Віддалені наслідки гістіоцитозу з клітин Лангерганса: органні й гормональні порушення

О. Хижняк, М. Мінков, Г. Бронін

Анотація


У статті представлено аналіз літератури та власні дослідження авторів з питань діагностики віддалених наслідків гістіо­цитозу з клітин Лангерганса (Langerhans cell histiocytosis — LCH), а також клінічної картини, лікування й довгострокового моніторингу хворих, які перенесли захворювання в дитячому віці.
LCH — гранулематозне захворювання, в основі якого лежить аномальна проліферація і накопичення в органах і тканинах патологічних мієлоїдних клітин, які фенотипічно схожі з клітинами Лангерганса. LCH належить до рідкісних захворювань і його можна характеризувати як мієлоїдну пухлину, яка має запальні властивості. Місцеві та системні запальні ефекти призводять до формування гранульоми й пошкодження тканин у різних органах. Клінічний спектр LCH коливається від одного кісткового ураження (моносистемне ураження; SS-LCH) до ушкодження кількох органів (багатосистемний LCH; МS-LCH). За останні десятиліття різко скоротилася смертність від MS-LCH: при використанні адекватної терапії виживаність пацієнтів становить до 85—90 %. Проте у віддалений період значна частина осіб, які вижили, мають віддалені наслідки захворювання, які впливають на якість їхнього життя. Наявність віддалених наслідків LCH зумовлена передовсім локалізацією патологічного процесу, а ступінь їх тяжкості — деструкцією тканини і утворенням рубців. Вивчення клінічної картини LCH і його віддалених наслідків дає змогу зробити висновок про те, що органні й гормональні порушення (наприклад, центральний нецукровий діабет) часто визначаються вже під час встановлення діагнозу і їх можна розглядати як вияв основного захворювання. Інші патологічні процеси (наприклад, нейродегенеративне ушкод­­ження центральної нервової системи) розвиваються поступово і клінічно маніфестують через місяці, роки й навіть десятиліття. Усе це створює складнощі у проведенні довгострокового рутинного моніторингу для визначення пізніх ефектів захворювання.


Ключові слова


гістіоцитоз із клітин Лангерганса; віддалені наслідки; пізні ефекти; ускладнення; довгострокове спостереження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


A multicentre retrospective survey of Langerhans’ cell histiocytosis: 348 cases observed between 1983 and 1993. The French Langerhans’ Cell Histiocytosis Study Group // Arch. Dis. Child. — 1996. — Vol. 75 (1). — Р. 17—24.

Abla O., Egeler R.M., Weitzman S. Langerhans cell histiocytosis: Current concepts and treatments // Cancer Treat Rev. — 2010. — Vol. 36 (4). — Р. 354—359.

Abla O., Weitzman S., Minkov M. et al. Diabetes insipidus in Langerhans cell histiocytosis: When is treatment indicated? // Pediatric blood & cancer. — 2009. — Vol. 52 (5). — Р. 555—556.

Allen C.E., Ladisch S., McClain K.L. How I treat Langerhans cell histiocytosis // Blood. — 2015. — Vol. 126 (1). — Р. 26—35.

Arceci R.J., Brenner M.K., Pritchard J. Controversies and new approaches to treatment of Langerhans cell histiocytosis // Hema­­tology/oncology clinics of North America. — 1998. — Vol. 12 (2). — Р. 339—357.

Bernstrand C., Sandstedt B., Ahstrom L., Henter J.I. Long-term follow-up of Langerhans cell histiocytosis: 39 years’ experience at a sin­­gle centre // Acta paediatrica. — 2005. — Vol. 94 (8). —

Р. 1073—1084.

Berres M.L., Lim K.P., Peters T. et al. BRAF-V600E expression in pre­­cursor versus differentiated dendritic cells defines clinically distinct LCH risk groups // J. Experim. Med. — 2014. — Vol. 211 (4). — Р. 669—683.

Boztug K., Frimpong-Ansah K., Nanduri V.R. et al. Intraocular Langerhans cell histiocytosis in a neonate resulting in bilateral loss of vision // Pediatric blood & cancer. — 2006. — Vol. 47 (5). — Р. 633—635.

Braier J., Chantada G., Rosso D. et al. Langerhans cell histiocytosis: retrospective evaluation of 123 patients at a single institution // Pediatr. Hematol. Oncol. — 1999. — Vol. 16 (5). — Р. 377—385.

Braier J., Ciocca M., Latella A. et al. Cholestasis, sclerosing cholangitis, and liver transplantation in Langerhans cell Histiocytosis // Medical and pediatric oncology. — 2002. — Vol. 38 (3). — Р. 178—182.

