Експрес-оцінка фізичного розвитку дітей шкільного віку за допомогою індексу маси тіла

Автор(и)

  • Zh. V. Sotnikova-Meleshkina ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5534-8264

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJPE2020-4-31

Ключові слова:

школярі, індекс маси тіла, шкали регресії, ожиріння, дефіцит маси тіла

Анотація

Мета — порівняти інформативність методів оцінки фізичного розвитку за індексом маси тіла та шкалами регресії щодо виявлення та прогнозування ожиріння у дітей шкільного віку.

Матеріали та методи. Проведено поперечне дослідження фізичного розвитку 3265 дітей шкільного віку (від 7 до 17 років), з них 1579 хлопчиків та 1686 дівчаток, які мешкають у великому індустріальному місті. Вивчали зріст та масу тіла за стандартними методиками. Оцінку показників фізичного розвитку проводили за центильними таблицями індексу маси тіла, а також за національними українськими стандартами згідно з наказами МОЗ України «Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку» та «Про затвердження Протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями». Статистичну обробку даних проведено за допомогою методу статистичного агрегування і t‑тесту у програмних пакетах IBM SPSS Statistics v. 20 та Microsoft Excel.

Результати. За результатами оцінки рівня фізичного розвитку за допомогою агрегованих центильних таблиць індексу маси тіла, рекомендованих ВООЗ для створення національних стандартів, установлено, що частка дітей з нормальною масою тіла (15 — 85‑й перцентиль) перевищує 50 %, за винятком хлопчиків віком 10 і 13 років. До груп ризику щодо розвитку ожиріння було віднесено 6,9 — 15,4 % хлопчиків з найбільшою кількістю у 11 — 13‑річному віці та 7,9 — 14,1 % дівчаток віком 10, 13 і 14 років. Серед хлопчиків віком 8 — 10 та 14 років ожиріння зареєстрували у понад 20 %, а серед дівчаток віком 8 — 10 років — у 16,2 %. При порівнянні результатів оцінки за стандартами ВООЗ та національними критеріями оцінки фізичного розвитку виявлено «жорсткіший» підхід до виділення категорії дітей з ожирінням віком 12 — 17 років з розбіжністю до 7 % серед хлопчиків та до 19 % — серед дівчаток, а серед дітей віком 8 — 9 років ожиріння частіше реєстрували за центильними таблицями.

Висновки. Індекс маси тіла доцільно використовувати для орієнтовної експрес‑оцінки фізичного розвитку дитини за умови подальшого уточнення під час детальнішого медичного огляду за допомогою національних шкал регресії для виявлення та прогнозування дитячого ожиріння. Є потреба у створенні автоматизованого алгоритму оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку на робочих місцях медичного персоналу.

 

Біографія автора

Zh. V. Sotnikova-Meleshkina, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна,
к. мед. н., доцент, зав. кафедри гігієни та соціальної медицини

Посилання

Gladkaya VS, Gritsinskaya VL. Indeksnaya otsenka fizicheskogo razvitiya selskikh shkolnikov [The index evaluation of physical development by rural students]. Mat i ditya v Kuzbasse. 2017;3(70):36-39 [in Russian].

Nakaz 55 vid 03.02.2009 r. «Pro zatverdzhennya protokoliv likuvannya ditey z endokrynnymy zakhvoryuvannyamy». URL: https:. zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055282-09#Text [in Ukrainian].

Namazova-Baranova LS, Eletskaya KA, Kaytukova EV, Makarova SG. Otsenka fizicheskogo razvitiya detey srednego i starshego shkolnogo vozrasta: analiz rezultatov odnomomentnogo issledovaniya. [Evaluation of the physical development of children of secondary school age: аn analysis of the results of a cross-sectional study]. Pediatricheskaya farmakologiya. 2018;15(4):333-342. https:. doi.org/10.15690/pf.v15i4.1948 [in Russian].

Platonova AG. Metodyka skrynyng-otsenky fyzycheskogo razvytyya detey po yndeksu Ketle. Gigiyena naselenykh mists: zb. nauk. prats. Kyiv. 2012;60:56-362 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Kryteriyiv otsinky fizychnogo rozvytku ditey shkilnogo viku. Available from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24226.html [in Ukrainian].

Fedorenko VI, Kitsula LM. Terytorialni osoblyvosti fizychnogo rozvytku shkolyariv. Environment & Health. 2015;2:14-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2015_2_4 [in Ukrainian].

Fedorenko VI, Ryza LV, Kozak LP, Kitsula LM. Dynamika fizychnogo rozvytku molodshykh shkolyariv m. Lvova. [Dynamics of physical development of young schoolchildren in Lviv]. Profilaktychna medytsyna. Medychni perspektyvy. 2016;16(ХХІ)4:116-121 [in Ukrainian].

Abdulrazzaq YM, Nagelkerke N, Moussa MA. UAE population reference standard charts for body mass index and skinfold thickness, at ages 0-18 years. Int J Food Sci Nutr. 2011. Vol. 62 (7):692-702. doi: 10.3109/09637486.2011.567978. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21568821.

Aggarwal B, Jain V. Obesity in children: Definition, etiology and approach. Indian. J Pediatr. 2018;85(6):463-471. doi: 10.1007/s12098-017-2531-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29177599.

Antwi F, Fazylova N, Garcon MC, Lopez L, Rubiano R, Slyer JT. The effectiveness of web-based programs on the reduction of childhood obesity in school-aged children: A systematic review. JBI Libr Syst Rev. 2012;10 (suppl. 42):1-14. doi: 10.11124/jbisrir-2012-248. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27820152.

Apouey BH. Child physical development in the UK: the imprint of time and socioeconomic status. Public Health. 2016;141:255-263. doi: 10.1016/j.puhe.2016.09.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27932011/.

BMI-for-age (5-19 years). Available from: https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age.

Fu L, Sun L, Yang Y et al. Analysis of differences in anthropometric measurements between Mongolia and Han girls in China. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2015;49(4):344-349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26081544/.

Karklina H, Apinis P, Kalnina L et al. Analysis of body composition of 9- and 10-year-old children in Latvia. Medicina (Kaunas). 2011;47 (10):573-578. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22186122.

Kuhle S, Maguire B, Ata N, Hamilton D. Percentile сurves for фnthropometric ьeasures for Canadian сhildren and youth. PLoS One. 2015;10(7). e0132891. doi: 10.1371/journal.pone.0132891. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26176769.

Murasko JE. Associations between household income, height, and BMI in contemporary US schoolchildren. Econ Hum Biol. 2013;11(2):185-196. doi: 10.1016/j.ehb.2011.09.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21945820.

Ribeiro EA, Leal DB, de Assis MA. Diagnostic accuracy of anthropometric indices in predicting excess body fat among seven to ten-year-old children. Rev Bras Epidemiol. 2014;17(1):243-254. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24896796.

Schmeer KK. Family structure and obesity in early childhood. Soc Sci Res. 2012;41(4):820-832. doi: 10.1016/j.ssresearch.2012.01.007. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23017853.

Song P, Li X, Gasevic D, Flores AB, Yu Z. BMI, Waist circumference reference values for Chinese school-aged children and adolescents. Int J Environ Res Public Health. 2016;13(6). pii E589. doi: 10.3390/ijerph13060589. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27314368.

Tomaszewski P, Żmijewski P, Milde K, Sienkiewicz-Dianzenza E. Weight-height relationships and central obesity in 7-year-old to 10-year-old Polish urban children: a comparison of different BMI and WHtR standards. J Physiol Anthropol. 2015;34. 34. doi: 10.1186/s40101-015-0073-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26445974/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження