Автоімунний тиреоїдит як чинник впливу на становлення репродуктивної функції дівчат у пубертатний період (огляд літератури і власні дослідження)

Автор(и)

  • І. В. Бачинська Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», Київ, Ukraine

Ключові слова:

автоімунний тиреоїдит, пубертатний період, дівчата-підлітки, порушення функції щитоподібної залози, порушення менструального циклу, репродуктивна функція

Анотація

Автоімунний тиреоїдит (АІТ) — це генетично детерміноване хронічне автоімунне захворювання щитоподібної залози (ЩЗ), що характеризується продукцією антитіл до пероксидази, тиреоглобуліну, клінічно виявляється збільшенням ЩЗ і порушенням продукції периферичних тиреоїдних гормонів. АІТ — найчастіша причина набутого гіпотиреозу в дитячому та підлітковому віці. За функціональним станом ЩЗ АІТ може характеризуватися еутиреозом, гіпотиреозом та субклінічним гіпотиреозом. Короткотривала стадія гіпертиреозу, так званого хашитоксикозу, — це особливість перебігу АІТ у дитячому та підлітковому віці. Відомо, що функція ЩЗ тісно пов’язана із системою гіпоталамус — гіпофіз — яєчники, перш за все завдяки наявності загальних центральних механізмів регуляції. ЩЗ і репродуктивна система взаємно впливають одна на одну. Порушення функції ЩЗ можуть стати причиною передчасного або пізнього статевого дозрівання, розладів менструального циклу, ановуляції, неплідності, невиношування вагітності, патології плода. У пубертатний період АІТ може негативно впливати на перебіг пубертату, призводячи до порушень фізичного розвитку, менструальної функції у вигляді олігоменореї, пубертатних кровотеч, аменореї, ановуляції. Було б неправильно оцінювати негативний вплив АІТ лише через порушення функції ЩЗ. Існує думка, що АІТ може бути причиною автоімунного ураження яєчників, формування автоімунного оофориту, який у подальшому може призводити до передчасної яєчникової недостатності. Зв’язок між АІТ і синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) описаний у багатьох дослідженнях. Дані про наявність антитіл до ЩЗ у жінок із СПКЯ різняться. На жаль, вплив АІТ на формування репродуктивного здоров’я дівчат недостатньо вивчений, чітко не встановлений взаємозв’язок між ступенем порушення функції ЩЗ при АІТ і ступенем порушення становлення репродуктивної функції в дівчат-підлітків, типом порушення менструальної функції, що потребує подальших досліджень. Своєчасне виявлення прихованих форм гіпотиреозу, АІТ, адекватне лікування дисфункції ЩЗ саме в пубертатний період дасть змогу вчасно нормалізувати зміни з боку репродуктивної системи, запобігти формуванню патологічних уражень репродуктивних органів у дівчат, що сприятиме підвищенню репродуктивного здоров’я майбутніх матерів.

Біографія автора

І. В. Бачинська, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», Київ

Бачинська Інна Валеріївна, лікар відділення дитячої та підліткової гінекології

Посилання

Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Фунда­­ментальная и клиническая тироидология: Руководство. — М.: Медицина, 2007. — 816 с.

Буралкина Н.А., Уварова Е.В. Влияние соматической патологии на некоторые параметры физического развития девочек в возрасте 10—14 лет // Репродуктивное здоровье детей и подростков. — 2009. — № 4. — С. 78—84.

Венцковський Б.М., Яроцький М.Є., Яроцька І.В. Тиреотропна активність гіпофіза та функціональний стан тиреоїдної системи у жінок з доброякісними захворюваннями матки в поєднанні з патологією щитоподібної залози: Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. — 2006. — С. 78—82.

Грак Е.Н., Можейко Л.Ф., Найчук И.И., Ершова Л.И. Влияние аутоиммунного тиреоидита на становление репродуктивной системы девочек-подростков // Человек и лекарство: материалы XIII Рос. нац. конгр. — М., 2006. — С. 375.

Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология: Учебник. — 2-е изд. — М.: Медиа, 2009. — 432 с.

Демина Т.Н., Алипова Н.Ф. Аутоиммунный тиреоидит и репродуктивная функция женщины // Газета «Новости медицины и фармации». Акушерство, гинекология, репродуктология. — 2009. — № 275.