Braunstein G.D., Kohler P.O. Pituitary function in Hand Shuller Chri­­s­­tian disease // N. Engl. J. Med. — 1972. — Vol. 286. — Р. 1225—1229.

Braunstein G.D., Raiti S., Hansen J.W., Kohler P.O. Response of growth retarded patients with Hand-Schuller-Christian disease to growth hormone therapy // N. Engl. J. Med. — 1975. — Vol. 292. — Р. 332—333.

Broadbent V., Gadner H. Current therapy for Langerhans cell histiocytosis // Hematology/oncology clinics of North America. — 1998. — Vol. 12 (2). — Р. 327—338.

Broadbent V., Pritchard J. Diabetes insipidus associated with Langerhans cell histiocytosis: is it reversible? // Medical and pediatric oncology. — 1997. — Vol. 28 (4). — Р. 289—293.

Broadbent V., Pritchard J., Yeomans E. Etoposide (VP16) in the treatment of multisystem Langerhans cell histiocytosis (histiocytosis X) // Med. Pediatr. Oncol. — 1989. — Vol. 17 (2). — Р. 97—100.

Brown N.A., Furtado L.V., Betz B.L. et al. High prevalence of somatic MAP2K1 mutations in BRAF V600E—negative Langerhans cell histiocytosis // Blood. — 2014. — Vol. 124 (10). — Р. 1655—1658.

Ceci A., de Terlizzi M., Colella R. et al. Etoposide in recurrent childhood Langerhans’ cell histiocytosis: an Italian cooperative study // Cancer. — 1988. — Vol. 62 (12). — Р. 2528—2531.

Chakraborty R., Hampton O.A., Shen X. et al. Mutually exclusive recurrent somatic mutations in MAP2K1 and BRAF support a central role for ERK activation in LCH pathogenesis // Blood. — 2014. — Vol. 124 (19). — Р. 3007—3015.

Chatkin J.M., Bastos J.C., Stein R.T., Gaiger A.M. Sole pulmonary involvement by Langerhans’ cell histiocytosis in a child // Eur. Respir. J. — 1993. — Vol. 6 (8). — Р. 1226—1228.

Concepcion W., Esquivel C.O., Terry A. et al. Liver transplantation in Langerhans’ cell histiocytosis (histiocytosis X) // Semin. Oncol. — 1991. — Vol. 18 (1). — Р. 24—28.

Consensus Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Growth Hormone (GH) Deficiency in Childhood and Adolescence: Summary Statement of the GH Research Society // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. — 2000. — Vol. 85, N 11.

Cook D.M., Yuen K.C., Biller B.M. et al. American Association of Clinical E. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for growth hormone use in growth hormone-deficient adults and transition patients — 2009 update // Endocr. Pract. — 2009. — 15 (Suppl. 2). — Р. 1—29.

Davidson L., McComb J.G., Bowen I., Krieger M.D. Craniospinal Langerhans cell histiocytosis in children: 30 years’ experience at

a single institution // J. Neurosurg. Pediatr. — 2008. — Vol. 1 (3). — Р. 187—195.

Di Iorgi N., Napoli F., Allegri A.E. et al. Diabetes insipidus-diagnosis and management // Horm. Res. Paediatr. — 2012. — Vol. 77 (2). — Р. 69—84.

Donadieu J., Egeler R.M., Pritchard J. Langerhans cell histiocytosis: a clinical update // Histiocytic disorders of children and adults / S. Weitzman, R.M. Egeler. — Cambridge, 2005. — Р. 95—129.

Donadieu J., Rolon M.A., Pion I. et al. Incidence of growth hormone deficiency in pediatric-onset Langerhans cell histiocytosis: efficacy and safety of growth hormone treatment // J. Clin. Endocrinol. Metabol. — 2004. — Vol. 89 (2). — Р. 604—609.

Donadieu J., Rolon M.A., Thomas C. et al. Endocrine involvement in pediatric-onset Langerhans’ cell histiocytosis: a population-based study // The Journal of pediatrics. — 2004. — Vol. 144 (3). — Р. 344—350.

Feldges A.J., Imbach P., Pluss H.J. et al Therapy of juvenile disseminated histiocytosis X. First results of a prospective study at the pediatric section of the Swiss Work Group for Clinical Cancer Research (SAKK) // Schweiz. Med. Wochenschr. — 1980. — Vol. 110 (23). — Р. 912—915

Gadner H., Grois N., Arico M. et al. A randomized trial of treatment for multisystem Langerhans’ cell histiocytosis // J. Pediatr. — 2001. — Vol. 138 (5). — Р. 728—734.

