DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2020-1-26

Особливості статевого розвитку сучасних дівчаток: світові та українські тенденції

V. O. Dynnik

Анотація


Мета роботи — визначити терміни появи вторинних статевих ознак та їх прогресування, вивчити становлення менструальної функції у дівчат‑підлітків, які проживають у міській та сільській місцевості, та порівняти з даними світової літератури.

Матеріали та методи. В дослідженні, проведеному в рамках державної програми «Репродуктивне здоров’я», до 2015 р. оглянуто дівчаток віком 7 — 17 років, з них 1573 проживають у містах, а 936 — у сільській місцевості Північно‑Східного регіону України. Оцінку статевого дозрівання проводили відповідно до етапів Таннера. Вік менархе визначали з використанням методів опитування «статус‑кво (status quo)» і «пригадування або ретроспективно (the recall or retrospective)».

Результати. Оцінка початку статевого розвитку і дебюту менархе дала змогу виявити особливості перебігу пубертату в міських і сільських дівчат. У міських підлітків статеве дозрівання відбувалося в інтенсивнішому темпі. Встановлено, що у частини дівчаток статевий розвиток розпочинається до 8‑річного віку (визнаного фізіологічного початку статевого дозрівання). Така тенденція спостерігається у світі. Це дівчатка групи ризику, які потребують диспансерного спостереження і додаткового обстеження для заперечення істинного передчасного статевого розвитку. У кожної 9 — 10‑ї дівчинки статевий розвиток почався шляхом пубархе, що може бути предиктором серйозної нейроендокринної патології в майбутньому. У 8 — 12 % підлітків реєструють раннє менархе, що є чинником ризику кардіоваскулярних ускладнень, метаболічних порушень, формування синдрому полікістозних яєчників та онкологічних захворювань у дорослому житті.

Висновки. Зниження репродуктивного потенціалу у сучасних дівчат пов’язано зі збільшенням кількості підлітків з порушенням послідовності появи вторинних статевих ознак (шлях пубархе), термінів і темпів статевого дозрівання (випереджання, відставання), відхиленнями в строках настання першої менструації (раннє та пізнє менархе).

 


Ключові слова


строки; темпи і шляхи статевого дозрівання; дівчата‑підлітки; дебют менархе

Повний текст:

PDF

Посилання


Abreu A, Kaiser U. Pubertal development and regulation. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;N 4 (3):254-264.

Biro FM, Greenspan LC, Galvez MP. Puberty in girls of the 21st century. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2012;N 25 (5):289-294.

Christensen KY, Maisonet M, Rubin C et al. Pubertal pathways in girls enrolled in a contemporary British cohort. International Journal of Pediatrics. 2010;Article ID 329261.

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Menarche, menopause, and breast cancer risk: individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies. The Lancet Oncology. 2012;N 13:1141-1151.

Deng Y, Liang J, Zong Y et al. Timing of spermarche and menarche among urban students in Guangzhou, China: trends from 2005 to 2012 and association with Obesity. Sci Rep. 2018;8:263.

DiVall SA, Radovick S. Endocrinology of female puberty. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 2009;16:1-4.

Henk T, Schönbeck Y, Dommelen P et al. Trends in menarcheal age between 1955 and 2009 in the Netherlands. PLoS One. 2013;N 8 (4). 60056.

Herman-Giddens ME. Puberty is starting earlier in the 21st century. When Puberty is Precocious. 2007:105-136.

Herman-Giddens ME. The enigmatic pursuit of puberty in girls. Pediatrics. 2013;N 132 (6):1125-1126.

Herman-Giddens ME, Kaplowitz PB, Wasserman R. Navigating the recent articles on girls’ puberty in pediatrics: What do we know and where do we go from here?. Pediatrics April. 2004;N 113 (4):911-917.

Houghton LC, Cooper GD, Bentley GR et al. A migrant study of pubertal timing and tempo in British-Bangladeshi girls at varying risk for breast cancer. Breast Cancer Research. 2014;N 16:469.

Hua-Mei Ma, Min-Lian Du, Xiao-Ping Luo. Onset of breast and pubic hair development and menses in urban chinese girls. Pediatrics. 2009;124:269-277.

