006—2010 рр., 5 НДР за 2011—2014 рр., згідно з методикою кваліметричної оцінки.

Результати та обговорення. Результати аналізу НДР, виконаних у період 2001—2014 рр., показали, що строки виконання НДР за напрямком «дитяча ендокринологія» за останній період знизилися до 3­х років, але кількість наукових праць у межах одного дослідження зросла з 18 до 56 документів. Зросла і кількість науковців­авторів, збільшився особистий внесок кожного члена колективу у створення наукового продукту.

Структура інформаційного ресурсу теж змінилася. Більше уваги автори почали приділяти електронним виданням. Серед інноваційних документів останніми роками широко представлені нововведення та методичні документи. Активність учених щодо створення об’єктів інтелектуальної власності теж значно збільшилася.

Базова оцінка публікаційних матеріалів дослідження за 15 років становить у середньому 25,70 бала, що характеризує оптимальний (високий) рівень публікування результатів наукових робіт за напрямком «дитяча ендокринологія». Базова оцінка інноваційних ресурсів НДР за 15 років становить у середньому 5,24 бала, що характеризує оптимальний (високий) рівень розвитку інноваційних процесів у цьому напрямку.

Висновки. Результати кваліметричного аналізу інформаційних та інноваційних ресурсів НДР, виконаних за напрямком «дитяча ендокринологія», показали необхідність виконання таких аналітичних досліджень, що дасть змогу визначити результативність наукових пошуків в окремих установах і колективах, встановити стан і тенденції розвитку науки в галузі.

 


Ключові слова


науково-дослідні роботи; інформаційні та інноваційні ресурси; кваліметричний метод оцінки.

Посилання


Воробьев К.П. Европейская политика оценки технологий здравоохранения // Український медичний часопис. — 2014. — № 2. — С. 142—150.

Коренев М.М. та ін. Методика кваліметричної оцінки інформаційного та інноваційного ресурсів науково-дослідної роботи (базова модель) // Інформаційний лист МОЗ України. — 2014. — № 48. — Вип. 1. — 4 с.

Коренєв М.М. та ін. Теоретичне підґрунтя створення моделі оцінки інформаційного та інноваційного ресурсу дослідницьких робіт у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2014. — № 6. — С. 178—185.

Обвінцева Г.І., Скубак С.П. Аналіз науково-технічної діяльності України за даними фонду НДДКР і дисертацій Українського інституту науково-технічної і економічної інформації // Науково-технічна інформація. — 2014. — № 2 (60). — С. 17—22.

П’ятчаніна Т.В. та ін. Технологія комплексного оцінювання інноваційного потенціалу результатів науково-дослідних робіт медико-біологічної спрямованості // Науково-технічна інформація. — 2011. — № 1 (47). — С. 8—12.

Рибачук В.П. Методологічні проблеми оцінювання продуктивності наукової діяльності // Наука та наукознавство. — 2013. — № 2. — С. 46—51.

Шаробчиев Ю.Г. Исследование наукометрических методов для мониторинга продуктивности научной деятельности // Меди­цинские новости. — 2013. — № 6. — С. 13—19.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019