Gadner H., Grois N., Potschger U. et al. Improved outcome in multisystem Langerhans cell histiocytosis is associated with therapy intensification // Blood. — 2008. — Vol. 111 (5). — Р. 2556—2562.

Gadner H., Heitger A., Grois N. et al. Treatment strategy for disseminated Langerhans cell histiocytosis. DAL HX-83 Study Group // Med. Pediatr. Oncol. — 1994. — Vol. 23 (2). — Р. 72—80.

Gadner H., Heitger A., Ritter J. et al. Langerhans cell histiocytosis in childhood—results of the DAL-HX 83 study // Klin. Padiatr. — 1987. — Vol. 199 (3). — Р. 173—182.

Gadner H., Minkov M., Grois N. et al. Therapy prolongation improves outcome in multisystem Langerhans cell histiocytosis // Blood. — 2013. — Vol. 121 (25). — Р. 5006—5014.

Garg S., Mehta S., Dormans J.P. Langerhans cell histiocytosis of the spine in children. Long—term follow-up // The Journal of bone and joint surgery American volume. — 2004. — 86—A (8). — Р. 1740—1750.

Grois N., Fahrner B., Arceci R.J. et al. Central nervous system disease in Langerhans cell histiocytosis // The Journal of pediatrics. — 2010. — Vol. 156 (6). — P. 873—81, 81 e1.

Grois N., Flucher-Wolfram B., Heitger A. et al. Diabetes insipidus in Langerhans cell histiocytosis: results from the DAL-HX 83 study // Medical and pediatric oncology. — 1995. — Vol. 24 (4). — Р. 248—256.

Grois N., Potschger U., Prosch H. et al. Risk factors for diabetes insipidus in langerhans cell histiocytosis // Pediatric blood & cancer. — 2006. — Vol. 46 (2). — Р. 228—233.

Grois N., Prayer D., Prosch H. et al. Course and clinical impact of magnetic resonance imaging findings in diabetes insipidus associated with Langerhans cell histiocytosis // Pediatric blood & cancer. — 2004. — Vol. 43 (1). — Р. 59—65.

Grois N., Prayer D., Prosch H., Lassmann H., Group CLC-o. Neuropathology of CNS disease in Langerhans cell histiocytosis // Brain: a journal of neurology. — 2005. — Vol. 128 (Pt 4). — Р. 829—838.

Ha S.Y., Helms P., Fletcher M. et al. Lung involvement in Langerhans’ cell histiocytosis: prevalence, clinical features, and outcome // Pediatrics. — 1992. — Vol. 89 (3). — Р. 466—469.

Haupt R., Minkov M., Astigarraga I. et al. Langerhans cell histiocytosis (LCH): guidelines for diagnosis, clinical work-up, and treatment for patients till the age of 18 years // Pediatric blood & cancer. — 2013. — Vol. 60 (2). — Р. 175—184.

Haupt R., Nanduri V., Calevo M.G. et al. Permanent consequences in Langerhans cell histiocytosis patients: a pilot study from the Histiocyte Society—Late Effects Study Group // Pediatric blood & cancer. — 2004. — Vol. 42 (5). — Р. 438—444.

Ho Yuen V., Jordan D.R., Brownstein S. et al. Bilateral perioptic nerve lesions in a patient with Langerhans-cell histiocytosis // Can. J. Ophthalmol. — 2003. — Vol. 38 (6). — Р. 496—500.

Howell S.J., Wilton P., Shalet S.M. Growth hormone replacement in patients with Langerhan’s cell histiocytosis // Archives of disease in childhood. — 1998. — Vol. 78 (5). — Р. 469—473.

Howell S.J., Wilton P., Shalet S.M. Growth hormone replacement in patients with Langerhan’s cell histiocytosis // Arch. Dis. Child. — 1998. — Vol. 78. — Р. 469—473.

Job O.M., Schatz N.J., Glaser J.S. Visual loss with Langerhans cell histiocytosis: multifocal central nervous system involvement // J. Neuroophthalmol. — 1999. — Vol. 19 (1). — Р. 49—53.

Komp D.M., Trueworthy R., Hvizdala E., Sexauer C. Predniso­­lone, methotrexate, and 6-mercaptopurine in the treatment of histiocytosis X // Cancer Treat Rep. — 1979. — Vol. 63 (11—12). — Р. 2125—2126.

Ladisch S. Histiocytosis // Butterworth’s International Medical Reviews: Pediatrics / M.L.N. Willoughby, S.E. Siegel. — London: Butterworth Scientific, 1982. — Р. 95—109.

Ladisch S., Gadner H. Treatment of Langerhans cell histiocytosis-evolution and current approaches // Brit. J. Cancer Suppl. — 1994. — Vol. 23. — Р. S41—46.

Lahey M.E., Lahey M.E., Histiocytosis X-comparison of three treatment regimens // J. Pediatr. — 1975. — Vol. 87 (2). — Р. 179—183.

Lahey M.E. Prognostic factors in histiocytosis X // Am. J. Pediatr. Hematol. Oncol. — 1981. — Vol. 3 (1). — Р. 57—60.

Lau L.M., Stuurman K., Weitzman S. Skeletal Langerhans cell histiocytosis in children: permanent consequences and health-related quality of life in long-term survivors // Pediatric blood & cancer. — 2008. — Vol. 50 (3). — Р. 607—612.

Maghnie M., Cosi G., Genovese E. et al. Central diabetes insipidus in children and young adults // N. Engl. J. Med. — 2000. — Vol. 343 (14). — Р. 998—1007.

Maghnie M., Villa A., Arico M. et al. Correlation between magnetic resonance imaging of posterior pituitary and neurohypophyseal function in children with diabetes insipidus // J. Clin. Endocrinol. Metabol. — 1992. — Vol. 74 (4). — Р. 795—800.

Marchand I., Barkaoui M.A., Garel C. et al. Central diabetes insipidus as the inaugural manifestation of Langerhans cell histi­ocytosis: natural history and medical evaluation of 26 children and adolescents // J. Clin. Endocrinol. Metabol. — 2011. — Vol. 96 (9). — Р. E1352—60.

McClain K.L. Drug therapy for the treatment of Langerhans cell histiocytosis // Expert Opin. Pharmacother. — 2005. — Vol. 6 (14). — Р. 2435—2441.

McLelland J., Broadbent V., Yeomans E. et al. Langerhans cell his­­tiocytosis: the case for conservative treatment // Arch. Dis. Child. — 1990. — Vol. 65 (3). — Р. 301—303.

Minkov M. Multisystem Langerhans cell histiocytosis in children: current treatment and future directions // Paediatric drugs. — 2011. — Vol. 13 (2). — Р. 75—86.

Minkov M., Steiner M., Potschger U. et al. Reactivations in multisystem Langerhans cell histiocytosis: data of the international LCH registry // J. Pediatr. — 2008. — Vol. 153 (5). — P. 700—705.

Molitch M.E., Clemmons D.R., Malozowski S. et al. Evaluation and Treatment of Adult Growth Hormone Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline // J. Clin. Endocrinol. Metabol. — 2011. — Vol. 96. — Р. 1587—1609.

Morimoto A., Ikushima S., Kinugawa N. et al. Improved outcome in the treatment of pediatric multifocal Langerhans cell histiocytosis: Results from the Japan Langerhans Cell Histiocytosis Study Group-96 protocol study // Cancer. — 2006. — Vol. 107 (3). — Р. 613—619.

Morimoto A., Kobayashi R., Maeda M. et al. Impact of reactivation on the sequelae of multi-system Langerhans cell histiocytosis patients // Pediatric blood & cancer. — 2008. — Vol. 50 (4). — P. 931—932.

Nanduri V.R., Bareille P., Pritchard J., Stanhope R. Growth and endocrine disorders in multisystem Langerhans’ cell histiocytosis // Clin. Endocrinol. (Oxf). — 2000. — Vol. 53 (4). — Р. 509—515.

Nanduri V.R., Jarosz J.M., Levitt G. et al. Basilar invagination as a sequela of multisystem Langerhans’ cell histiocytosis // J. Pediatr. — 2000. — Vol. 136 (1). — Р. 114—118.

Nanduri V.R., Pritchard J., Chong W.K. et al. Labyrinthine invo­lvement in Langerhans’ cell histiocytosis // Int. J. Pediatr. Otorhi­nolaryngol. — 1998. — Vol. 46 (1—2). — Р. 109—115.

Nanduri V.R., Pritchard J., Levitt G., Glaser A.W. Long term morbidity and health related quality of life after multi-system Langer­hans cell histiocytosis // Eur. J. Сancer. — 2006. — Vol. 42 (15). — Р. 2563—2569.

Ober K.P., Alexander E.Jr., Challa V.R. et al. Histiocytosis X of the hypothalamus // Neurosurgery. — 1989. — Vol. 24 (1). — Р. 93—95.

Odame I., Li P., Lau L. et al. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis: a variable disease in childhood // Pediatric blood & cancer. — 2006. — Vol. 47 (7). — Р. 889—893.

