Український журнал дитячої ендокринології

Загальнонаціональне спеціалізоване видання для ендокринологів, педіатрів, сімейних лікарів


Олена Анатоліївна Будрейко

Головний редактор, доктор медичних наук

Стрімкий розвиток медичної науки зумовлює нагальну потребу в обговоренні та вирішенні проблемних питань дитячої ендокринології, зокрема нових можливостей діагностики, лікування та профілактики ендокринних розладів у дітей різного віку.

Залишаються дискусійними деякі аспекти механізмів розвитку ендокринних захворювань у дітей, особливостей нейроендокринної регуляції у хворих із хронічною соматичною патологією, необхідна розробка вікових нормативів з організації медичного супроводу та профілактики соціально значущих ендокринопатій у пацієнтів дитячого віку тощо.

В «Українському журналі дитячої ендокринології» публікуються найновіші міжнародні консенсуси й рекомендації, оригінальні дослідження та випадки з лікарської практики, що надає фахівцям можливості для професійного спілкування, простір для наукових дискусій та практичного досвіду.


№ 3—4 (2017)


Обкладинка