Kelly Y, Zilanawala A, Sacker A, Hiatt R, Viner R. Early puberty in 11-year-old girls: Millennium Cohort Study findings. Arch Dis Child. 2017;N 102:232-237.

Li W, Liu Q, Deng X et al. Association between obesity and puberty timing: a systematic review and meta-analysis. Int J Environ Res Public Health. 2017;N 14 (10):1266.

Marcovecchio ML, Chiarelli F. Obesity and growth during childhood and puberty. World Rev Nutr Diet. 2013;106:135-141.

Morris DH, Jones ME, Schoemaker MJ. Determinants of age at menarche in the UK: analyses from the Breakthrough Generations Study. British Journal of Cancer. 2010;N 103:1760-1764.

Mouritsen A, Aksglaede L, Soerensen K et al. The pubertal transition in 179 healthy Danish children: associations between pubarche, adrenarche, gonadarche, and body composition. European Journal of Endocrinology. 2012;N 168 (2):129-136.

Peacock A, Alvi NS, Mushtaq T. Period problems: disorders of menstruation in adolescents. Archives of disease in childhood. 2012;97(6):554-560.

Pathak P, Tripathi N, Subramanian SV. Secular trends in menarcheal age in India-evidence from the Indian Human Development Survey. PLoS One. 2014;N 9 (11). 111027.

Ramnitz MS, Lodis MB. Racial disparities in pubertal development. Semin Reprod Med. 2013;N 31 (05):333-339.

Rigon F, Bianchin L, Bernasconi S, Bona G. Update on age at menarche in Italy: Toward the leveling off of the secular trend. Journal of Adolescent Health. 2010;Vol. 46:238-244.

Rosenfield RL, Lipton RB, Drum ML. Thelarche, pubarche, and menarche attainment in children with al and elevated body mass index. Pediatrics. 2009;N 123 (1):84-88.

Rubin C, Maisonet M, Kieszak S et al. Timing of maturation and predictors of menarche in girls enrolled in a contemporary British cohort. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2009;N 23 (5):492-504.

Sørensen K, Mouritsen A, Aksglaede L et al. Recent secular trends in pubertal timing: implications for evaluation and diagnosis of precocious puberty. Horm Res Paediatr. 2012;N 77:137-145.

Sun Y, Tao FB, Su PY, Mai JC. National estimates of the pubertal milestones among urban and rural Chinese girls. J Adolesc Health. 2012;N 51 (3):279-284.

Susman EJ, Steinberg L. Longitudinal development of secondary sexual characteristics in girls and boys between ages 9½ and 15½ years. Arch Pediatr Adolesc Med. 2010;N 164 (2):166-173.

Tanner JM, Davies PS.W. Clinical longitudinal standards for height and height velocity for North American children. The Journal of Pediatrics. 1985;107(3):317-329.

Toppari J, Juu A. Trends in puberty timing in humans and environmental modifiers. Molecular and Cellular Endocrinology. 2010;Vol. 324:39-44

Wen Wan, Xiaoyan Deng, Archer KJ, Shumei S. Sun. Pubertal pathways and the relationship to anthropometric changes in childhood: The Fels longitudinal study. Open J Pediatr. 2012;N 2 (2).

Wenyan Li, Qin Liu, Xu Deng et al. Association of prepubertal obesity with pubertal development in Chinese girls and boys: а longitudinal study. Am J Hum Biol. 2018;N 30 (6):23195.

Westling E, Andrews JA, Hampson SE, Peterson M. Pubertal timing and substance use: the effects of gender, parental monitoring and deviant peers. Journal of Adolescent Health. 2008;42:555-563.

Wolff MS, Teitelbaum SL, McGovern K et al. Environmental phenols and pubertal development in girls. Environ Int. 2015;N 84:174-180.

Zukauskaite S, Lašienė D, Lašas L et al. Onset of breast and pubic hair development in 1231 preadolescent Lithuanian schoolgirls. Archives of Disease in Childhood. 2005;Vol. 90:932-936.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020