Pollono D., Rey G., Latella A. et al. Reactivation and risk of sequelae in Langerhans cell histiocytosis // Pediatric blood & cancer. — 2007. — Vol. 48 (7). — Р. 696—699.

Pritchard J., Taylor D.S., Moore A.T. Histiocytosis X: an ophthal­mological review // Br. J. Ophthalmol. — 1985. — Vol. 69 (1). — Р. 7—14.

Prosch H., Grois N., Bokkerink J. et al. Central diabetes insipidus: Is it Langerhans cell histiocytosis of the pituitary stalk? A diagnostic pitfall // Pediatric blood & cancer. — 2006. — Vol. 46 (3). — Р. 363—366.

Prosch H., Grois N., Prayer D. et al. Central diabetes insipidus as presenting symptom of Langerhans cell histiocytosis // Pediatric blood & cancer. — 2004. — Vol. 43 (5). — P. 594—599.

Rami B., Schneider U., Wandl-Vergesslich K. et al. Primary hypothyroidism, central diabetes insipidus and growth hormone deficiency in multisystem Langerhans cell histiocytosis: a case report // Acta paediatrica. — 1998. — Vol. 87 (1). — Р. 112—114.

Ronceray L., Potschger U., Janka G. et al. Pulmonary involvement in pe­­diatric-onset multisystem Langerhans cell histiocytosis: effect on co­­urse and outcome // The Journal of pediatrics. — 2012. — Vol. 161 (1). — 129—33 e1—3.

Tazi A., Soler P., Hance A.J. Adult pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis // Thorax. — 2000. — Vol. 55 (5). — Р. 405—416.

Titgemeyer C., Grois N., Minkov M. et al. Pattern and course of single-system disease in Langerhans cell histiocytosis data from the DAL-HX 83- and 90-study // Medical and pediatric oncology. — 2001. — Vol. 37 (2). — Р. 108—114.

Vassallo R., Ryu J.H., Colby T.V. et al. Pulmonary Langerhans’-cell histiocytosis // N. Engl. J. Med. — 2000. — Vol. 342 (26). — Р. 1969—1978.

Willis B., Ablin A., Weinberg V. et al. Disease course and late sequelae of Langerhans‘ cell histiocytosis: 25-year experience at the University of California, San Francisco // Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology. — 1996. — Vol. 14 (7). — Р. 2073—2082.

Womer R.B., Anunciato K.R., Chehrenama M. Oral methotrexate and alternate-day prednisone for low-risk Langerhans cell histiocytosis // Med. Pediatr. Oncol. — 1995. — Vol. 25 (2). — Р. 70—73.

Zandi P., Panis Y., Debray D. et al. Pediatric liver transplantation for Langerhans’ cell histiocytosis // Hepatology. — 1995. — Vol. 21 (1). — Р. 129—133.

A multicentre retrospective survey of Langerhans’ cell histiocytosis: 348 cases observed between 1983 and 1993. The French Langerhans’ Cell Histiocytosis Study Group. Arch Dis Child. 1996;75(1):17-24.

Abla O, Egeler RM, Weitzman S. Langerhans cell histiocytosis: Current concepts and treatments. Cancer Treat Rev. 2010;36(4): 354-359.

Abla O, Weitzman S, Minkov M et al. Diabetes insipidus in Langerhans cell histiocytosis: When is treatment indicated? Pediatric blood & cancer. 2009;52(5):555-556.

Allen CE, Ladisch S, McClain KL. How I treat Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2015;126(1):26-35.

Arceci RJ, Brenner MK, Pritchard J. Controversies and new approaches to treatment of Langerhans cell histiocytosis. Hema­­tology/oncology clinics of North America. 1998;12(2):339-357.

Bernstrand C, Sandstedt B, Ahstrom L, Henter JI. Long-term follow-up of Langerhans cell histiocytosis: 39 years’ experience at a sin­­gle centre. Acta paediatrica. 2005;94(8):1073-1084.

Berres ML, Lim KP, Peters T et al. BRAF-V600E expression in pre­­cursor versus differentiated dendritic cells defines clinically distinct LCH risk groups. J Experim Med. 2014;211(4):669-683.

Boztug K, Frimpong-Ansah K, Nanduri VR et al. Intraocular Langerhans cell histiocytosis in a neonate resulting in bilateral loss of vision. Pediatric blood & cancer. 2006;47(5):633-635.

Braier J, Chantada G, Rosso D et al. Langerhans cell histiocytosis: retrospective evaluation of 123 patients at a single institution. Pediatr Hematol Oncol. 1999;16(5):377-385.

Braier J, Ciocca M, Latella A et al. Cholestasis, sclerosing cholangitis, and liver transplantation in Langerhans cell Histiocytosis. Medical and pediatric oncology. 2002;38(3):178-182.