Кияев А.В. Референтные значения тиреотропного гормона и распространенность субклинических нарушений функции щито­­видной железы у подростков в регионе легкого йодного дефицита // Пробл. эндокринол. — 2008. — Т. 54, № 4. — С. 14—17.

Медведева И.Б. Оценка репродуктивного потенциала девочек-подростков // Пробл. репродукции. Спец. выпуск. — 2009. — С. 153—154.

Павлов А.А., Алексеева Т.И., Стремоухов А.А. Наиболее рас­пространенные заболевания щитовидной железы в общей врачебной практике // Вестн. сем. мед. — 2006. — № 4. — 12—19.

Паньків В.І. Практична тиреоїдологія. — Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2011. — 224 с.

Паньків В.І. Тиреоїдити // Междунар. эндокринолог. журнал. — 2012. — 6 (46).

Трушкевич О.О. Порушення менструального циклу в пубертатний період як фактор ризику соматичної захворюваності // Вісн. наук. досліджень. — 2005. — № 2. — С. 92—93.

Abalovich M., Mitelberg L., Allami C. et all. Subclinical hypo­­thyroidism and thyroid autoimmunity in women with infertility // Gynecol. Endocrinol. — 2007. — Vol. 23. — Р. 279—283.

Brent G.A., Larsen P.R., Davies T.F. Hypothyroidism and thyroiditis / Kronenberg H.M., Melmed S., Polonsky K.S., Karsen P.R. (eds.). Williams Textbook of Endocrinology. — 11th ed. — Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier, 2008. — Chap. 12.

Brent G.A. Environmental exposures and autoimmune thyroid disease // Thyroid. — 2010. — 20. — P. 755—761.

Clinical Management of Thyroid Disease / Ed. by F.E. Wondisford, S. Radovick. — John Hopkins University School of Medicine. — Baltimore, Maryland, 2009. — 860 p.

Corssmit E.P., Wiersinga W.M., Boer K. et al. Pregnancy (conception) in hyper- or hypothyroidism // Ned. Tijdschr. Geneeskd. — 2001. — 145 (15). — P. 727—731.

Danfeng Du, Xuelian Li.The relationship between thyroiditis and polycystic ovary syndrome: a meta-analysis // Int. J. Clin. Exp. Med. — 2013. — N 6 (10). — P. 880—889.

Deirdre C.E., Alia H., Yaron T., Cutting E. The Etiology of Autoimmune Thyroid Diseases // Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. —

— 17. — P. 437—439.

Feldkamp J. Autoimmune thyroiditis: diagnosis and treatment // Dtsch. Med. Wochenschr. — 2009. — Vol. 134, N 49. — P. 2504—2509.

Gopalakrishnan S., Chugh P.K., Chhillar M. et al. Goitrous auto­immune thyroiditis in a pediatric population: a longitudinal study // Pediatrics. — 2008. — Vol. 122, N 3 (September).

Hashimoto H. Zur kenntniss der lymphomatosen veranderung der schilddruse (struma lymphomatosa) // Arch. Klin. Chir. — 1912. — 97. — P. 219—248.

Janssen O. E., Mehlmauer N., Hahn S. et all. High prevalence of autoimmune thyroiditis in patients with polycystic ovary syndrome // Eur. J. Endocrinol. — 2004. — Vol. 150. — Р. 363—369.

Kliegman R.M. Disorder of thyroid gland // Kliegman R.M., Behrman R.H., Jenson H.B., Stanton B.M.D. (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. — 18th ed. — Sounders, 2007.

Lafranchi S. Thyroiditis and acquired hypothyroidism // Pediatric Annals. — 1992. — Vol. 21, N 1. — P. 29—39.

Leonhardt Ai J.M., Heymann W.R. Autoimmune thyroid diseases: Etiology, pathogenesis, and dermatologic manifestations // J. Am. Acad. Dermatol. — 2003. — 48. — P. 641—659.

Ostergaard G.Z., B.B. Jacobsen. Atrophic, autoimmune thyroiditis in infancy. A case report // Hormone Research. — 1989. — Vol. 31, N 4. — P. 190—192.

Poppe K., Velkeniers B., Glinoer D. The role of thyroid autoimmunity in fertility and pregnancy // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. — 2008. — 4 (7). — P. 394—405.

