Про журнал

Науково-практичне рецензоване видання для ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, розглядає проблеми теоретичної і клінічної дитячої ендокринології
Офіційний вісник Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України та Асоціації дитячих ендокринологів України

Заснований у 2010 році

-


Головний редактор:
Наталія Борисівна Зелінська, Заслужений лікар України, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, доцент кафедри ендокринології, клініка "Верум експерт клінік", консультант дитячий ендокринолог, експерт МОЗ України за напрямком "Ендокринологічна допомога", Голова Асоціації дитячих ендокринологів України

Засновники видання: Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» (iozdp.org.ua), Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дитячих ендокринологів України» (facebook.com/apeu2005), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ» (vitapol.com.ua)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія СК № 20437­-10237 ПР від 28.11.2013 р.

Видавець: Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Мова видання: українська, англійська

Науковий профіль видання: педіатрія (дитяча ендокринологія), медицина (ендокринологія, ендокринна гінекологія/репродуктологія, медична генетика)

Редакційна політика: відкритий доступ до опублікованих текстів, розміщення статей на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання, категорія "Б": додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020, № 886. У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Видання зареєстроване у наукометричних базах даних і спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, OUCI, Scilit, WorldCat

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело»

Статті, опубліковані в «Українському журналі дитячої ендокринології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 2304-005X (Print), 2523-4277 (Online)

DOI: 10.30978/UJPE

Сайт: ujpe.com.ua

-
 

Поточний номер

№ 3-4 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-11-06

Оригінальні дослідження

Клінічний випадок

Стандарти та консенсуси

Переглянути всі випуски