Braunstein GD, Kohler PO. Pituitary function in Hand Shuller Chri­­s­­tian disease. N Engl J Med. 1972;286:1225-1229.

Braunstein GD, Raiti S, Hansen JW, Kohler PO. Response of growth retarded patients with Hand-Schuller-Christian disease to growth hormone therapy. N Engl J Med. 1975;292:332-333.

Broadbent V, Gadner H. Current therapy for Langerhans cell histiocytosis. Hematology/oncology clinics of North America. 1998;12(2):327-338.

Broadbent V, Pritchard J. Diabetes insipidus associated with Langerhans cell histiocytosis: is it reversible? Medical and pediatric oncology. 1997;28(4):289-293.

Broadbent V, Pritchard J, Yeomans E. Etoposide (VP16) in the treatment of multisystem Langerhans cell histiocytosis (histiocytosis X). Med Pediatr Oncol. 1989;17(2):97-100.

Brown NA, Furtado LV, Betz BL et al. High prevalence of somatic MAP2K1 mutations in BRAF V600E-negative Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2014;124(10):1655-1658.

Ceci A, de Terlizzi M, Colella R et al. Etoposide in recurrent childhood Langerhans’ cell histiocytosis: an Italian cooperative study. Cancer. 1988;62(12):2528-2531.

Chakraborty R, Hampton OA, Shen X et al. Mutually exclusive recurrent somatic mutations in MAP2K1 and BRAF support a central role for ERK activation in LCH pathogenesis. 2014;124(19):3007-3015.

Chatkin JM, Bastos JC, Stein RT, Gaiger AM. Sole pulmonary involvement by Langerhans’ cell histiocytosis in a child. Eur Respir J. 1993;6(8):1226-1228.

Concepcion W, Esquivel CO, Terry A et al. Liver transplantation in Langerhans’ cell histiocytosis (histiocytosis X). Semin Oncol. 1991;18(1):24-28.

Consensus Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Growth Hormone (GH) Deficiency in Childhood and Adolescence: Summary Statement of the GH Research Society. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2000;85(11).

Cook DM, Yuen KC, Biller BM et al. American Association of Clinical E. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for growth hormone use in growth hormone-deficient adults and transition patients — 2009 update. Endocr Pract. 2009;15(2):1-29.

Davidson L, McComb JG, Bowen I, Krieger MD. Craniospinal Langerhans cell histiocytosis in children: 30 years’ experience at

a single institution. J Neurosurg Pediatr. 2008;1(3):187-195.

Di Iorgi N, Napoli F, Allegri AE et al. Diabetes insipidus-diagnosis and management. Horm Res Paediatr. 2012;77(2):69-84.

Donadieu J, Egeler RM, Pritchard J. Langerhans cell histiocytosis: a clinical update. Histiocytic disorders of children and adults. S Weitzman, RM Egeler. Cambridge. 2005:95-129.

Donadieu J, Rolon MA, Pion I et al. Incidence of growth hormone deficiency in pediatric-onset Langerhans cell histiocytosis: efficacy and safety of growth hormone treatment. J Clin Endocrinol Metabol. 2004;89(2):604-609.

Donadieu J, Rolon MA, Thomas C et al. Endocrine involvement in pediatric-onset Langerhans’ cell histiocytosis: a population-based study. The Journal of pediatrics. 2004;144(3):344-350.

Feldges AJ, Imbach P, Pluss HJ et al Therapy of juvenile disseminated histiocytosis X. First results of a prospective study at the pediatric section of the Swiss Work Group for Clinical Cancer Research (SAKK). Schweiz Med Wochenschr. 1980;110(23):912-915

Gadner H, Grois N, Arico M et al. A randomized trial of treatment for multisystem Langerhans’ cell histiocytosis. J Pediatr. 2001;138(5): 728-734.

Gadner H, Grois N, Potschger U et al. Improved outcome in multisystem Langerhans cell histiocytosis is associated with therapy intensification. Blood. 2008;111(5):2556-2562.

Gadner H, Heitger A, Grois N et al. Treatment strategy for disseminated Langerhans cell histiocytosis. DAL HX-83 Study Group. Med Pediatr Oncol. 1994;23(2):72-80.

Gadner H, Heitger A, Ritter J et al. Langerhans cell histiocytosis in childhood-results of the DAL-HX 83 study. Klin Padiatr. 1987;199(3):173-182.

Gadner H, Minkov M, Grois N et al. Therapy prolongation improves outcome in multisystem Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2013;121(25):5006-5014.