Promberger R., Hermann M., Johannes O. Hashimoto’s Thyroiditis in Patients With Normal Thyroid-stimulating Hormone Levels // Expert Rev. Endocrinol. Metab. — 2012. — 7 (2). — P. 175—179.

Radetti G., Gottardi E., Bona G. et al. Study Group for Thyroid Diseases of the Italian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes (SIEDP/ISPED). The natural history of euthyroid Hashimoto’s thyroiditis in children // Journal of Pediatrics. — 2006. — 149. — P. 827—832.

Roos A., Links T.P., de Jong-van den Berg L.T. et al. Thyroid peroxidase antibodies, levels of thyroid stimulating hormone and development of hypothyroidism in euthyroid subjects // Eur. J. Intern. Med. — 2010. — 21 (6). — P. 555—559.

Schumm—Draeger P-M. Thyreoiditis. Formen, Diagnostik, Therapie // Der Internist. — 1998. — Vol. 39. — P. 594—598.

Tunbridge W.M., Evered D.C., Hall R. et al. The spectrum of thyroid disease in a community: The Whickham survey // Clin. Endocrinol. (Oxf). — 1977. — 7. — P. 481—493.

Vanderpump M.P.J., Tunbridge W.M.G., French J.M. et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham Survey // Clin. Endocrionol. — 1995. — N 43. — P. 55—69.

Weetman A.P. Thyroid disease // The Autoimmune Disease / Rose N.R., Mackay I.R. (eds). — 2006. — P. 467—482.

Yaron T., Amanda H. The etiology of autoimmune thyroid disease: A story of genes and environment // Journal of Autoimmunity. — 2009. — 32. — P. 231—239.

Balabolkin MI, Klebanova EM, Kreminskaya VM. Fundamentalnaya i klinicheskaya tiroidologiya: Rukovodstvo. M.: (Rus) Meditsina. 2007:816.

Buralkina NA, Uvarova EV. Vliyanie somaticheskoy patologii na nekotoryie parametry i fizicheskogo razvitiya devochek v vozraste 10-14 let. (Rus) Reproduktivnoe zdorove detey i podrostkov. 2009;4:78-84.

Ventskovskyi BM, Yarotskyi MIe, Yarotska IV. Tyreotropna aktyvnist hipofiza ta funktsionalnyist antyreoidnoii systemyu zhinok z dobroiakisnymy zakhvoriuvanniamy matky v poiednanni z patolohiieiu shchytopodibnoi zalozy. (Ukr) Zb nauk prats Asotsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy. 2006:78-82.

Grak EN, Mozheiko LF, Naichuk II, Ershova LI. Vliyanie autoimmunnogo tireoidita nastanovlenie reproduktivnoi sistemy devochek-podrostkov. (Rus) Chelovek i lekarstvo: materialy XIII Ros nac kongr. M. 2006:375.

Dedov II, Melnichenko GA, Fadeev VV. (Rus) Endokrinologiya. Uchebnik. 2-e izd. M. Media. 2009:432.

Demina TN, Alipova NF. Autoimmunnyi ytireoidit i reproduktivnaya funktsiya zhenschinyi. Gazeta «Novostimeditsinyi i farmatsii». Akusherstvo, ginekologiya, reproduktologiya (275) 2009. (Rus) Reproduktivnoe zdorove

Kiyaev AV. Referentnyie znacheniya tireotropgo gogormona i rasprostranennost subklinicheskih narusheniy funktsii schitovidnoy zhelezyi u podrostkov v regione legkogo yodnogo defitsita. (Rus) Probl endokrinol. 2008;54(4):14-17.

Medvedeva IB. Otsenka reproduktivnogo potentsiala devochek-podrostkov IB Medvedeva. (Rus) Probl reproduktsii Spets vyipusk. 2009:153-154.

Pavlov AA, Alekseeva TI, Stremouhov AA. Naibolee rasprostranennyie zabolevaniya schitovidnoy zhelezyi v obschey vrachebnoy praktike. (Rus) Vestn sem med. 2006;4:12-19.

Pankiv VI. (Ukr) Praktychna tyreoidologiya. Donetsk: Vidavets Zaslavskiy OY. 2011:224.

Pankiv VI. Tyreoidity. (Ukr) Mezhdunar endokrinolog Zhurnal. 2012;6(46).