Garg S, Mehta S, Dormans JP. Langerhans cell histiocytosis of the spine in children. Long-term follow-up. The Journal of bone and joint surgery American volume. 2004;86A(8):1740-1750.

Grois N, Fahrner B, Arceci RJ et al. Central nervous system disease in Langerhans cell histiocytosis. The Journal of pediatrics. 2010;156(6):873-81, 81 e1.

Grois N, Flucher-Wolfram B, Heitger A et al. Diabetes insipidus in Langerhans cell histiocytosis: results from the DAL-HX 83 study. Medical and pediatric oncology. 1995;24(4):248-256.

Grois N, Potschger U, Prosch H et al. Risk factors for diabetes insipidus in langerhans cell histiocytosis. Pediatric blood & cancer. 2006;46(2):228-233.

Grois N, Prayer D, Prosch H et al. Course and clinical impact of magnetic resonance imaging findings in diabetes insipidus associated with Langerhans cell histiocytosis. Pediatric blood & cancer. 2004;43(1):59-65.

Grois N, Prayer D, Prosch H, Lassmann H, Group CLC-o. Neuropathology of CNS disease in Langerhans cell histiocytosis. Brain: a journal of neurology. 2005;128(4):829-838.

Ha SY, Helms P, Fletcher M et al. Lung involvement in Langerhans’ cell histiocytosis: prevalence, clinical features, and outcome. Pediatrics. 1992;89(3):466-469.

Haupt R, Minkov M, Astigarraga I et al. Langerhans cell histiocytosis (LCH): guidelines for diagnosis, clinical work-up, and treatment for patients till the age of 18 years. Pediatric blood & cancer. 2013;60(2):175-184.

Haupt R, Nanduri V, Calevo MG et al. Permanent consequences in Langerhans cell histiocytosis patients: a pilot study from the Histiocyte Society-Late Effects Study Group. Pediatric blood & cancer. 2004;42(5):438-444.

Ho Yuen V, Jordan DR, Brownstein S et al. Bilateral perioptic nerve lesions in a patient with Langerhans-cell histiocytosis. Can J Ophthalmol. 2003;38(6):496-500.

Howell SJ, Wilton P, Shalet SM. Growth hormone replacement in patients with Langerhan’s cell histiocytosis. Archives of disease in childhood. 1998;78(5):469-473.

Howell SJ, Wilton P, Shalet SM. Growth hormone replacement in patients with Langerhan’s cell histiocytosis. Arch Dis Child. 1998;78:469-473.

Job OM, Schatz NJ, Glaser JS. Visual loss with Langerhans cell histiocytosis: multifocal central nervous system involvement. J Neuroophthalmol. 1999;19(1):49-53.

Komp DM, Trueworthy R, Hvizdala E, Sexauer C. Predniso­­lone, methotrexate, and 6-mercaptopurine in the treatment of histiocytosis X. Cancer Treat Rep. 1979;63(11-12):2125-2126.

Ladisch S. Histiocytosis // Butterworth’s International Medical Reviews: Pediatrics. MLN Willoughby, SE Siegel. London: Butterworth Scientific. 1982:95-109.

Ladisch S., Gadner H. Treatment of Langerhans cell histiocytosis-evolution and current approaches. Brit J Cancer Suppl. 1994;23:S41—46.

Lahey ME, Lahey ME, Histiocytosis X-comparison of three treatment regimens. J Pediatr. 1975;87(2):179-183.

Lahey ME. Prognostic factors in histiocytosis X. Am J Pediatr Hematol Oncol. 1981;3(1):57-60.

Lau LM, Stuurman K, Weitzman S. Skeletal Langerhans cell histiocytosis in children: permanent consequences and health-related quality of life in long-term survivors. Pediatric blood & cancer. 2008;50(3):607-612.

Maghnie M, Cosi G, Genovese E et al. Central diabetes insipidus in children and young adults. N Engl J Med. 2000;343(14):998-1007.

Maghnie M, Villa A, Arico M et al. Correlation between magnetic resonance imaging of posterior pituitary and neurohypophyseal function in children with diabetes insipidus. J Clin Endocrinol Metabol. 1992;74(4):795-800.

Marchand I, Barkaoui MA, Garel C et al. Central diabetes insipidus as the inaugural manifestation of Langerhans cell histi­ocytosis: natural history and medical evaluation of 26 children and adolescents. J Clin Endocrinol Metabol. 2011;96(9):E1352-60.

McClain KL. Drug therapy for the treatment of Langerhans cell histiocytosis // Expert Opin Pharmacother. 2005;6(14):2435-2441.

McLelland J, Broadbent V, Yeomans E et al. Langerhans cell his­­tiocytosis: the case for conservative treatment. Arch Dis Child. 1990;65(3):301-303.

Minkov M. Multisystem Langerhans cell histiocytosis in children: current treatment and future directions. Paediatric drugs. 2011;13(2):75-86.

Minkov M, Steiner M, Potschger U et al. Reactivations in multisystem Langerhans cell histiocytosis: data of the international LCH registry. J Pediatr. 2008;153(5):700-705.

Molitch ME, Clemmons DR, Malozowski S et al. Evaluation and Treatment of Adult Growth Hormone Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metabol. 2011;96:1587-1609.

Morimoto A, Ikushima S, Kinugawa N et al. Improved outcome in the treatment of pediatric multifocal Langerhans cell histiocytosis: Results from the Japan Langerhans Cell Histiocytosis Study Group-96 protocol study. Cancer. 2006;107(3):613-619.

Morimoto A, Kobayashi R, Maeda M et al. Impact of reactivation on the sequelae of multi-system Langerhans cell histiocytosis patients. Pediatric blood & cancer. 2008;50(4):931-932.

Nanduri VR, Bareille P, Pritchard J, Stanhope R. Growth and endocrine disorders in multisystem Langerhans’ cell histiocytosis. Clin Endocrinol (Oxf). 2000;53(4):509-515.

Nanduri VR, Jarosz JM, Levitt G et al. Basilar invagination as a sequela of multisystem Langerhans’ cell histiocytosis. J Pediatr. 2000;136(1):114-118.

Nanduri VR, Pritchard J, Chong WK et al. Labyrinthine invo­lvement in Langerhans’ cell histiocytosis. Int J Pediatr Otorhi­nolaryngol. 1998;46(1-2):109-115.

Nanduri VR, Pritchard J, Levitt G, Glaser AW. Long term morbidity and health related quality of life after multi-system Langer­hans cell histiocytosis. Eur J Сancer. 2006;42(15):2563-2569.

Ober KP, Alexander EJr, Challa VR et al. Histiocytosis X of the hypothalamus. Neurosurgery. 1989;24(1):93-95.

Odame I, Li P, Lau L et al. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis: a variable disease in childhood. Pediatric blood & cancer. 2006;47(7):889-893.

Pollono D, Rey G, Latella A et al. Reactivation and risk of sequelae in Langerhans cell histiocytosis. Pediatric blood & cancer. 2007;48(7):696-699.

Pritchard J, Taylor DS, Moore AT. Histiocytosis X: an ophthal­mological review. Br J Ophthalmol. 1985;69(1):7-14.

Prosch H, Grois N, Bokkerink J et al. Central diabetes insipidus: Is it Langerhans cell histiocytosis of the pituitary stalk? A diagnostic pitfall. Pediatric blood & cancer. 2006;46(3):363-366.

Prosch H, Grois N, Prayer D et al. Central diabetes insipidus as presenting symptom of Langerhans cell histiocytosis. Pediatric blood & cancer. 2004;43(5):594-599.

Rami B, Schneider U, Wandl-Vergesslich K et al. Primary hypothyroidism, central diabetes insipidus and growth hormone deficiency in multisystem Langerhans cell histiocytosis: a case report. Acta paediatrica. 1998;87(1):112-114.

Ronceray L, Potschger U, Janka G et al. Pulmonary involvement in pe­­diatric-onset multisystem Langerhans cell histiocytosis: effect on co­­urse and outcome. The Journal of pediatrics. 2012;161(1):129-33e1-3.

Tazi A, Soler P, Hance AJ. Adult pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis. Thorax. 2000;55(5):405-416.

Titgemeyer C, Grois N, Minkov M et al. Pattern and course of single-system disease in Langerhans cell histiocytosis data from the DAL-HX 83- and 90-study. Medical and pediatric oncology. 2001;37(2):108-114.

Vassallo R, Ryu JH, Colby TV et al. Pulmonary Langerhans’-cell histiocytosis. N Engl J Med. 2000;342(26):1969-1978.

Willis B, Ablin A, Weinberg V et al. Disease course and late sequelae of Langerhans‘ cell histiocytosis: 25-year experience at the University of California, San Francisco. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology. 1996;14(7):2073-2082.

Womer RB, Anunciato KR, Chehrenama M. Oral methotrexate and alternate-day prednisone for low-risk Langerhans cell histiocytosis. Med Pediatr Oncol. 1995;25(2):70-73.

Zandi P, Panis Y, Debray D et al. Pediatric liver transplantation for Langerhans’ cell histiocytosis. Hepatology. 1995;21(1):129-133.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021