Trushkevych OO. Porushennia menstrualnoho tsyklu v pubertatnyi period yak faktor ryzyku somatychnoi zakhvoriuvanosti. OO Trushkevych. (Ukr) Visn nauk doslidzhen. 2005;2:92-93.

Abalovich M, Mitelberg L, Allami C et all. Subclinical hypo­­thyroidism and thyroid autoimmunity in women with infertility. Gynecol Endocrinol. 2007;23:279-283.

Brent GA, Larsen PR, Davies TF. Hypothyroidism and thyroiditis. Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, Karsen PR (eds.). Williams Textbook of Endocrinology. 11th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier. 2008. Chap.12.

Brent GA. Environmental exposures and autoimmune thyroid disease. Thyroid. 2010;20:755-761.

Clinical Management of Thyroid Disease. Ed. by FE Wondisford, S Radovick. John Hopkins University School of Medicine. Baltimore, Maryland. 2009:860.

Corssmit EP, Wiersinga WM, Boer K et al. Pregnancy (conception) in hyper- or hypothyroidism. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145(15): 727-731.

Danfeng Du, Xuelian Li. The relationship between thyroiditis and polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med. 2013;6(10):880-889.

Deirdre CE, Alia H, Yaron T, Cutting E. The Etiology of Autoimmune Thyroid Diseases. Curr. Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2010;17:437-439.

Feldkamp J. Autoimmune thyroiditis: diagnosis and treatment. Dtsch Med Wochenschr. 2009;134(49):2504-2509.

Gopalakrishnan S, Chugh PK, Chhillar M et al. Goitrous auto­immune thyroiditis in a pediatric population: a longitudinal study. Pediatrics. 2008;122(3).(September).

Hashimoto H. Zur kenntniss der lymphomatosen veranderung der schilddruse (struma lymphomatosa). Arch Klin Chir. 1912;97:219-248.

Janssen OE, Mehlmauer N, Hahn S et all. High prevalence of autoimmune thyroiditis in patients with polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol. 2004;150:363-369.

Kliegman RM. Disorder of thyroid gland. Kliegman RM, Behrman R.H., Jenson HB, Stanton B.M.D. (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed Sounders. 2007.

Lafranchi S. Thyroiditis and acquired hypothyroidism. Pediatric Annals. 1992;21(1):29-39.

Leonhardt Ai JM, Heymann WR. Autoimmune thyroid diseases: Etiology, pathogenesis, and dermatologic manifestations. J Am Acad Dermatol. 2003;48:641-659.

Ostergaard GZ, Jacobsen BB. Atrophic, autoimmune thyroiditis in infancy. A case report. Hormone Research. 1989;31(4):190-192.

Poppe K, Velkeniers B, Glinoer D. The role of thyroid autoimmunity in fertility and pregnancy. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2008;4(7):394-405.

Promberger R, Hermann M, Johannes O. Hashimoto’s Thyroiditis in Patients With Normal Thyroid-stimulating Hormone Levels. Expert Rev Endocrinol Metab. 2012;7(2):175-179.

Radetti G, Gottardi E, Bona G et al. Study Group for Thyroid Diseases of the Italian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes (SIEDP/ISPED). The natural history of euthyroid Hashimoto’s thyroiditis in children. Journal of Pediatrics. 2006;149:827-832.

Roos A, Links TP, de Jong-van den Berg LT et al. Thyroid peroxidase antibodies, levels of thyroid stimulating hormone and development of hypothyroidism in euthyroid subjects. Eur J Intern Med. 2010;21(6):555-559.

Schumm-Draeger P-M. Thyreoiditis. Formen, Diagnostik, Therapie. Der Internist. 1998;39:594-598.

Tunbridge WM, Evered DC, Hall R et al. The spectrum of thyroid disease in a community: The Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf). 1977;7:481-493.

Vanderpump MPJ, Tunbridge WMG, French JM et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham Survey. Clin. Endocrionol. 1995; 43:55-69.

Weetman AP. Thyroid disease. The Autoimmune Disease. Rose NR, Mackay IR (eds). 2006:467-482.

Yaron T, Amanda H. The etiology of autoimmune thyroid disease: A story of genes and environment. Journal of Autoimmunity. 2009;32:231-239.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Огляди